Lectura și interdisciplinaritatea

Am privit întotdeauna activitatea de lectură ca pe ceva esențial în viața mea, atât din punct de vedere al persoanei mereu în căutare de cunoaștere, cât și în calitate de dascăl, de om al cuvântului, al literelor. Ca profesor de Limba și literatură română, consider că lectura este primordială nu doar în dezvoltarea imaginației și creativității elevului și a viitorului adult, dar și în dezvoltarea limbajului.

Articol integral

Metoda Cubul în receptarea romanului Maitreyi

Literatura reprezintă unul dintre domeniile fundamentale ale disciplinei Limba și literatura română, fiind deopotrivă captivant, dar și extrem de complex. Pentru unii dintre elevii contemporani, lectura textului literar nu este un element atractiv, nu coincide cu acel „ceva” care să le trezească interesul. În general, elevii citesc operele din programă doar pentru a promova clasa sau examenele naționale, nu din plăcere sau pasiune. Chiar și așa, există elevi care recurg la tot felul de resurse adiacente pentru „a scăpa” de chinul cititului: site-uri cu eseuri, melodii cu „esenţialul” creațiilor literare. Ce este de făcut într-o asemenea situație? Cum  putem noi, profesorii de Limba și literatura romană, să îi apropiem pe elevi de carte, de opera literară, de text indiferent de tipul acestuia?

Articol integral

Poveștile – mijloc de educare a creativității preșcolarilor în cadrul activităților din bibliotecă

Povestirile constituie una din modalitățile  de dezvoltare a imaginaţiei şi creativităţii preşcolarilor. „Unii autori consideră creativitatea sinonimă cu imaginaţia, dar F. Barron precizează că: «Imaginaţia este o funcţie universală a creierului uman; creativitatea este mai mult un rezultat al evoluţiei sociale, care presupune un tip de comportament şi are o valoare utilitară»” (Dulamă, M.E., 2008, p. 6).

Articol integral

Le jeu de rôle dans l’évaluation orale – pratiques de classe

L’évaluation orale des apprentissages est assez complexe et demande beaucoup d’attention lors des trois phases du processus pour identifier les objectifs à évaluer, choisir une stratégie d’évaluation et interpréter les résultats pour attribuer une note aux étudiants. En ce sens, les activités ludiques sont une formidable source de motivation et elles permettent aux apprenants d’utiliser de façon collaborative et créative l’ensemble de leurs ressources communicatives.

Articol integral

Cercurile pedagogice – teorie versus realitate

În Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, articolul 78, aliniatul 8 definește în mod clar ce sunt cercurile pedagogice: „foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de învăţământ şi a factorilor care determină eficienţa acestuia, de comunicare şi valorificare a experienţelor didactice şi a concluziilor cercetării pedagogice efectuate de cadrele didactice, de evaluare critică şi constructivă a metodelor de predare-învăţare, a conţinuturilor şi modurilor de organizare a procesului educaţional, de lansare a unor proiecte educaţionale cu impact la nivel local şi judeţean”.

Articol integral

Investiția în educație și calitatea actului educațional

Fie ca vorbim de România, fie ca vorbim de Europa sau chiar întreaga lume, atunci când facem referire la reformele din domeniul educațional, din ultimele decenii, calitatea, echitatea și eficiența reprezintă cei trei piloni care trebuie avuți în vedere. În contextul în care, la nivel european, se încearcă construirea unui spațiu educațional comun, România face eforturi în vederea alinierii, din punct de vedere teoretic și metodologic, cu ceea ce se întâmplă la nivel european în domeniul sistemului de educație.

Articol integral

Teaching reading online vs. Teaching reading face-to-face

Due to the current situation generated by the Covid-19 pandemic, the English teaching methodology has undergone major changes. The teachers had to adapt their methods to the new circumstances and use more than ever web 2.0 tools to make the lessons more effective and interesting. In fact, they were forced to reinvent themselves and find online educational tools to continue their activity and keep the teacher-student connections alive.

Articol integral

Protejarea mediului în contemporaneitate: o problemă ecologică și o posibilă soluție didactică

Problemele de mediu nu mai reprezintă doar un subiect de discuție sau un exemplu de paratext jurnalistic, deoarece ele s-au inserat în mod decisiv în existența noastră cotidiană, devenind o realitate căreia fiecare dintre noi trebuie să-i facem față. Așadar, pe lângă faptul că citim sau auzim din ce în ce mai des că stratul de ozon se subțiază în mod dramatic, că ghețarii se topesc într-un ritm exagerat de alert (așa cum s-a întâmplat de curând în Groenlanda, unde 40% dintre ghețari au dispărut într-o singură zi) sau că încălzirea globală nu e doar un mit, trăim, în același timp, pe propria piele consecințele negative ale unor fenomene meteorologice extreme, ne îmbolnăvim mai frecvent și mai grav sau ne micșorăm constant, în ciuda confortului sporit, media de viață.

Articol integral

Google Sites: „Clasa mea”

„Clasa mea” este un site cu materiale didactice, idei și resurse educaționale, lecții, teste și activități extra curriculare desfășurate la clasă pe parcursul ciclului primar. Acest site crește pas cu pas și va deveni o colecție de idei și materiale didactice, metode moderne și instrumente ce pot fi utilizate cu succes și în predarea on-line.

Articol integral

Putem ajunge să citim de plăcere?

În De neamul Moldovenilor, Miron Costin spunea „Nu este alta mai frumoasă și mai de folos zăbavă decât cetitul cărților…” Adevărul cuprins în îndemnul lui Miron Costin este susținut de numeroase studii, potrivit cărora cititul cărților îți stimulează creierul, susține memoria, crește capacitatea de focalizare și direcționare a atenției, duce la dezvoltarea creativității și imaginației, îmbogățește vocabularul și capacitatea de exprimare, reduce stresul etc. Dar oare un copil poate să înțeleagă singur importanța acestor beneficii?

Articol integral