Activități de învățare în proiectul european Erasmus+ „Sweets’ Taste Along Europe”

Normele, tradițiile, valorile, modurile de viață și conceptele sunt transmise numai prin socializare, fiind necesare integrării individului în grupurile din care aparține. Socializarea este procesul prin care un copil învață gândirea, normele, valorile, modalitățile de participare la viața socială, raționalizând posibilele consecințe, responsabilitatea și, în cele din urmă, învățând să devină mai matur. Socializarea influențează personalitatea, transformând-o, modelând-o și ajutând-o să se adapteze. La rândul său, personalitatea influențează socializarea.

Articol integral

Rolul poveștilor în educația copiilor

„A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti…” sunt cuvintele care ne transpun într-o lume magică. Din cele mai vechi timpuri, poveștile ne-au îmbogățit viețile, ne-au alinat, ne-au bucurat. Poveștile au puterea magică de a apropia oamenii. Adulți sau copii, ascultăm povești cu încântare, le spunem pentru a transmite valori morale, pentru a oferi un model de conduită. Din cele mai vechi timpuri, poveștile au jucat un rol important și puternic în educație, au ajutat copiii să își dezvolte abilități și să interacționeze cu lumea înconjurătoare.

Articol integral

Evolution of Education (Proiect eTwinning)

Scopul principal al acestui proiect este de a atrage atenția asupra schimbărilor pozitive din educație, chiar în timpul pandemiei și a dezvoltării abilităților profesorilor și elevilor față de folosirea metodelor și tehnicilor de învățare moderne, Web 2.0 si STEAM, precum și de a-i încuraja să participe la aceste inovații, prin intermediul acestor proiecte eTwinning, care contribuie enorm la dezvoltarea educației. Profesorii pot utiliza tehnologiile informaționale în mod eficient în lecțiile lor, integrând instrumente de lucru inovatoare, care pot face lecțiile mai distractive, elevii mai motivați și rezultatele mai bune.

Articol integral

Formarea competențelor cheie la disciplina istorie

Parlamentul European și Consiliul European au adoptat Recomandarea 2006/962/CE care îndeamnă guvernele UE să includă predarea și învățarea competențelor cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții. Recomandarea identifică opt competențe cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere. Aceste competențe cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, elementul central al dezvoltării deoarece produce schimbări în cunoaștere și comportament.

Articol integral

Argument pentru folosirea prioritară a metodelor alternative de evaluare

Învățământul românesc tinde spre o evaluare complexă realizată printr-o gamă largă de metode, în beneficiul actului evaluativ. Cu cât strategiile de evaluare sunt mai variate, cu atât va fi atins scopul unei evaluări complexe, multilaterale, veridice și care subliniază gradul de îndeplinire a obiectivelor educaționale. În ultimele decenii, s-au propus și experimentat metode alternative de evaluare ca demersuri care pot conduce de la evaluarea formativă la evaluarea formatoare, prin care elevul este subiect, dar totodată obiect al evaluării, însușindu-și informații asupra performanțelor sale în învățare, dar și asupra a ce mai are de corectat, devenind un factor activ în propria sa evoluție. 

Articol integral

Bullyingul schimbă povestea

Să fii copil înseamnă să ai mereu în minte o poveste, în care tu ești personajul principal și tot ce te înconjoară să îți fie apropiat, prieten. Visurile de mai târziu așteaptă cuminți, ascunse într-un buzunar, să prindă aripi din seva poveștii trăite la vârsta tuturor posibilităților.

Articol integral

Proiectul eTwinning Past Time Games

În perioada februarie-aprilie, elevii clasei I B de la Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni au participat la proiectul  PAST TIME GAMES. Acesta s-a derulat prin intermediul platformei eTwinning și a fost coordonat de Nursel Kaya și Omer Tek, în calitate de fondatori. La acest proiect au participat școli primare și gimnaziale din Turcia, Portugalia și România, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Proiectul s-a adresat copiilor din grupa de vârstă 4-11 ani și a urmărit învățarea și exersarea unor jocuri tradiționale.

Articol integral

Contribuția limbii franceze la dobândirea competențelor pe care copiii lor le vor dezvolta până la finalul clasei a VIII-a

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” este o școală preocupată în permanență de progres. Este o instituție ce urmărește dezvoltarea creativă a copiilor, o școală adaptată activității acestora. Este important ca școala să ajute copilul să crească, să se poată dezvolta deplin încât să poată crea omul puternic, omul echilibrat, acela care va ajunge mai departe decât noi. Noi oferim copiilor dumneavoastră un cadru favorabil pentru ca ei să aibă acces la informațiile utile dezvoltării lor, însă nu am reuși acest lucru fără sprijinul dumneavoastră. În acest context, împreună vom dirija copiii în așa fel încât, la finalul clasei a VIII-a, ei vor avea o mulțime de cunoștințe, calități, priceperi, pe care noi, în domeniul educațional, le numim „competențe”.

Articol integral

Innovative teaching methods. Learning through songs in the Italian language

The increase of the levels of the students’ autonomy in the learning process of a foreign language is an important point of reference in the new transformation since the current teaching for foreign languages, with a precise aiming to communication. One of the characteristic of communicative orientation is the transfer of attention from the teacher to the student, to his skills, needs and interests. It is clear that through the actions of singing and listening to music it is made the association with leisure, with entertainment, given that such activities could be enjoyable and motivating and may help to create a more attractive school environment and develop relationships within group of students. This type of activities can fulfill the essential educational functions.

Articol integral

Abordarea transdisciplinară a învățării

În decursul acestui an școlar, am desfășurat un experiment didactic pe tema abordării transdisciplinară a învățării. Ipotezele experimentului au plecat de la ideea că existența cotidiană provoacă omul la o cunoaștere aproximativ globală, nu la cunoștințe parcelate, de unde şi nevoia unui curriculum integrat, bazat pe viața reală – multidisciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar. Societatea contemporană, caracterizată printr-un ritm accelerat de evoluție şi, implicit, prin adâncirea interdependențelor dintre componentele sale, cu consecințe dintre cele mai profunde asupra devenirii umane, impune în mod firesc prefigurarea unor măsuri şi adoptarea unor soluții educative în concordanță cu esența şi sensul dezvoltării sale.

Articol integral