Metode moderne în matematică

Cu toţii ne dorim elevi implicaţi, atenţi, activi şi interesati. În lumina dezvoltării tehnologiei şi a învăţării online, atenţia şi răbdarea acestora s-a diminuat vizibil. Cum reuşim să le captăm atenţia? Cum facem ca legătura dintre programa şcolară pentru gimnaziu la matematică din 2017 să fie corelată apoi la clasele liceale cu programa veche din 2009? Numai abilitatea noastră, a profesorilor, de a alege metodele adecvate situaţiei actuale, ne poate fi partener în demersul nostru la clasă.

Articol integral

Relația predare-învățare-dezvoltare în cadrul procesului de învățământ

Când ne referim la unitatea predare-învaţare în  procesul de învaţământ, prin învăţare înţelegem o asimilare activă de informaţie însoţită de achiziţionarea de către elevi de noi operaţii, de priceperi şi deprinderi. Procesul complex al interacţiunii dintre cei doi poli predare-învăţare, învăţător-elevi exprimă caracterul bilateral al acţiuni didactice. În cadrul acestei interacţiuni, învăţătorul are rolul de conducător. El organizează, sistematizează şi conduce planificat asimilarea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor, a obişnuinţelor şi atitudinilor.

Articol integral

Valorificarea teoriei inteligențelor multiple în receptarea textului liric

În lumina noii programe de gimnaziu,  în cadrul domeniului de conținut Lectură, textul liric se studiază începând cu clasa a VII-a.  Fiind un univers al emoțiilor și al sensibilității, textul liric oferă cadrului didactic multiple posibilități de  explorare a lumii interioare a elevilor. O oportunitate de a stimula creativitatea și de a genera secvențe de învățare interactive, centrate pe particularitățile individuale ale educabililor este aplicarea Teoriei Inteligențelor Multiple (TIM) în cadrul orelor de receptare a operelor lirice.

Articol integral

Active Learning Today

The social, political and economic changes that appeared with the outbreak of the COVID-19 pandemic worldwide, brought major changes in education. Nowadays, technology is a constant presence in most of the classrooms worldwide, no matter the learning scenario, in all the teachers’ work. New ways of teaching and learning have emerged as the educational process changes along with the times.

Articol integral

Beware of Digital Games

Nobody can deny that video and computer games have become some of the most popular, accessible and affordable sources of entertainment especially for the children and teenagers living in remote rural areas where there are no alternatives such as clubs, cinemas or theatres. To many Romanian students, regardless of where they live, online games are real opportunities to interact with other English speakers, sometimes with native ones. Therefore, playing computer games means exposure to authentic computer – assisted English environments and the chance to communicate with native speakers of English from the UK, the USA, Australia, New Zealand, Canada etc. via in-game communication tools or additional voice communication software.

Articol integral

Publicité et enseignement de FLE

Nous pouvons constater qu’il y a deux attributs du discours publicitaire qui  le transforment dans un document authentique  d’une valeur pédagogique fondamentale: l’argumentativité et la didacticité. En analysant la diversité des formes du discours publicitaire nous pouvons tenter d’en observer les dominantes et d’en évaluer son efficacité de façon à justifier la pertinence de l’utilisation de la publicité en classe de FLE.

Articol integral

Storytelling and the English Classroom

It all starts with “Once upon a time…”. This is the key which opens a magic world, a world where anything is possible because normal rules of logic do not apply; a world where children of all ages can let their imagination run wild, go to places they have never been before; a world where they can be anyone and do anything; a world which gives them wings to fly and once they leave this world, they realize they still have the wings that they can use in the real world.
Here are some of the techniques that can be used when telling a story to students, all depending on the creativity of the teacher, the type of story, the level of your students and the amount of time you allow for this activity.

Articol integral

La publicité, document authentique en classe de FLE

Dans le cadre de l’enseignement du FLE la dimension interculturelle est prévue par les manuels scolaires par la présence des documents conçus pour que les apprenants aient accès à des contenus socio-culturels ou anthropologiques. Cependant, le document authentique qui n’a pas été créé expressément à des fins didactiques ne trouve que rarement sa place dans les manuels. Les publicités, en raison de leur contenu commercial, sont évitées par les éditeurs des manuels scolaires. Or nous pensons que les documents offerts par les campagnes publicitaires doivent faire partie de l’enseignement du FLE étant donné que ces supports reflètent la société de consommation avec ses tendances, ses habitudes ou ses valeurs.

Articol integral

Art terapia, cale spre sine

În cadrul activităților cu elevii, terapiile prin pictură, desen, dans, modelaj sau teatru sunt utilizate atât în scop terapeutic, cât și în scopul dezvoltării personale, al cunoașterii și descoperirii sinelui. În comparație cu tehnicile clasice, tehnicile de terapie creativă oferă o mai mare libertate de acțiune, îl ajută pe copil să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de propriile frustrări, de tensiuni, de anxietăți, să se integreze social mai ușor. Dacă în artă, beneficiarul este opera de artă, în terapia creativă, arta este doar un mijloc de dezvoltare, beneficiarul direct fiind copilul.

Articol integral

Teaching English Using WebQuests

It goes without saying that there are various ways of teaching English nowadays and one way that I think it is worth mentioning is using webquests in this process. What is a webquest, well, it is an ”inquiry-oriented lesson format in which most or all the information that learners work with comes from the web. These can be created using various programs, including a simple word processing document that includes links to websites” (en.wikipedia.org/wiki/WebQuest).

Articol integral