Predarea-învățarea citit-scrisului

Cititul şi scrisul deschid şcolarului mic noi posibilităţi de cunoaştere a realităţii, noi forme ale comunicării între oameni, permit trecerea de la faza gândirii şi comunicării situaţionale la cea bazată pe concepte, gândirea şi comunicarea formală.

Articol integral

Stimularea creativității la preșcolari prin diversificarea tehnicilor de lucru în activitățile artistico-plastice

Dintre toate activitǎţile desfaşurate în grǎdiniţa, activitǎţile artistico- plastice sunt cele mai reprezentative pentru dezvoltarea creativitǎţii preşcolarului. Acest tip de activitǎţe face parte din domeniul curricular „Estetic și creativ”, domeniu care “acoperă abilitǎţile de a rǎspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţǎ de diferitele niveluri de manifestare a calitǎţii, aprecierea frumosului la scop sau utilizare.

Articol integral

Strategii de înlăturare a stereotipurilor, prejudecăţii şi discriminării în grădinița de copii

Stereotipurile sunt foarte puternice, iar impactul lor poate fi determinat atât pentru percepţiile cât şi pentru relaţiile noastre. Se pune, astfel, întrebarea cum putem să scăpăm de ele și dacă putem să le modificăm. Contrar lucrărilor care subliniază impactul stereotipurilor în tratamentul datelor, anumiţi autori au scos în evidenţă un fenomen sub numele de diluţie.

Articol integral

Evaluarea, în contextul actual

Sіstеmul mеtοdοlοgіc dе еvaluarе a rеzultatеlοr şcοlarе alе еlеvіlοr în învăţământul rοmânеsc a fοst suрus unοr transfοrmărі sеmnіfіcatіvе în ultіmіі anі, unеlе accерtatе maі uşοr dе cadrеlе dіdactіcе, altеlе maі grеu sau dеlοc, unеlе înţеlеsе, altеlе nu. Аcеstе schіmbărі au avut lοc atât ре рlan cοncерtual, cât şі în рlan mеtοdοlοgіc şі іnstrumеntal.

Articol integral

Modalități de realizare a socializării copiilor cu cerințe educative speciale (Studiu)

Activităţile de socializare sunt orientate către cunoaşterea mediului fizic şi social din jurul copilului, cunoaşterea şi relaţionarea cu ceilalţi copii. De asemenea, aceste activităţi contribuie la formarea unor abilităţi şi deprinderi pentru care copilul manifestă interes, precum şi la dezvoltarea şi cultivarea unor talente, crearea unor oportunităţi pentru copii pentru a avea opţiuni şi iniţiativă.

Articol integral

Abordarea textuală și disciplinară în artă

Multiplicarea  surselor învăţământului şi acumulările cognitive din diferitele domenii ale cunoşterii impun noi strategii de dimensionare şi de structurare a conţinuturilor. Una dintre exigenţele structurării conţinuturilor o constituie promovarea interdisciplinarităţii.

Articol integral

Jocurile de mișcare în dezvoltarea creativității la ciclul primar

Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, un caracter procesual supus influenţelor de mediu. Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative.

Articol integral

Rolul parteneriatului educațional în reducerea absenteismului

Ce este parteneriatul? „Reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.”  În practica şcolară şi, implicit, preşcolară, există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele.

Articol integral

Pledoarie pentru literatură

Este literatura comunicare? E o întrebare la care încerc să răspund, ținând seama de cele două înțelesuri esențiale ale comunicării: a comunica ceva și a comunica cu cineva. Mulți cercetători consideră că scriitorul doar se exprimă, nu (se) comunică. La fel ca și în cazul comunicării conținuturilor sufletești imaginare, termenul de comunicare devine aproximativ și metaforic. Informația reală ar fi altceva.

Articol integral

Using Music in the Classroom

Nowadays, teaching is a real challenge and more and more teachers have become aware of the importance of creating attractive lessons, lessons that can promote a real life learning environment. Music can play a really important part in the language classroom. It can change the atmosphere in the room within seconds.

Articol integral