Strategii educaționale pentru copiii cu ADHD

Actul educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa se decide pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema relaţiei profesor-elev, pe lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul anilor se constată că, uneori, predomină arbitrajul, practicile învechite şi prejudecăţi pe care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o parte, şi psihologia tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce continuă să fie o invenţie socială.

Articol integral

Metode și mijloace de predare în lecțiile de educație fizică

Tendința actuală, în orice proces instructiv educativ bilateral, este de a transforma subiectul, adică beneficiarul acestui proces, în postura de adevărat „subiect” al propriei transformări. Pentru atingerea acestui obiectiv major, care este caracteristic învățământului contemporan în general, de foarte mare importanță sunt metodele folosite, metode care coexistă în sistem și își dovedesc eficienta numai în același „sistem”.

Articol integral

Go-Lab – O alternativă pentru procesul educațional

Dezvoltarea  rapidă din ultimii ani a instrumentelor digitale oferă multiple  oportunități de exploatare, iar o provocare cu care se confruntă cadrele didactice  este  integrarea în procesul de învățare a  laboratoarelor la distanță și virtuale  reprezentând   instrumente  esențiale, pentru că motivează  elevii să participe activ la știință.

Articol integral

Școala răspunde nevoilor copiilor cu cerințe educative speciale

Element fundamental al societăţii, familia, reprezintă una dintre construcțiile sociale cele mai vechi în asigurarea continuităţii şi afirmării speciei umane. Dezvoltarea copilului depinde de felul în care este stimulat și de crearea situațiilor care oferă câmpul necesar învățării.

Articol integral

Proiectarea activității didactice cu ajutorul tehnologiilor informatice și comunicaționale

Integrarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale (TIC), în procesul de predare-învăţare-evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoaşterii.

Articol integral

Jocul de scenă și valențele lui formative la vârsta preșcolarității

Din cele mai vechi timpuri, copilului i-a plăcut să fie „actor”, mereu a căutat să-şi găsească modele în personajele din poveşti, în „cei ce făceau glume” , a căutat să imită şi să creeze personaje inedite. Este de fapt ceva firesc să imite – copilaria este o imitare a realităţii şi nu numai.

Articol integral

Definirea conceptului de cititor

Mulţi specialişti au încercat să definească tipologia cititorului începând cu teoriile lui Aristotel (conceptele de hedone şi catharsis) sau cu cele ale lui Horaţiu (prodesse şi delectare). Cu toate acestea, cititorul reprezintă o achiziţie recentă a studiilor de teorie literară.

Articol integral

Importanţa TIC în educaţia românească

Şcoala ar trebui să reprezinte un spaţiu primitor şi deschis pentru copii, un loc unde elevii să-şi petreacă timpul, fie făcându-şi lecţiile, fie făcând altceva relaxant. Ca atare, spaţiul şcolar trebuie să permită deopotrivă activităţi profesionale – a învăţa, a ne face lecţiile, dar ar trebui să fie şi un spaţiu unde să ne simţim bine, pur şi simplu, să citim, să socializăm faţă în faţă sau prin intermediul reţelelor de socializare online.

Articol integral