Importanța lecturii în dezvoltarea socio-emoțională a copilului

Dacă în urmă cu ceva ani ne îngrijora  faptul că elevii citesc din ce în ce mai puțin acum putem spune, fără să greșim prea mult, că nu mai citesc. Urmare acestei realități este vocabularul lor tot mai sărac, nu înțeleg o mare parte din cuvintele, uzuale pentru… bunicii lor, exprimarea scrisă este greoaie și neîngrijită.
Explicații sunt multe și unele evidente – dezvoltarea mediului online, a jocurilor video și a televiziunii, dar unele  sunt mai puțin vizibile sau mai puțin recunoscute de adulții din preajma copiilor, părinți și educatori  deopotrivă și acestea cred că sunt mai importante și mai decisive.

Articol integral

Affective Variables and Second Language Acquisition

Becoming bilingual is a way of life. Your whole person in affected as you struggle to reach beyond the confines of your first language and into a new language, a new culture, a new way of thinking, feeling and acting” (Brown, 1994). According to Douglas Brown and not only the learning of a foreign language is a process that requires a lot of energy and dedication, and which at the same time comprises a series of psychological, intellectual and emotional variables.

Articol integral

Metode moderne, alternative, de evaluare – referatul şi portofoliul

Evaluarea reprezintă una dintre etapele importante ale activităţii didactice, de calitatea ei depinzând calitatea întregului proces didactic. Modul de realizare al acestui proces, rezultatele obţinute şi modul în care sunt acestea sunt prezentate elevilor, concluziile formulate şi modul adecvat de folosire al acestora, sunt determinante în abordarea ulterioară a demersului didactic.

Articol integral

VET4SCAPE – Pas cu pas, de la debut până la final…

La Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, în perioada septembrie 2017 – februarie 2019, s-a derulat proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+, cu titlul „Vocational Educational Training for Skills, Competence and Practice for Economy” – VET4SCAPE,  numărul: 2017-1 – AT01-KA219-035010_7.

Articol integral

Stimularea creativității preșcolarilor prin intermediul activităților cu caracter practic

Creativitatea reprezintă un fenomen deosebit de complex, o însuşire specifică omului prin care se obţin produse noi şi valoroase pentru societate sau se rezolvă o problemă într-o manieră inedită. Creativitatea este expresia organizării şi a interacţiunii dintre factorii cognitivi şi noncognitivi ai psihicului. Dintre factorii cognitivi cu rol semnificativ în dezvoltarea creativităţii se remarcă: inteligenţa, gândirea, imaginaţia, memoria. Capacităţile intelectuale sunt condiţii necesare, dar nu şi suficiente, pentru actul creator. În declanşarea, susţinerea şi finalizarea actului creator sunt implicaţi şi factori noncognitivi: motivaţionali, atitudinali, emoţionali, volitivi.

Articol integral

Learner’s Confidence and Insecurity in Second Language Production

The Production Stage is the most important stage of communicative language teaching. Successful Production is a definite sign that the language learners have made the transition from „students” of the target language to „users” of the language. The production of language can be positively affected by the speaker’s confidence and negatively by his or her insecurity.

Articol integral

Good Practice Samples, Remarked in Didactic Activity

At present, more than ever, it is necessary to prepare the child for the future, to be able to successfully surmount the obstacles on his/her way to knowledge. And that is because approaching the future can be learned, like all things! The human survival in the future, of the child especially, is conditioned by his/her degree of mobility in time and space, by the ability to discover and eliminate dysfunctions, by the capacity of solving problems, by the responsibility toward personal acts, by independence and open – mindedness to interaction and exchange of ideas, by the interest and the enthusiasm for personal evolution and fulfilment.

Articol integral

Inhibition in Pronunciations – Cause and Strategies in Overcoming It

In 1964, Benjamin Bloom expressed his belief that there are two domains of learning: the cognitive and the affective. Unfortunately affective variables have not been thoroughly studied in the various researches and papers having as subject the process of second language acquisition and learning. Empathy, aggression, anxiety, imitation, inhibition, introversion and extroversion are affective variables that have only been slightly tackled by specialists in the domain of SLA (Brown, 2006).

Articol integral

Studiu privind metodele moderne aplicate la disciplinele economice de specialitate

Studiul a fost efectuat în locaţia Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” din Constanţa, în perioada septembrie 2017 – mai 2018. A fost realizat pe bază de experiment pedagogic, la o lecţie care face parte din modulul: Economia întreprinderii la doua clase de a IX-a. Lecţia a avut acelaşi conţinut, dar a fost predată în moduri diferite: la o clasă prin metode tradiţionale, iar la cealaltă clasă prin strategii moderne de predare: metode interactive, forme de organizare pe grupe, forme de evaluare preponderent alternative. Elevii din cele doua clase au vârste asemanatoare, medii de viaţă similare şi niveluri de performanţă şcolară aproximativ la fel. La sfârşitul lecţiei, elevii au primit acelaşi chestionar referitor la lecţia predată pentru a putea efectua comparaţii.

Articol integral

Proiectul EuroscolaRO 2018 „Visele tale dulci devin realitate”

Pornind de la experiența proiectelor pilot cu autofinanțare inițiate în cadrul liceului, și anume Târgul de Crăciun (2012-2017) și Food Revolution Day (2013-2018), care au avut ca dublu obiectiv: colecta de fonduri cu scop caritabil pentru familiile nevoiașe și orfelinatele din comunitate, precum și promovarea unei alimentații sănătoase, Colegiul Național „Dinicu Golescu”,  din Municipiul Câmpulung-Muscel, județul Argeș, s-a angajat în perioada 1 iulie – 20 octombrie 2018,  în desfășurarea unei campanii de promovare a proiectului EuroscolaRO2018 „Visele tale dulci devin realitate”, prin care instituţia se înscrie la ediţia a XI-a (2018-2019) a Concursului Naţional pentru liceeni EuroscolaRO2018, „Europa pentru noi”.

Articol integral