AltEducation. Proiect de educație nonformală de tip outdoor

Timp de 15 luni, începând cu 12 octombrie 2022, Școala Gimnazială Viișoara, în parteneriat cu Asociația Inceptus România și alte două școli din mediul rural din județul Cluj – Școala Gimnazială Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu și Școala Gimnazială Pavel Dan din comuna Tritenii de Jos – implementează proiectul „AltEducation”.

Proiectul AltEducation (POCU/987/6/26/6.3/6.6/153065) este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Apel proiecte: POCU/987/6.3./6.6/ Educație nonformală în sistem outdoor- Regiuni mai puțin dezvoltate.  Grantul alocat proiectului este  de 1,730,857.87 lei din care: 1,471,229.20 lei contribuția Uniunii Europene, 243,979.06 lei contribuția din bugetul național al României și 15,649.61 cofinanțare eligibilă.

Obiectivele acestei axe au în vedere: (1) reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rroma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic și (2) îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive (www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-uman/521/pocu-6-3-educatie-nonformala-outdoor)

Obiectivele proiectului „AltEducation” vizează:

  • reducerea părăsirii timpurii a școlii, la nivelul celor 3 unități de învățământ situate în mediul rural;
  • creșterea accesului la oportunități egale de educație pentru 335 elevi din cele 3 comunități dezavantajate socio-economic din mediul rural;
  • promovarea metodelor de învățare în afara sălii de clasă prin amenajarea a 3 spații  din grantul proiectului cu asigurarea oportunităților egale de învățare pentru elevi;
  • îmbunătățirea competențelor profesionale a 40 de persoane – personal didactic/ de sprijin – la nivelul celor 3 unități de învățământ din mediul rural.

Grupul-țintă. La nivelul parteneriatului, grupul-țintă cuprinde 335 de elevi, dintre care cel puțin 10% sunt de etnie rromă și 40 de cadre didactice. La nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara (Partener 1 în cadrul proiectului), grupul țintă este format din: 115 elevi ( 56 elevi de la ciclul primar și 59 de la ciclul gimnazial) dintre care 47 sunt de etnie romă și 14 cadre didactice care predau la nivel primar și gimnazial.

Activitățile proiectului. Elevii vor participa săptămânal, în perioada ianuarie – mai 2023,  și bisăptămânal, începând cu  luna iunie și până la finalizarea proiectului, la activități educative nonformale de tip outdoor organizate sub forma unor ateliere: atelierul de creativitate și dezvoltare socială (1) și  atelierul de gândire aplicată (2). Elevii beneficiază de un pachet alimentar per activitate, pe întreaga perioada de implementare a proiectului

Cele 14 cadre didactice implicate în proiect au un dublu rol și anume de grup-țintă – beneficiari ai unei activități de formare profesională -, în prima parte,  și agenți ai implementării proiectului- profesori-experți-, începând cu luna iunie 2023. În perioada februarie- martie 2023, cadrele didactice au participat și au finalizat cursul de formare „Educație nonformală pentru generațiile Z și Alpha” iar începând cu luna iunie vor fi implicate în buna-desfășurare a proiectului prin organizarea și desfășurarea activităților educative de tip outdoor, alături de cei 3 experți în educație nonformală de tip outdoor, membri ai Asociației INCEPTUS România.

Produsele finale ale proiectului. Pentru buna desfășurare a proiectului, fiecare școală-partener a amenajat o sală dedicată activităților educative nonformale de tip outdoor dotată cu mobilier, resurse educaționale ( jocuri și materiale didactice) și aparatură electronică achiziționate din grantul proiectului. La nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara ( partener 1) am amenajat această sală în perioada ianuarie-martie 2023. Pereții acesteia au fost pictați manual de către profesorul de educație plastică cu scene inspirate din literatura pentru copii și  este dotată cu 22 de tabureți-pară din material sintetic, două scaune-fotolii și un fotoliu din material multicolor, trei mese modulare, 18 scaune, un videoproiector și o pânză de proiecție.

Până la finalizarea proiectului, în luna decembrie 2023, mai avem în vedere, conform cererii de finanțare,  realizarea unui  film documentar cu activitățile programului de educație nonformală „AltEducation”, care va fi disponibil online pe Centrul Virtual de Resurse, o platformă dedicată învățării continue (pentru transferabilitatea exemplelor de bune practici) și a unui un manual cuprinzând activități specifice educației nonformale.

Impact. Rezultate. La nivelul unității noastre școlare, Școala Gimnazială Viișoara, ne așteptăm ca implementarea acestui proiect să conducă la:  scăderea numărului de elevi aflați în risc de abandon școlar, creșterea motivației acestora pentru studiu (reflectată inclusiv în rezultatele obținute la învățătură), creșterea capacității elevilor de relaționare interpersonală cu cei de aceeași vârstă dar și cu adulții, cadre didactice mai bine pregătite și motivate profesional, pregătite să transfere metodologia și instrumentele de lucru specifice educației nonformale de tip outdoor în practica didactică cotidiană și, nu în ultimul rând, crearea unui mediu educațional mai prietenos și deschis și  creșterea caracterului incluziv al instituției noastre.

Sustenabilitate. Acest proiect reprezintă pentru noi – Școala Gimnazială Viișoara-  o continuarea a excelentei colaborări cu Asociația INCEPTUS România, colaborare care a debutat în anul 2018, odată cu implementarea primului nostru proiect POCU „Împreună pentru școală, împreună pentru viitor” (POCU 74/6/18/103840). Acest proiect a avut o durată de implementare de 36 de luni și a avut ca obiectiv general diversificarea măsurilor de prevenție împotriva părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor cu risc educațional crescut prin organizarea unui program afterschool, susținerea cadrelor didactice prin activități de formare profesională și sprijinirea  părinților prin organizarea „școlii părinților” și a unor activități de mentorat.

 

prof. Camelia Costantea

Școala Gimnazială, Viișoara (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.costantea

Articole asemănătoare