Lectura – componentă constructivă a personalității

O provocare a lumii moderne este să aducă cartea, ca o necesitate de natură existențială, cât mai aproape de cititorul-personalitate ce simte nevoie de cultură, pe care se întemeiază. Omul contemporan poate concepe modalități consistente de informare, iar ca cea mai valoroasă resursă a acestui proces rămâne a fi lectura, or totul pleacă de la literă și către ea se întoarce. Fără scris-citit, fără biblioteci, istoria umanității, cu certitudine, ar fi avut un alt curs. Lectura rămâne a fi instrumentul indispensabil de actualizare a cunoștințelor, de accedere în lumea valorilor și a culturii.

Articol integral

Calculatorul și rolul său în educația de azi

Să mai discutăm despre rolul calculatorului și al internetului în educație, în contextul ultimilor doi ani școlari, pare inutil. Și totuși, consider că este necesar o trecere în revistă și o recapitulare a principalelor aspecte ale utilizării mijloacelor informatice în sistemul de educație. Acest lucru este cu atât mai necesar, cu atât mai mult, cu cât primele preocupări de analiză a acestor aspecte datează de mult, încă de la mijlocul secolului trecut, dar cu toate acestea progresul rapid al tehnologiei și al utilizării sale în educație face necesară încă o analiză a acestor aspecte.

Articol integral

Fenomenul bullying-ului în școli: Studiu de caz

Ca profesor în învățământul primar,  am avut o lungă perioadă  ideea că un copil este o ființă inocentă, căruia răutatea, ca și dorința de a face rău intenționat îi sunt străine. Am aflat că, din  păcate, lucrurile nu stau chiar în acest fel, deoarece m-am lovit de un fenomen întâlnit în special în mediul școlar, bullying-ul.

Articol integral

Metode de sprijinire a elevilor cu dificultăți în învățarea citit-scrisului

Există numeroase motive pentru care unii elevi nu reușesc, ca toți ceilalți copii, să recunoască literele alfabetului, să asocieze sunetul cu litera corespunzătoare, să sintetizeze literele unui cuvânt – cu alte cuvinte, să citească.  Profesorii pot să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor, prin ceea ce fac în fiecare zi la clasă, prin alegerea metodelor potrivite, prin intervenția la timp asupra a ceea ce au depistat la elevi, fiind atenți la nevoile acestora, astfel să sprijine învățarea. Dacă rezolvarea unei sarcini nu implică efort din partea elevului, atunci el nu va progresa, nu va învăța ceva nou pentru el sau invers, dacă sarcina e prea grea pentru un elev, nu va face față – o va abandona sau va avea nevoie de ajutor pentru a o duce la bun sfârșit.

Articol integral

Învățarea prin cooperare

Cooperare înseamnă a lucra împreună pentru a atinge un obiectiv comun. În cadrul activităților de cooperare, elevii caută modalități de rezolvare care determină rezultate/ soluții favorabile atât lor înșiși, ca indivizi, cât și tuturor membrilor grupului din care fac parte. Fără cooperare, nicio societate nu poate supraviețui; aflat în societate, niciun individ nu poate supraviețui fizic, psihic, ori ambele.

Articol integral

Vino în lumea mea

Copilăria e o lume fericită prin însăși esența ei… Această prezumție a adulților este deseori neadevărată. Și care sunt urmările și, mai ales soluțiile, pentru a o transforma în axiomă? Cine ar fi cei responsabili pentru a face ca această lume a copilăriei să fie așa cum ar trebui? Noi, adulții, cei care avem dezvoltate toate competențele necesare pentru a gestiona câmpul emoțional, ar trebui să reușim minunea de a oferi o lume a copilăriei fericită.

Articol integral

Stimularea creativității prin evaluare

Creativitatea este un fenomen complex, o caracteristică general-umană care se manifestă la niveluri diferite în funcție de individ, condiționată fiind atât de contextul social, cât și de mediul cultural. Sarcina de bază a educației este dezvoltarea forțelor creative ale elevului în așa fel, încât activitatea individuală să devină în mod natural și o activitate creativă. Atitudinea pozitivă a profesorului față de creativitate presupune deținerea unor cunoștințe de bază specifice acestei dimensiuni a personalității, manifestarea unui comportament nonconformist prin încurajarea liberei exprimări a opiniilor și orientarea demersurilor rezolutive pe variate moduri de observare. Lui îi revine rolul de a-l face pe elev să înțeleagă necesitatea de a stăpâni procesele de cunoaștere, monitorizare, control și dirijare în propria învățare, de asigura permanent ”învățarea învățării”.

Articol integral

Poezia-încurajare, poezia-emoție, poezia-alter ego

Sfârșitul anului 2021 a venit cu o ultimă activitate pentru Clubul IMAGO de la Liceul Tehnologic Nr.2, Tg-Jiu, în cadrul proiectului național intitulat „Citește cu mine”, derulat sub egida ANPRO, la care am participat pentru prima dată în anul 2019. „Citește cu mine” a reprezentat o provocare, în care am  implicat două clase și anume clasa a IX-a B, respectiv clasa a XI-a A. Mi-am dat seama că este o șansă pe care trebuie să o valorific împreună cu elevii, dat fiind și faptul că, în general se „feresc” să citească anumite cărți, volume care li se recomandă și au tendința de a alege singuri și pentru că sunt adolescenți.

Articol integral