The Role of the Literary Texts in Teaching the 4 Skills: Listening, Speaking, Reading, Writing

Knowing a language can be perceived in terms of accuracy and fluency; By accuracy, teachers and students refer to using correct sounds, words, sentences, to attentively reading of a text, avoiding lack of understanding whereas by fluency, they focus on the message, on the quick and relaxed use of the capacities  which have been created  during accuracy work.

Articol integral

Jocul în culoare

Copilul este tentat să se joace cu jucării colorate, viu colorate, atractive. Prin joc va învăța cu ușurință culorile, va fi curios  să  sorteze  doar culorile ce-l caracterizează comportamental și va fi tentat să  aleagă de cele mai multe ori culoarea  lui preferată, de: roz, mov pentru fetițe și albastru, portocaliu, roșu pentru băieței, dacă vei încerca să afli de ce aleg aceste culori? Imediat fetele-ți vor spune că „asta-i culoarea rochiței păpușii, asta-i culoarea mingii cu care se joacă” pe când băieții vor exemplifica  imediat că „de aceeași culoare-s mașinile, tractoarele combinele”; mai ales dacă trăiesc în mediul rural, găsesc imediat argumente în natură.
Prin culori, copiii își exprimă trăirile, sentimentele, atitudinile și dezideratele.

Articol integral

Educația morală la vârsta preșcolară

În opinia lui S. Cristea, educaţia morală reprezintă dimensiunea cea mai profundă şi mai extinsă a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, proiectată şi realizată pe baza valorilor etice (2003, p.127), este un fenomen social obiectiv, deoarece la cei doi poli ai săi se află omul- ființă socială, educatorul și educabilul și vine să reglementeze relaţiile dintre om, comunitate şi relaţiile dintre actorii educației.

Articol integral

Metode complementare de evaluare a textului liric în gimnaziu

Procesul de predare-învăţare-evaluare a textului liric în gimnaziu vizează formarea unor oameni capabili să  adopte o poziţie personală faţă de text, formarea interesului pentru lectura unui astfel de text, în scopul modelării gustului lor estetic, al formării unor cititori avizaţi de literatură şi, nu în ultimul rând, sensibilizarea elevilor faţă de frumosul literar.
În acest context, progresul achiziţiilor în domeniul metodologiei didactice se realizează întotdeauna pornind de la ceea ce practica pedagogică a confirmat ca eficient. De aceea, în evaluarea continuă, metodele tradiţionale nu reprezintă ceva vechi, perimat, fiind clasate în categoria acestor metode procedeele didactice consacrate de uz, cu condiţia asigurării calităţii corespunzătoare a instrumentelor şi echilibrului între tipurile de probe.

Articol integral

Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare – un proiect Erasmus+

În perioada 06-12 octombrie s-a desfășurat la Târgu Jiu cea de-a treia reuniune de învățare, predare și formare din cadrul proiectului   Erasmus+ KA 229 „DIGITAL TOOLS FOR SMART SCHOOLS”, derulat în parteneriat de către cinci licee partenere din Italia, Polonia, Portugalia, Turcia și România – prin intermediul Colegiul Naţional ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.

Articol integral

Educația estetică în învățământul primar

Estetica se identifică parțial cu teoria despre frumos. Ea studiază frumosul din natură, din artă, din societate. Evadarea esteticului din artă în cotidianul utilitar reduce efectele monotone și dezagreabile ale prozaicului cotidian.

Articol integral

The Misuse of the English Preposition (Research)

Prepositions like other parts of speech are frequently misused as most students use preposition carelessly as if it is not rule governed. Moreover, the effective use of preposition adds to the writer’s or speaker’s communicative competence and linguistic performance. The purpose of this study is to examine the misuse of preposition by the eighteen-year-old students enrolled in the 12th grade preparing themselves for the Linguistic Competence in a Foreign Language Exam as part of the Baccalaureate. It focuses factors responsible for persistent errors in the students’ use of preposition. Attempt was also made to analyse types of prepositional errors observable in students’ use of English.

Articol integral

Biographies – a Way of Raising Students’ Interest

A biography, whose etymology derives from the Greek words „bios” meaning „life” and „graphos” meaning „write”, is, according to modern-day wikipedia, „an account of a person’s life, usually published in the form of a book or essay, or in some other form, such as a film”, being „more than a list of impersonal facts (like birth, education, work, relationships and death)”. A biography, „also portrays the subject’s experience of those events.”

Articol integral

„International School Awards, British Council On Line” Romania-Pakistan

In the 2019-2020 school year, we have the honour, again,  to implement the ”International School Awards, British Council On Line” project, at the initiative of Professor Hădărean Diana together and Professor Muhammad Idrees, ISA coordinator at the Government Boys Secondary School Jajjah Abbasian, Khanpur, Rahim yarkhan, Punjab, Pakistan.

Articol integral

Rolul jocului didactic în dezvoltarea școlarului mic

Jocul didactic este metoda frecvent utilizată la nivelul învățământului primar, deoarece oferă cadrul  propice pentru o învățarea activă, prin care este stimulată  inițiativa și creativitatea elevilor, spontaneitatea, răbdarea, îndrăzneala, istețimea etc. De asemenea, această metodă favorizează o învățare plăcută, atractivă, accesibilă, care se pliază pe particularitățile de vârstă ale micilor școlari.

Articol integral