Proiectele europene, factor important în formarea continuă a profesorilor

Proiectele cu finanţare europeană au luat amploare ȋn România, ȋn ultimii ani, cuprinzând o serie de domenii de activitate, cum ar fi: agricultură, creşterea animalelor, construcţii civile, cultură, spaţiu religios, ONG-uri, ȋnvăţământ etc. În domeniul educaţiei, proiectele europene au apărut mai întâi sub forma programelor Comenius, iar mai apoi a celor de tip Erasmus, atât pentru ȋnvăţământul preuniversitar, cât şi ca burse de studiu pentru studenţi şi profesori, precum şi a proiectelor transfrontaliere, care contribuie la ȋmbogăţirea bazei materiale din şcoli.

Articol integral

Experiență Erasmus+ în învățământul special argeșan

Proiectul „Elevi cu CES către SUCCES pe piața muncii prin mobilități VET”, cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA102-061890, a fost implementat de Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia” în cadrul programului Erasmus+. Prin acest proiect, școala noastră și-a propus să ofere elevilor șansa la incluziune socială, la o formare de calitate într-un mediu real de lucru, șansa unei dezvoltări adecvate mediului social actual, răspunzând nevoii de a îmbunătăți nivelul de pregătire a elevilor care urmează cursurile învățământului profesional în unitatea noastră școlară.

Articol integral

Repere pentru ameliorarea propriei activități didactice

Nu de puţine ori, condiţiile  de organizare a activității didactice precum număr mare de elevi în clasă, programă şcolară încărcată, timp scurt de desfășurare a activităţii didactice şi a interacţiunii cu elevii pe parcursul unei ore de curs, infrastructura reprezintă obstacole serioase în asigurarea unui învăţământ de calitate și eficient pentru fiecare elev în parte.

Articol integral

Importanța limbii materne în predarea și învățarea unei limbi străine

Metodele tradiţionale de predare au fost considerate ȋn ultimele decenii ȋnvechite şi chiar depăşite, mulţi teoretinicieni militând pentru metodele moderne, care şi-au dovedit importanţa şi utilitatea mai ales ȋn contextual pandemic actual, ȋn şcoala online. Cu toate acestea, metodele tradiţionale de predare şi-au arătat utilitatea ȋn ultimii ani şi s-au făcut resimţite treptat, ȋn predarea unei limbi străine, deoarece s-a ajuns la o suprasaturaţie de metode moderne interactive şi online, elevii fiind mult prea familiarizaţi cu ele şi ajungând uneori să se plictisească uşor de acestea.

Articol integral

Developing Communicative Competence through Reading

Learning a language is a step-by-step process. This means that a person who wants to know a foreign language has to develop the ability to produce ”an infinite number of sentences in response to an infinite number of stimuli”.  Reading is a receptive and active skill because it involves checking, predicting, guessing and asking oneself questions. It also represents an interactive process between what a reader knows about a certain topic and what the writer knows. It is known as being a process of looking at and understanding what has already been written. When reading, we develop a certain learning style and we become visual learners. Reading is a good way to learn and practice language, thus developing communicative competence.

Articol integral

The Poetry of Teaching English

The concept of life is inextricably linked to that of creativity as change and development, which naturally govern existence, are enabled and generated by human resourcefulness and, often, genius. As an essential part of life, education cannot be viewed today merely in terms of what it transmits, but also in terms of how it transmits it. Creativity has to play an important role in educating the students’ minds and nurturing their spirit, thus transforming the educational process into an experience infused with creative energy, freedom of thinking and flexibility of approach. This paper aims at offering a brief analysis of the manner in which creativity can be employed during the English classes with a view to providing new contexts for the practice and consolidation of linguistic knowledge and skills.

Articol integral

Caracteristicile factorilor motivaționali și afectivi ai învățării în preadolescență

Caracteristicile factorilor motivaționali și afectivi ai învățării în preadolescență- factorii motivaționali. Motivația este procesul psihic ce desemnează totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, iar motivația învățării reprezintă totalitatea mobilurilor care au rolul de a declanșa , de a susține energetic și de a direcționa întreaga activitate de învățare a elevilor.

Articol integral

Realitatea Virtuală ca inovație în procesul de învățământ

Potrivit specialiștilor, Realitatea Virtuală (VR – Virtual Reality – termen atribuit lui Jaron Lanier, 1987, SUA) reprezintă capacitatea de a utiliza o simulare, pe computer, care permite interacţiunea unei persoane cu un mediu tridimensional (3D) vizual sau multi-senzorial. Aplicaţiile VR introduc utilizatorii ȋntr-un mediu care simulează lumea reală, prin intermediul unor aparate interactive, care trimit şi primesc informaţii, cum ar fi ochelari virtuali, căşti virtuale, mănuşi sau costum ȋntreg.

Articol integral

Feedback and Assertiveness in Teacher’s Communication

In his interactions with the students each teacher is obliged to define the meanings of his ideas, processes and technologies. But the innovation part of the communication is a complex and fragile task. It largely depends on the individual skills and knowledge as well as on the communication style of those involved. Nowadays, the ability to communicate through innovative activities with students requires a third set of skills.

Articol integral

Rolul examenelor Cambridge

Azi, majoritatea celor ce studiază limba engleză optează pentru susținerea unui examen Cambridge. Este un subiect tot mai des întâlnit, dar cum nu este cunoscut de oricine, iată câteva informații care sper să fie de folos celor interesați. Cambridge English constituie o manieră unică în învățarea, predarea și evaluarea limbii engleze.

Articol integral