Instruire asistată de calculator

Instruirea asistată de calculator reprezintă o metoda didactică ce valorifică principiile de modelare și de analiză cibernetică a activității de instruire în contextul noilor tehnologii informaționale și comunicaționale, caracteristice societății contemporane bazate pe cunoaștere.

Articol integral

Programă şcolară pentru disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii”

Disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii” (opţional la nivelul disciplinei Limba şi literatura română) este proiectată în perspectiva formării unor atitudini şi competenţe având în vedere modelul comunicativ-funcţional. Programa pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor aplicative şi pe formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Articol integral

Educaţia părinţilor

Pentru a creşte copii buni  într-o lume care poate avea influenţe mai mult negative decât pozitive, trebuie să folosim ingrediente esenţiale – iubire necondiţionată, timp, comunicare, disciplină, respect reciproc, iertare şi multe alte calităţi – toate ambalate cu enorm de multă grijă şi răbdare, totul spre binele final al copiilor noştri. Formarea unor copii buni nu este un lucru uşor oricât de multă imaginaţie am avea, dar poate fi o provocare palpitantă mai ales că în final ne poate aştepta o mare răsplată.

Articol integral

Abilități de motivare a elevilor pentru învățare

Elevii încearcă diferite probleme motivaționale legate de învățare. Astfel, unii învață deoarece sunt preocupați de evitarea eșecului, alții consideră că nimic din ceea ce fac nu are valoare, și prin urmare nu merită să învețe, alții elevi sunt atât de axioși încât nu se pot concentra în rezolvarea sarcinilor, iar alții își limitează participarea la activitîțile din clasă, deorece consideră normele și interacțiunile din cadrul mediului școlar diferite de experiențele lor sociale și culturale.

Articol integral

Descifrarea operei lirice – de la text la imagine

Actul educaţional prezent cere adoptarea unor metode şi tehnici noi de predare-învăţare, care să pună accentul nu numai pe informare, ci şi pe formare, cu alte cuvinte care să fie totodată postmoderne şi tradiţionale. „Apelul la tradiţie poate fi formulat în moduri diferite, dar trebuie să fie foarte clar că adevăratul concept de tradiţie este acela de a reprezenta valori ce trebuie redescoperite în noi experienţe.”  Elementele vizate de actul educaţional sunt cei trei pioni în jurul cărora se (re)constitue procesul instructiv-educativ, implicit profesorul, elevul şi informaţia/ cunoştinţele – reprezentate în cazul literaturii de textele literare.

Articol integral

Jurnal de vacanță de studiu

Cu bucurie și entuziasm, într-o zi caniculară de vară am primit vestea cea bună: Erasmus+ Slovacia și Asociația A.R.T. FUSION  România, m-au selectat  să particip în perioadă 22-29 august 2018 la seminarul internațional “Let’s get cross !” acțiunea KA1 Tineret în Acțiune  în Krompachy, Slovacia. Seminarul are ca temă educația non-formală și creșterea motivației lucrătorilor de tineret pentru cooperările cros-sectoriale.

Articol integral

Învățarea prin stagii de practică

Experiența timpurie la locul de muncă este esențială pentru ca tinerii să își dezvolte competențele necesare pentru viața profesională. Învățarea la locul de muncă în cadrul unui program de formare de tip ucenicie reprezintă un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Articol integral