Incursion dans l’éducation non formelle avec Connector 8.0

Connector est un événement qui promeut l’éducation non-formelle, visant le développement des compétences linguistiques et interculturelles, d’une communication efficace entre les participants en vue de les inciter plus tard à faire ensemble partie de projets éducatifs, en leur offrant pendant une semaine l’opportunité d’apprendre et de se connecter: Déjà dans sa VIIIème édition en 2023, il s’est déroulé du 3 au 8 juillet à Bucarest.

Articol integral

Învățământul 2.0: Inteligența artificială și revoluția educației

În era tehnologiei, conceptul de inteligență artificială (IA) a devenit tot mai relevant în diverse domenii, inclusiv în educație. ” IA reprezintă capacitatea sistemelor computerizate de a învăța din experiență, de a se adapta la situații noi și de a rezolva probleme complexe, ceea ce o face o resursă valoroasă pentru mediul școlar.” (OpenAI, 2023) În acest articol, vom explora modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în școli pentru a îmbunătăți procesul de învățare, experiența elevilor și a profesorilor. Inteligenta artificială (IA) în școli poate transforma modul în care educația este livrată și experimentată de către elevi și profesori.

Articol integral

Conștientizarea problemelor de mediu în cadrul programului Erasmus+

Planeta noastră trece prin niște schimbări climatice semnificative și accelerate, care au început cu peste un secol în urmă. Majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că planeta se încălzește mai rapid ca oricând din cauza cantității uriașe de gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă de activitățile oamenilor. Astfel de activități includ, de exemplu, arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol și gaz), utilizarea autovehiculelor și tăierea pădurilor. Mediul nostru se schimba constant. Nu se poate nega acest fapt. Cu toate acestea, pe măsură ce mediul nostru se schimbă, la fel si nevoia de a deveni tot mai conștienți de problemele care il înconjoară.

Articol integral

Povestea mea internațională

Pot spune că „povestea mea internațională” este una destul de vastă și probabil, mai în glumă, mai în serios, la bătrânețe, voi scrie o carte despre toate momentele plăcute și neplăcute pe care le-am trăit pe parcursul acestor 17 ani de când am început această călătorie fascinantă cu proiectele Comenius și apoi Erasmus+. Este o oportunitate imensa pentru oricine si este o lecție de viață pe care o trăiești și o s-o povestești copiilor și nepoților. Aceste experiențe Erasmus+ sunt despre toleranță, prietenie și comunicare, despre dezvoltare personală, despre oportunitatea de a cunoaște obiceiuri și tradiții, despre diversitate, despre cum noi oamenii suntem la fel, indiferent de rasă, religie sau limbă.

Articol integral

Combaterea fenomenului de bullying – o responsabilitate colectivă

Fenomenul de bullying definește „acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere și au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul, orientarea sexuală sau caracteristicile personale; o acțiune sau o serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.” (www. dexonline.ro)

Articol integral

Obiecte în formă de cerc – scenariu didactic

Lucrarea de față își propune să aducă în discuție un scenariu didactic al unei zile, pus în aplicare la grădiniță, nivel preșcolar I, grupa mică, având ca tema săptămânală cercul, tema zilei fiind obiecte în formă de cerc. Scopul activității este familiarizarea copiilor cu reprezentarea în plan – cercul. Tipul de activitate este transmiterea de noi cunoștințe și formare de noi deprinderi.
Sala de grupă va fi amenajată în concordanță cu tema propusă, structurată pe centre de interes. Înainte de a începe întâlnirea de dimineață va avea loc gimnastica de înviorare după care copiii se vor așeza pe pernuţe.

Articol integral

Dinamica grupurilor sportive

Grupul  reprezintă „doi sau mai mulți indivizi care au un sentiment comun de identitate și se influențează reciproc pe baza unui set comun de așteptări referitoare la comportamentul fiecăruia. Elementele componente ale sistemului reprezentat de grupul social sunt membrii acestuia, care interacționează, își interiorizează  valorile grupului, își însușesc scopurile acestuia și manifestă solidaritate unii față de ceilalți” (Allan G. Johnson, Dicționar de sociologie, București, 2007). Grupurile sportive pot fi definite ca grupuri funcționale. Ele s-au constituit pentru satisfacerea nevoii de performanță și sunt într-un proces continuu de interacțiune socială.

Articol integral

Învățarea limbilor străine folosind aplicații mobile și platforme de învățare online

În ultimii ani, predarea limbilor străine a cunoscut o creștere semnificativă ca urmare a apariției metodelor și tehnologiilor inovatoare care îmbunătățesc procesul de învățare. Oamenii pot învăța limbi străine oriunde, oricând, datorită accesului la internet și a dispozitivelor mobile. Aplicațiile mobile și platformele de învățare online au permis celor doritori să învețe limbi străine să aibă acces la materiale educaționale de oriunde și oricând, fără a fi nevoie să fie prezenți personal la școală sau în sala de clasă. Acest lucru a făcut învățarea limbilor străine mai ușoară și mai adaptabilă.

Articol integral

Învățarea unei limbi străine – provocări și capcane

Înțelegerea și stăpânirea unei limbi străine se dovedește a fi mai complexă decât se realizează în mod obișnuit, indiferent de pasiunea pentru această activitate. O mare parte a acestui proces are loc în afara atenției publice și se caracterizează prin dificultate. Avem tendința de a subestima nivelul de complexitate asociat învățării unei limbi străine, chiar și atunci când manifestăm un interes profund pentru aceasta, ceea ce poate duce la dezvoltarea unei stime de sine negative în ceea ce privește abilitățile noastre în domeniul limbilor străine.

Articol integral