Nouvelles tendances en matière d’évaluation dans la classe de FLE

L’évaluation des élèves en classe de français a subi une transformation significative ces dernières années, s’adaptant aux évolutions pédagogiques et aux nouvelles technologies. Les méthodes traditionnelles, centrées sur les tests et les examens, sont progressivement complétées, voire remplacées, par des approches plus variées et inclusives. Voici un aperçu des principales tendances actuelles en matière d’évaluation dans l’enseignement du français.

Articol integral

The Advantages of Erasmus Projects for Teenagers: A Case Study of the HOGWORDS – School of Cryptography for Young Learners

In today’s Europe, the Erasmus+ programme stands as a beacon of educational excellence and cross-cultural collaboration. One exemplary project under this initiative is the “HOGWORDS – School of Cryptography for Young Learners” -Erasmus KA210-SCH- small-scale partnerships in school education. It was a remarkable project implemented by the Imago Mundi Association from Romania and the Confine Mondo Association from Italy, and  offered profound advantages for teenagers, enhancing their cryptography and math skills, aiding university orientation for their future studies.

Articol integral

Dezvoltarea personală a elevilor prin activitățile caritabile

A fi voluntar înseamnă a întinde o mână de ajutor celui care are nevoie. De cele mai multe ori, cei neajutoraţi îşi poartă povara cu mare discreţie, fără a striga după ajutor. Voluntarul este cel care vede cu sufletul şi observă nevoile semenilor săi. Un chip încercănat şi palid, o privire înlăcrimată, o palmă muncită şi tremurândă, nişte haine care parcă nu ţin pasul cu trecerea hainelor, toate sunt semne evidente ale unor neputinţe fizice sau psihologice.

Articol integral

Proiectul eTwinning Creativity and Innovation

Creativitatea elevilor depinde de mai mulți factori: educația, nivelul dezvoltării fizice și cognitive ale fiecăruia și nu în ultimul rând de experiența lor. Ar fi bine ca fiecare dascăl să-și accepte elevii așa cum sunt, dar să le creeze în același timp atmosfera propice pentru a-și exprima personalitatea și originalitatea. Școala reprezintă principalul factor care poate contribui decisive la valorificarea creativității potențiale ale elevilor, la stimularea inclinațiilor lor creative si la educarea creativității. Manifestările creative, mai mult sau mai puțin relevante, existente înaintea intrării copilului în vasta experiență a școlarității, sunt dirijate și valorificate într-o anumită măsură în familie și în grădiniță, urmând ca în școală să se accentueze procesul de depistare, stimulare și formare a aptitudinilor creatoare la elevi.

Articol integral

Dezvoltarea emoțională a tinerilor în secolul XXI

Dezvoltarea emoțională a tinerilor se refera la procesul prin care aceștia își dezvolta aptitudinile emoționale, cum ar fi conștientizarea sentimentelor proprii, autocontrolul, motivarea și abilitățile de comunicare, de a lua decizii și cooperarea cu ceilalți. Acest proces poate fi stimulat prin experiențe pozitive și negative și experiențe stimulatoare, precum și prin educație și antrenament. Pentru a ajuta la dezvoltarea emoțională a tinerilor, părinții și educatorii pot să ofere un mediu sigur și pozitiv în care să se simță în siguranță și acceptați. Ei pot oferi un cadru de reflecție și discuție, astfel încât tinerii să poată să vorbească despre sentimentele lor și să învețe să facă fata diferitelor provocări emoționale. (Ursula Șchiopu, Emil Verza, 1997, p. 120)

Articol integral

Abordări didactice contemporane

Este esențial să utilizezi o varietate de strategii didactice pentru a răspunde diferitelor stiluri de învățare ale elevilor și pentru a maximiza eficacitatea predării. Aceste strategii trebuie să fie inovative, interactive și adaptate la nevoile și interesele elevilor. În domeniul economic, strategiile didactice joacă un rol esențial în modelarea și eficientizarea procesului de învățare pentru elevi, ele sunt vitale pentru a face materialele didactice relevante și accesibile, având în vedere complexitatea și dinamica mediului economic.

Articol integral

Un proiect eTwinning de succes – „Nature – toy factory”

 eTwinning este o platformă online care permite profesorilor și elevilor din Europa să colaboreze  în proiecte educaționale. Scopul său este de a îmbunătăți competențele elevilor, de a stimula schimbul cultural și de a încuraja utilizarea TIC în educație. Profesorii se înregistrează pe platforma eTwinning și pot crea sau se pot alătura unor proiecte existente. Elevii colaborează prin diverse activități, folosind instrumente online pentru comunicare și realizare de proiecte. Acestea îi ajută să-și dezvolte competențe digitale esențiale, cum ar fi utilizarea instrumentelor online, siguranța în mediul digital și colaborarea virtuală.

Articol integral

Global Students Unite: Tackling Environmental Challenges at Erasmus+ MUN in Antalya

The Erasmus+ mobility project, titled „Model United Nations” (MUN) and focused on environmental issues, took place in Antalya, Turkiye, from April 15th to 19th, 2024. This event was the second mobility under the Erasmus+ program, aimed at engaging students in crucial discussions on global environmental challenges, fostering international cooperation, and enhancing participants’ skills in diplomacy, leadership, and problem-solving. Participants were from France, Italy, Serbia, Poland, Romania, Ireland and, of course, Turkiye.

Articol integral

O altfel de motivație: Fii profesorul lui TEDI!

Din punct de vedere teoretic, motivația pentru învățare a elevilor este „acea categorie de stimuli care îl determină pe individ să întreprindă o serie de acțiuni”. Motivația învățării se definește ca totalitatea mobilurilor care susțin energetic, activizează și direcționează desfășurarea activității de învățare. Ea conferă sens și coerență actelor de învățare și se trăiește subiectiv ca o stare de tensiune, rezultată din confruntarea trebuințelor celui care învață cu modul cum își reprezintă acesta diferitele conținuturi, cerințe, situații și rezultate ale activității de învățare. În funcție de sursa din care provine, distingem între motivația extrinsecă (sursa este externă activității de învățare: competiția, încurajarea, lauda, recompensa, dojana, mustrarea, pedeapsa etc.) și motivația intrinsecă (sursa este internă: dorința de cunoaștere, de perfecționare, trebuința de statut ridicat, aspirațiile profesionale, dorința de a fi util etc.)

Articol integral

Povești terapeutice și jocuri în dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari

Unul dintre cele mai importante roluri pe care le avem ca și educatoare este să ne preocupăm de dezvoltarea socială și emoțională a copiilor din grădiniță. Preşcolaritatea este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea şi optimizarea competenţelor emoţionale şi sociale, pe parcursul cărei copilul îşi dezvoltă competenţe fundamentale în plan cognitiv, emoţional şi social esenţiale pentru adaptarea la viaţa adultă.

Articol integral