Învățarea prin stagii de practică

Experiența timpurie la locul de muncă este esențială pentru ca tinerii să își dezvolte competențele necesare pentru viața profesională. Învățarea la locul de muncă în cadrul unui program de formare de tip ucenicie reprezintă un instrument puternic de integrare treptată a tinerilor pe piața forței de muncă.

Articol integral

LAPBOOK-ul – o metodă educaţională interactivă, inovativă şi de actualitate în vederea dezvoltării de competenţe

În ultimul timp, în activitatea mea didactică la clasă, de mare succes în rândul elevilor se bucură metoda Lapbooking: o metodă de lucru interactivă care îi ajută pe elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă, distractivă de a învăţa. Prin utilizarea acestei metode, produsul finit se numeşte lapbook.

Articol integral

Comment différencier dans la classe de FLE

Le collectif des élèves d’une classe est hétérogène, c’est une réalité. Le grand défi d’un enseignant c’est la gestion de la classe de sorte que l’apprentissage soit profitable pour tous. Plus qu’on améliore les performances d’un apprenant, plus on augmente son motivation pour apprendre le français.
En ce contexte, il est nécessaire de suivre une démarche adaptée aux différences identifiées pour rendre l’apprenant plus autonome, en faisant profit de la pédagogie différenciée.

Articol integral

Tehnici de NLP pentru profesori

Fiecare ne punem întrebări asupra propriului mod de gândire, ne observăm emoțiile, ne analizăm acțiunile și comunicăm cu noi și cu cei din jurul nostru. Ca profesori, avem privilegiul de a lucra cu suflete și minți, dar, în același timp, o misiune foarte importantă, căci putem schimba comportamente. Dincolo de informațiile științifice comunicate, suntem, pentru elevii noștri, cineva cu autoritate care le poate genera identități și pentru care are valoare ceea ce transmitem. Consider că NLP ne ajută în formarea noastră profesională.

Articol integral

Abordarea didactică STEAM a unei personalități universale, Leonardo da Vinci (Proiect)

Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) constituie abordarea potrivită pentru o personalitate universală atât de complexă, precum cea a lui Leonardo da Vinci (1452-1519). Cel puțin așa au considerat cei 5 parteneri europeni care și-au identificat în organizațiile lor nevoi educaționale comune, pe care le-au cristalizat într-un demers colaborativ-participativ pentru următorii doi ani școlari, 2018-2019/ 2019-2020. Printre ei și Școala Gimnazială George Emil Palade din Buzău, care reia, după câțiva ani de pauză, inițiativa implementării proiectelor europene Erasmus+, prin proiectul K229- STEAM like Leonardo.

Articol integral

Formation nationale CREFECO pour les professeurs de français

Dans le cadre des actions menées par l’Organisation Internationale de la Francophonie, une formation nationale portant sur “L’évaluation des compétences des apprenants: de la  définition des objectifs aux activités  de remédiation”, a été organisée du 4 au 8 septembre 2017  à Targu Jiu. J’ai eu l’occasion de participer à cette formation innovante dont les formateurs ont été M. Pierre-Yves Roux et M. Constantin Giosu. A cette formation, organisée par le Centre régional francophone pour l’Europe centrale et orientale (CREFECO) de l’Organisation internationale de la Francophonie en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale ont participé 40 enseignants, représentants de différents établissements du pays, délégués par le ministère de l’éducation nationale.

Articol integral

Integrarea elevilor cu CES

Orice susținător al ideii integrării copiilor cu CES în învățământul de masă-teoretician sau practicant în domeniul educaţiei atrage atenţia asupra nevoii dezvoltării unei culturi incluzive la nivelul școlii și al clasei. Din păcate, multe din practicile observate în cadrul studiilor demonstrează faptul că există situaţii în care putem vorbi despre o contra-cultura incluzivă. Astfel, doar o parte dintre școli sunt în prezent deschise în a școlariza copiii cu CES, principalele motive invocate fiind lipsa personalului calificat în comparaţie cu unitățile școlare speciale, lipsa de sprijin din parte părinților/ copiilor pentru acceptarea acestor copii, cât şi complexitatea/ gravitatea cazului.

Articol integral

Școala ca organizaţie în context comunitar – promotor al valorilor culturale naţionale şi europene

Pentru o organizaţie, părţile importante ale mediului secundar pot fi grupate pe categorii: instituţiile statului, incluzând agenţiile şi legislaţiile locale, regionale şi naţionale, sistemul juridic, unităţile financiare, comunitatea “fizică” în care se găseşte fiecare şcoală, respectiv compoziţia demografică (vârste, sex, religie, rasă şi clasă socială); grupurile de interese din comunitate; mediul tehnologic, incluzând inovaţiile din predare şi cercetarea ştiinţifică; beneficiarii sistemului educaţional, precum cei care angajează absolvenţi sau incorporează noi cunoştinţe din sistemele educative, instituţiile religioase ş.a. distincţia între mediile imediate sau primare şi cele mai puţin importante sau secundare nu este întotdeauna prea clară.

Articol integral

Studiul de caz, în secolul al XXI-lea

Trăim într-o societate aflată în continuă dinamică, transformare şi evoluţie, o societate ce împrumută o serie nouă de valori şi de atitudini, deci, este firesc ca noi, în calitate de dascăli, de îndrumători ai elevilor, să avem în vedere acest aspect deosebit de important şi-n acelaşi timp solicitant.
Prin urmare este necesar să „îmbrăţişam”, să adoptăm metode şi procedee dintre cele mai diverse şi mai oportune pentru o mai bună derulare a procesului instructiv-educativ, având ca scop atât respectarea programelor școlare, a metodologiei referitoare la organizarea concursurilor, a olimpiadelor şi a examenelor şcolare, cât şi actualizarea şi implementarea la clasă a unor tehnici şi metode moderne ce situează elevul în prim plan (învăţarea activă).

Articol integral

Idei de jocuri pentru ora de limba engleză

Una dintre metodele interactive eficiente pentru învăţarea unei limbi moderne este jocul. Pedagogia ne învaţă că jocul împlinește în cel mai înalt grad dorința de activitate a copilului, generată de trebuinţe, năzuințe, progrese specifice copilului.Îmbrăcând forma jocului, activitatea este tot atât de utilă dezvoltării psihice şi fizice a copilului, ca şi lumina soarelui.

Articol integral