Actualitatea principiilor didactice eclesiocentric şi hristocentric în Evanghelia după Luca

Etimologic, termenul principiu provine din latinescul principium şi se traduce început, origine, întemeiere; normă, teză fundamentală, lege, legitate care orientează în mod flexibil şi creativ un proces (Dicţionarul Explicativ al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2009).
Extrapolat în domeniul pedagogiei, principiul didactic este definit ca ,,normă generală care fundamentează teoria şi practica educativă ce orientează conceperea, organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ”(Ioan Bontaş,  Pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 1995, p.43).
În cazul educaţiei religioase, se constată existenţa a două principii didactice, eclesiocentric şi hristocentric, ce se regăsesc doar în metodica predării acestei discipline. În speţă, vom prezenta actualitatea şi aplicabilitatea principiilor didactice menţionate mai sus în textul scripturistic al Evangheliei după Luca.

Articol integral

Școala Online cu LearningApps

LearningApps este un site util, care permite profesorilor desfășoare activități, aplicații pentru elevi sau studenți, în timpul Școlii Online. De asemenea, le oferă elevilor posibilitatea de a crea, la rândul lor, aplicații pentru alți elevi. Într-o activitate pot fi inserate imagini, documente, texte, videoclipuri, audio. Sunt disponibile peste treizeci de activități (întrebări cu opțiuni multiple, cuvinte încrucișate, memorie, texte cu spații goale, clasificare pe o axă, imagine, hartă etc.). Unele sunt în modul multi-player. Există, de asemenea, un modul „video cu inserție” care permite crearea de capsule utilizabil în pedagogia inversă.

Articol integral

Un copil care nu se joacă va deveni un adult care nu va ști să gândească

Psihologii și pedagogii sunt în unanimitate de acord cu importanța jocului în viața copilului, apărând astfel ideea de activitate definitorie pentru formarea și integrarea copilului în societate. Putem spune că un copil nu poate fi oprit să se joace, deoarece jocul este activitatea prin care el există și se dezvoltă – se știe că la vârsta preșcolară jocul ocupă același loc pe care-l ocupă munca la adult. Încă de la vârsta preșcolarității, copilul poate fi „ghidat” în anumite activități ludice, antrenând astfel toate procesele psihice (memorie, gândire, atenție etc.) în vederea dezvoltării personalității și integrării lui sociale.

Articol integral

Metode nonformale în învățare: Jocul Selfie Hunt

Jocul „Selfie Hunt” este un joc deosebit de interesant, care îmbină într-un mod ingenios tehnica tradiţională a binecunoscutei „Treasure Hunt”, cu tehnologia  modernă (telefoane mobile, camera sau aparat foto), atât de îndrăgită de elevul din ziua de azi. Este un joc de teambuilding, de tip competiţional, potrivit atât ca activitate în şcoală, cât mai ales ca activitate în cadrul unor tabere şcolare. Atuul unui astfel de joc este aparenta seriozitate, care, pe parcursul jocului, se poate transforma într-o veritabilă distracţie. Jocul nu presupune o strategie deosebită, însă este absolut necesar ca echipele formate să colaboreze, pentru a putea să-şi îndeplinească foarte bine sarcinile de pe indicii.

Articol integral

Ways of Preserving Tradition

In this highly technologized era, there is so little time to turn our attention to our origins, which should be passed on to future children and generations. Through our children we must convey the message that it is vital to learn more about our cultural heritage, to enrich our knowledge about the past traditions and customs and pass them on to future generations. This can be achieved through continuous and varied activities in schools.

Articol integral

Sisteme de apreciere a rezultatelor școlare

Evaluarea conduce la menținerea permanentă a unui feedback funcțional între profesor și elevi ce reorientează procesul de învățământ înspre perfectarea sa. Evaluarea pedagogică are reverberații asupra calității relațiilor la nivelul grupului de elevi. Grupul funcționează ca un „spațiu de comparație” în interiorul căruia se validează (sau se invalidează) calități recunoscute de profesori.

Articol integral

Importanța voluntariatului în educația elevilor

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare.

Articol integral

Cultura organizațională a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 2 din Caransebeș

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia în contextul european, Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Caransebeș promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.

Articol integral

Lumea copiilor noștri. Bullying ascuns în mediul școlar

Învățământul românesc este marcat în ultimii ani de o serie de evenimente cu caracter violent la care copiii noștri sunt martori ….implicați în mod direct sau indirect. Actualmente asistăm la metamorfozarea mediului educațional armonios și plăcut în care se dorește a fi crescut și îngrijit copilul într-un mediu dezechilibrat din perspectivă morală și afectivă, plin de provocări dureroase și acte de violență. Sau….într-un cuvânt putem spune că fenomenul de bullying ia amploare în spațiul școlar.

Articol integral