L’exploitation du document vidéo dans la classe de FLE

L’apprentissage d’une langue étrangère est axé principalement sur l’oral et il cherche à développer les compétences de communication qui contiennent la compréhension de l’oral et l’expression orale. En comparaison avec le début de l`enseignement de la langue étrangère, grâce à l`internet, le procès de l`enseignement/apprentissage est devenu plus facile.

Articol integral

Dimensiuni ale evaluării formative în învățământul primar

În deplină concordanță cu obiectivele formative ale procesului de învățământ în ansamblu, verificarea trebuie să vizeze nu numai cantitatea cunoștințelor, ci și calitatea acestora, precum și stadiul dezvoltării capacităților intelectuale ale elevilor. Ținând seama de faptul că perfecționarea în continuare a oricărei activități presupune cunoașterea rezultatelor obținute, apare necesitatea pentru cadrul didactic de a verifica atât performanțele elevilor, cât și propria sa activitate, folosind constatările drept punct de plecare pentru adoptarea măsurilor ameliorative.

Articol integral

Educație pentru un stil de viață sănătos

Adoptarea unui stil de viaţă sănătos impune o alimentaţie echilibrată, sănătoasă, un regim de exerciţii fizice care să ne menţină în formă şi să ne dezvolte organismul, precum şi evitarea consumului de alcool, tutun şi droguri. Din perspectiva profesorului de biologie, am încercat să realizez în rândul elevilor acţiuni de informare, prevenţie şi conştientizare cu privire la importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Articol integral

Rolul dezvoltării competenței civice în formarea personalității elevului

Fiecare persoană se naşte înzestrată cu o serie de particularităţi individuale, care pot fi influenţate într-o măsură mai mare sau mai mică de factorii de mediu. Cu toate că factorii ereditari pot determina într-o oarecare măsură personalitatea copilului, totuşi mulţi copii, pe parcursul dezvoltării lor, cunosc schimbări semnificative în ce privește comportamentul. Aceste schimbări se datorează evenimentelor de viaţă (pozitive sau negative, favorizante sau defavorizante), implicării speciale ale părinţilor în munca cu copilul (expunerea copilului la diferiţi stimuli, interacţiuni multiple, comunicare activă), experienţelor şcolare (bogate sau sărace) şi a celor  sociale (recompensatorii/ restrictive).

Articol integral

Cunoașterea potențialului creativ al elevilor, condiție esențială a proiectării integrate

O condiţie esenţială a proiectării integrate şi a desfăşurării întregului demers didactic o constituie cunoaşterea personalităţii creatoare a elevului. Aceasta cunoaşte o dinamică specifică şi îmbracă forme individuale de la o persoană la alta. Odată cu intrarea copilului în şcoală, acesta simte „o sete de impresii”, manifestă o „curiozitate senzorială”, strânge din ce în ce mai multe informaţii şi percepe mai în detaliu realitatea. Ideile fanteziste, nonconformiste sau îndrăzneţe sunt supuse acum, uşor-uşor, testului realităţii, pentru că odată cu înaintarea în vârstă se dezvoltă gândirea logică, iar potenţialul creativ al elevilor se diminuează. Creativitatea elevului din ciclul primar este deosebită de cea a unui licean sau a unui adult, în sensul că produsul creativ la care a ajuns elevul pe cale independentă nu este nou şi pentru societate.

Articol integral

Funcții ale evaluării educaționale

În concepția lui Cerghit, evaluarea are un dublu rol: acela de facilitare a procesului de învățare și de predare, respectiv a activității didactice. Aceste roluri sunt în strânsă corelație și se pot îndeplini prin intermediul exercitării câtorva funcții care au impact asupra învățării și predării. Cucoş enumeră următoarele funcţii ale evaluării: de constatare, de informare, de diagnosticare, de prognosticare, de selecţie sau de decizie, de certificare şi cea pedagogică (Cucoş, 2008, p. 73-74).

Articol integral

The Use of ICT and Blogs in Teaching Foreign Languages

Having been an English teacher for 15 years already, it is obvious that learners today are different from the learners of yesterday: the Generation Z is less focused, but better multi-taskers, they are less interested in bargains, but prone to become early starters (as they tend to go straight into the working world, applying for online higher education, if at all); they are much more entrepreneurial and have much higher expectations that we did at their age; they were born social, but seek uniqueness and are more global – with the world coming online, Generation Z will become more global in their thinking, interactions, and relatability.

Articol integral

Eco-educația. Programă de opțional

Prin destinația şi rolul său, școala asigură cadrul adecvat în care sa se realizeze pregătirea și formarea elevilor, sub cele două laturi ale sale: cea instructivă şi cea educativă. O cerință importantă pentru activitatea didactică constă în formarea elevilor cu privire la o concepție şi conduită ecologică bună, obiectiv de actualitate şi importanță pentru calitatea vieţii. Protecția mediului înconjurător devine un exerciţiu de practică socială. Școala  realizează acest exerciţiu social cu întreaga populaţie şcolară care în viitor, va avea responsabilități mari şi reale în gestionarea rațională a tuturor resurselor din mediu natural. Aceasta determină, nu numai sentimentele de admiraţie pentru frumuseţile naturii, ci deprinderi și convingeri de protecție, conservare și dezvoltare a naturii – condiție de viaţă civilizată şi sănătoasă.

Articol integral