Comunicarea prin joc – de la necesitate la realizare

În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Doar jucându-se, el își satisface nevoia de activitate, de a acționa cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri și situații care să-l apropie de realitatea înconjurătoare.  Jocul dezvoltă funcțiile latente, ființa cea mai bine înzestrată fiind cea care se joacă cel mai mult. El procură copilului acele mobiluri de acțiune care se consideră, în alte condiții, de negăsit în sala de clasă.  La copil, îndeplinește  rolul pe care munca o are la adult. Așa cum acesta își dovedește sieși propria valoare prin lucrurile sale, tot așa copilul, aflat în afara lucrărilor reale și sociale, găsește acest substitut în joc.

Articol integral

Educational fun: Lapbooks

Too much has happened in too little time. School closures have impacted about 98.5% of the world’s student population. Online learning and teaching have brought a major disruption in education. Several teachers get the impression that no matter how creative and resourceful they have been over this school year something is still lacking. Without that spark in pupils’ eyes the echo of their voice is hollow. Real engagement, participation and interest is needed. Do these times call for new methods in language teaching? Or should we just try to keep everything simple and go back to basics?

Articol integral

Importanța relației profesor-elev în procesul educațional

Eficienţa actului educativ, ca act ce aparţine domeniului relaţiilor interpersonale, depinde de raporturile concrete zilnice dintre profesor şi elev. Pe lângă incontestabila experienţă pozitivă, acumulată în decursul anilor, în relaţia profesor-elev, se manifestă uneori prezenţa arbitrariului, a unor practici învechite şi a unor prejudecăţi, menţinute de o atitudine conservatoare a profesorilor. Astfel că reconsiderarea corelării  obiectivelor educaţiei cu psihologia tineretului contemporan devine imperios necesară pentru perfecționarea acestei relații.

Articol integral

Sistemul e-learning

Evoluția rapidă a tuturor domeniilor de activitate a determinat sporirea complexităţii tehnologiei la nivel global. Un beneficiar direct al acestui progres atotcuprinzător este educaţia. Instruirea a devenit nu numai un proces complex, dar a câştigat capacitatea de a folosi noile tehnologii pentru îmbunătăţirea sistemului de învăţământ. În cazul generalizării, la nivel mondial, dar şi naţional, a formelor de educaţie la distanţă, se impune utilizarea  celor mai cunoscute platforme educaționale online, în vederea utilizării lor efective.

Articol integral

The Role of Drama in Education

Motivation is a key component in learning. Unless we know the reason why we have to learn, we cannot get involved in the process of learning. By using drama, teachers become the facilitators and the monitors of the lessons, which are built round practical and authentic situations like asking for information, complaining, participating to a job interview, telephoning etc. Drama as an effective application is based on Howard Gardner’s multiple intelligence theory which helps teachers realize the students’ diversity, their talents, their abilities, their potential and get them all involved in the process of learning. Cooperative language learning is considered the best facilitator of language acquisition, it replaces the idea that students have to work competitively and, therefore, against one another; on the contrary, they have to cooperate. For ESL students, drama offers chances to use language effectively.

Articol integral

Trisomia 21 – Sindromul Down

Sindromul Down este o disfuncționalitate cromozomială în care apare suplimentar o copie a cromozomului 21 sau numai a unei părţi a cromozomului 21. Aşadar, persoana care are sindrom Down prezintă un cariotip cu 47 de cromozomi în loc de 46. Cele mai multe cazuri de sindrom Down nu sunt moștenite. Apariţia sindromului Down nu poate fi împiedicată şi nici tratată. Un nou născut cu sindrom Down se întâlneşte la circa 650-1000 de naşteri. În România trăiesc aproximativ 30.000 de persoane cu sindrom Down. Toţi copiii cu sindrom Down sunt încadraţi în grădiniţele obişnuite.

Articol integral

Drama, Inter-thinking and Talk

Drama makes constant demands on a person’s imagination and develops the learner’s ability to think more effectively. The activities based on drama techniques involve inventing, generating, speculating, analyzing, selecting, and assimilating.

Articol integral

Grădiniță-școală-familie-comunitate, un parteneriat real în beneficiul copilului

Necesitatea abordării unui parteneriat între cele mai importante instituții dintr-o comunitate locală atrage după sine o serie de responsabilități din partea fiecăruia dintre agenții educaționali implicați, toată atenția fiind canalizată asupra copilului. Faptul că preșcolarul intră în contact cu mediul în care trăiește este ceva absolut normal, însă ce este extrem de important este faptul că în dezvoltarea lui se antrenează și alți factori ce îl stimulează. Construirea unor relații pozitive între grădiniță-școală-familie-societate duce la unificarea unui sistem de valori ce poate avea un efect benefic asupra copiilor.

Articol integral

Valori naturale și voluntariat în Bumbești-Jiu

Educaţia presupune evocarea şi transmiterea unor conţinuturi, unor valori ce se perpetuează prin intermediul indivizilor şi comunităţilor. Învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psiho-intelectual, fizic, socio-afectiv. Prin învăţare se formează şi se dezvoltă atitudini şi capacităţi. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea activităţii şcolare cu activităţile extracurriculare ce au valenţe formative.

Articol integral

Exemplu de bune practici A.D.M.I.S.I.

Scopul proiectului A.D.M.I.S.I. a constat în dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate deopotrivă preșcolarilor, elevilor și părinților acestora, cât și personalului didactic, de sprijin și de management al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Vaslui și Grădiniței cu program prelungit Nr. 9 Vaslui. Proiectul a adus plus valoare în dezvoltarea unui sistem educațional incluziv, bazat pe integrarea copiilor proveniți din medii vulnerabile și a oferit șanse egale de dezvoltare personală și educațională.

Articol integral