On Alienation from and Readjustment to the Dynamic School Environment (Erasmus+)

Undeniably, after the two-year pandemic, during which classroom activity came to a halt and was transferred online, students have become alienated from both the teacher’s authority and from the social group to which they had belonged, some finding a comfort zone behind the turned off computer cameras. It should not be inferred that teaching students online would have been deprived of professional satisfaction. On the contrary! It is surprising, however, how fragile we find our fellow students, now that they are back to school! They seem more sensitive, more vulnerable to words or attitudes and easier to hurt by others.

Articol integral

Despre o bună evaluare

De modul în care evaluăm o activitate, la finalul acesteia, depinde în mare măsură reușita următoarei activități. Copiii dornici să demonstreze, să fie apreciați, să fie azi mai buni ca ieri execută o cerință. Cadrul didactic are obligația de a verifica, de a discuta, de a comenta, deci de a evalua, într-un fel munca pe care copilul a depus-o. Chiar și o temă pentru acasă, dacă nu este verificată zilnic, copilul va înceta să o mai facă, pentru că va ști că nu este verificat.

Articol integral

Europe Is My Future! (Erasmus+ Project)

The European Union is a very important force in terms of economic, political, social, cultural and geopolitical aspect. Every member of this union benefits from the gains of this power. Recently, however, there have been some anti-union views that the European Union has brought more harm than good. In this context, England decided to quit the union by making Brexit agreement. Teachers from Lithuania, Turkiye, Italy and Romania decided to come together and work on a project called “Europe is my Future” which is an Erasmus+ project designed to transfer the achievements of the European Union to the younger generations and prevent disagreements.

Articol integral

De ce sunt importante simulările în pregătirea examenelor naționale – evaluare națională și bacalaureat?

Simularea examenelor naționale reprezintă susținerea în mod asemănător a probelor de examen/ evaluare pe care le susțin elevii la final de ciclu de învățământ – gimnazial și liceal. Acestea se organizează conform metodologiei aprobată de Ministerul Educației, au stabilite obiective clare, modalități de desfășurare, de evaluare unitară. Interpretarea datelor obținute conduc la  îmbunătățirea, eficientizarea examenelor naționale.

Articol integral

Mindfulness în educație (Mobilitate Erasmus+)

Mindfulness este important pentru educație, viață profesională și participare activă în societate. Astfel, unul dintre obiectivele stabilite în Planul Erasmus+ elaborat la nivelul liceului unde predau tehnologia informației și a comunicațiilor – Liceul „Ștefan Procopiu” din Vaslui, care deține pentru perioada martie 2021 – decembrie 2027 certificatul de acreditare pentru proiecte de mobilități în domeniul educației școlare în cadrul programului Erasmus+ – se referă la îmbunătățirea stării de bine şi cultivarea conceptului de mindfulness și de creare și editare a resurselor educaționale în diverse formate.

Articol integral

Diseminarea primei mobilități din cadrul proiectului Erasmus+ I.D.E.A.L., derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj

Primul proiect ERASMUS+ finanțat de  Uniunea Europeană, „I.D.E.A.L – Inclusive and Digital Education for Active Learning”, derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023. Grup țintă este constituit din 12 profesori titulari din învățământul gimnazial și liceal, care participă la 3 cursuri de formare. Scopul proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a cadrelor didactice în domeniile educației digitale și non-formale, în vederea creșterii gradului de incluziune școlară, a motivației elevilor pentru învățare, obținerii progresului școlar  și dezvoltării dimensiunii europene a școlii.

Articol integral

One week between the river and the sea (Erasmus+ mobility: Act for Environment)

The third mobility of the Erasmus+ project Act for Environment took place in Almada, Portugal and it had water in the center of attention, especially water pollution.  The main aim of the project is to make its participants more aware of the environmental problems our planet is facing nowadays. We need to educate the young generations and to have them involved in activities which promote positive examples and peer learning tasks. We do not want them to be simple consumers or readers of pieces of information. We want them to question, to analyze, to think critically and provide possible solutions to the given situations.

Articol integral

Scenariul unei zile la grădiniță

Pentru unii părinți, o zi la grădiniță se finalizează cu: „Ai mâncat ?”, ”Ai dormit ?”, ”Te-a bătut cineva?”. Puțini știu însă, că atât pentru copil, dar mai ales pentru educatoare, o zi la grădiniță înseamnă foarte multe… altele. Înseamnă grijă, empatie, bucurie, mângâieri, îmbrățișări, râs, plâns – uneori în același timp. Așa că haideți să vedem ce înseamnă o zi la „grădi”.

Articol integral

Procese psihice de suport în învățarea matematicii

Procese psihice joacă un rol foarte important în învățare, mai ales în învățarea școlară, pentru că în orice act de învățare intervine psihismul. Funcțiile de bază ale întregului proces cognitiv sunt atenția, percepția și memoria, iar aprofundarea cunoașterii aduce în prim-plan imaginația și gândirea.

Articol integral

Decodarea prin lectură: aproximare, observare și comparare

În mod normal, decodarea prin lectură se sprijină pe elementele configurative – temele, motivele, topoi ce direcţionează atenţia asupra structurii textuale şi garantează integrarea sensurilor multiple pe care le propune opera literară – de aceea, totdeauna este necesar un studiu al componentelor pentru a progresa de la cunoaşterea poetică la cea prozaică, de la cea intuitivă la cea intelectuală.

Articol integral