Modalități de diminuare a devianței școlare

Prezentul articol are ca obiectiv reliefarea principalelor probleme cu care școala românească se confruntă, la nivelul comportamentului elevilor. În opinia mea, problema cu cea mai mare rată de incidență în unitățile de învățământ este devianța școlară. Consider că este important să detectăm cauzele comportamentului deviant, pentru a încerca să le combatem, să le comunicăm elevilor dezavantajele unei conduite „în afara legii”, în cadrul orelor de consiliere și orientare, dar și în cadrul educației permanente desfășurate pe parcursul tuturor orelor de curs.

Articol integral

Goosechase sau cum să transformăm o activitate de învățare într-o activitate dinamică și provocatoare

Goosechase este o platformă online care permite profesorilor crearea unor liste de sarcini de lucru și provocări pentru elevi, altfel spus misiuni de tip ,,vânătoarea de comori”. Ea poate fi accesată la adresa goosechase.com . Aplicația este foarte asemănătoare cu Actionbound dar spre deosebire de aceasta, Goosechase este gratuită în varianta education. Pentru a putea rezolva sarcinile de lucru, elevii, împărțiți în echipe, își vor instala pe telefon  aplicația Gpoosechase app. Personal m-am familiarizat cu această platformă în cadrul cursului de formare ,,Digital Resources for Teachers (WEB 2.0. Tools)”, curs  finanțat prin programul Erasmus+, desfășurat la Paris, în perioada 1-6 iulie 20204 (acreditarea Erasmus+ nr. 2020-1-RO01-KA120-SCH-095551).

Articol integral

Biographical and fictional self in Kurt Vonnegut’s “Slaughterhouse-Five”

Vonnegut’s novel, “Slaughterhouse-Five”, written in 1969, puts together the author’s personal experience – the bombing of Dresden – and a more general view upon life after a traumatic experience. The novel gives the reader a glimpse on the postwar world, a schizophrenic one, in which the only way of coping with past events is to create an alternative, secure world.

Articol integral

Noi perspective în procesul de evaluare școlară. Exemple de abordări

Evoluând de la concepţia tradiţionalistă ce o situa în finalul actului de învăţare şi unde era supradimensionată componenta normativă, evaluarea şcolară a suferit transformări atât la nivel macrostuctural cât şi microstructural. Astfel,dezideratele educaţionale cuprind un set nou de competenţe, spre deosebire de metodele tradiţionale centrate pe transmiterea de informaţii şi evaluarea însuşirii volumului de informaţii transmise. Apare necesitatea accentuării preocupărilor care urmăresc dezvoltarea capacităţii elevilor de (auto)evaluare, în condiţiile desfăşurării unui proces de predare-învățare-evaluare care plasează elevul în centrul acestuia. În plus. aceste noi preocupări au ca scop dezvoltarea unei învăţări creative menite să formeze elevi inovatori şi nu repetitivi, conştienţi de propriile competențe, îndrumaţi de un dascăl preocupat la rândul lui de componenta autoformativă.

Articol integral

Reprezentări ale conflictelor școlare în mediile sociale defavorizate. Stereotipuri

Stereotipurile sunt efectul gândirii simpliste, care presupune formularea aceluiaşi răspuns la diferiţi stimuli. Au un puternic caracter socio-cultural şi pot fi transmise de-a lungul mai multor generaţii (Gherguţ, 2019). Stereotipiile şi prejudecăţile sunt trăsături negative care ne influenţează personalitatea şi generează contacte sociale alterate cu toţi cei din jur pe care îi considerăm diferiţi şi, cel mai adesea, „inferiori” nouă. Primii expuşi discriminării sunt cei proveniţi din medii sociale considerate vulnerabile, persoane care, prin caracteristicile lor individuale sau de grup, sunt expuse a priori oprobiului public.

Articol integral

Studiu privind eficiența utilizării ozoboților în educația ecologică a elevilor

Acest articol își propune să scoată în evidență utilizarea ozoboților ca instrument educațional pentru a crește conștientizarea și cunoștințele despre lilieci în rândul elevilor de nivel primar. Prin intermediul unui atelier educațional desfășurat la Școala Gimnazială Țuglui, elevii de la clasele primare au fost implicați în activități interactive care au combinat programarea robotului ozobot cu învățarea despre lilieci și importanța lor ecologică.

Articol integral

Starea de bine a elevilor prin proiecte eTwinning

Starea de bine a elevilor a fost punctul central al proiectului eTwinning „ Building Bridges to Well-Being” în care am participat, în ultimele luni ale anului școlar 2023 – 2024. Acest proiect și-a propus să îmbunătățească calitatea vieții în mediul școlar atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Am folosit o abordare interdisciplinară, care a promovat implicarea activă a elevilor și dezvoltarea competențelor esențiale pentru secolul XXI.

Articol integral

Știu, vreau să știu, am învățat – metodă activ-participativă în cadrul activităților matematice

Matematica este obiectul care generează la marea majoritate a elevilor eșecul școlar. De aceea cadrul didactic trebuie să creeze un climat instituțional favorabil folosind diverse metode moderne care să-l determine pe elev să se implice activ în procesul instructiv-educativ. Școala nu trebuie înțeleasă ca fiind locul unde educatorul predă și elevii învață. Învățarea devine eficientă doar atunci când elevii participă în mod activ la procesul de învățare: discuția, argumentul, investigația, experimentul devin metode indispensabile pentru învățarea eficientă și de durată.

Articol integral

Copii cu CES: șansa la învățământ de masă pentru integrare în grup și în societate

Deseori auzim din partea unor colegi că se plâng de un elev cu CES, punând la îndoială locul acestuia în învățământul de masă…
Dumnezeu a lăsat și acești copii printre noi. Așa cum părinții își asumă rolul de părinți pentru copiii lor, așa cum i-au primit, fiecare cadru didactic ar trebui să își asume rolul de profesor și să facă ce le stă în putință pentru a face o bucurie elevului cu CES în lecțiile pe care le predă.

Articol integral

Promovarea stării de bine prin proiectul eTwinning Building Bridges to Well-Being

Dacă, în anul 2023, eTwinning a promovat Inovația și educația la nivel european, în 2024, eTwinning se concentrează pe bunăstarea în educație și pe crearea unor medii de învățare incluzive și favorabile, în care toată lumea are șansa de a prospera. Tema anuală 2024 își propune să ofere educatorilor oportunitatea de a explora și integra o abordare a bunăstării și sănătății mintale a întregii școli în învățământul preșcolar, primar, secundar și IVET (educația și formarea profesională inițială).

Articol integral