Managementul relației profesor-elev

Relația cadru didactic-elev a suferit transformări și ajustări de-a lungul timpului, dată fiind transformarea periodică a factorilor sociali, economici, politici, de mentalitate, de abordare. Este, de altfel, nepotrivit să vorbim despre dorința de întoarcere în trecut, având în vedere nostalgia multora față de modul în care interacționau în trecut profesorii cu elevii. A dori revenirea la o mentalitate depășită temporal este împotriva procesului firesc de evoluție a relației mai sus menționate. Cert este că în această relație niște constante trebuie să rămână, indiferent de situație.

Articol integral

Modalități de dezvoltare a vorbirii în afara activităților obligatorii

Molan V. (2017, p. 57) subliniază faptul că „în procesul de formare a comunicării, profesorul este îndrumătorul important, deoarece el studiază evoluţia fiecărui copil în parte şi îşi dă seama până unde îi îndrumă şi de unde le acordă o oarecare libertate, încât cu timpul să devină autonomi”.

Articol integral

Arts talk about us. Beneficiile participării în cadrul proiectelor Erasmus+

Școala Gimnazială „General Dumitru Dămăceanu” din Cosmești, județul Galați, tocmai a finalizat  proiectul „Arts talk about us”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+. Proiectul a adus  laolaltă parteneri din 8 ţări europene: România, Spania, Italia,  Finlanda, Grecia, Polonia, Cehia şi Croația. A apărut din nevoia de a căuta instrumente în domeniul educației școlare bazate pe educația artelor, scopul fiind acela  de a analiza vocea şi identitatea fiecăruia dintre noi în manifestările artistice, căutând puncte comune care să îmbunătățească şi să înțeleagă diferențele construind împreună dimensiunea socială europeană. Arta, creativitatea, abilitățile şi competențele au fost prelucrate transversal, cu practici inovatoare şi cu utilizarea resurselor digitale, favorizând incluziunea socială prin cunoaștere reciprocă şi muncă comună.

Articol integral

Dezvoltarea limbajului la copii: Conceptul de comunicare

În Dicţionarul explicativ al limbii române, termenul comunicare indică acţiunea de a comunica (a se pune în legătură, în contact cu…; a vorbi cu…) şi rezultatul ei. Comunicarea este o acţiune prin care oamenii transmit idei şi sentimente, pe de o parte; află despre ideile şi sentimentele celorlalţi, pe de altă parte. În context didactic, trebuie să facem diferenţierea între comunicarea cotidiană (obişnuită) şi comunicarea didactică. De fapt, prin comunicare didactică îi ajutăm pe elevi să-şi formeze şi dezvolte comportamentul de receptori şi emiţători ai mesajului (oral sau scris).

Articol integral

Lectură școlară suplimentară. Dimensiuni metatextuale în „Hoțul de cărți”, de Markus Zusak

Hoțul de cărți, romanul lui Markus Zusak aduce în paginile sale probabil cei mai triști și mai barbari ani din istoria omenirii, evenimentele din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea, situată în Germania nazistă, deși se întemeiază pe drama oamenilor aflați în fața războiului și a ideologiei celui de-al Treilea Reich, nu poate fi descrisă doar prin această lentilă. Este o carte despre viață și moarte, despre război și suferință, dar mai ales este o carte despre supraviețuire, despre adăpostul în fața furtunii devastatoare în poate cel mai frumos loc existent, acela al literaturii.

Articol integral

Diversificarea strategiilor didactice în activitățile cu preșcolarii

„Termenul metodă provine din limba greacă de la cuvântul metodos, odos =cale, drum și metha =spre, care înseamnă cale de urmat în scopul atingerii unui obiectiv sau modalitate de căutare și descoperire a adevărului” (Cucoș C., 2006, p. 286). „Metoda reprezintă, de fapt un anumit mod de a proceda, care tinde să plaseze elevul într-o situație de învățare mai mult sau mai puțin dirijată, mergându-se până la una similară aceleia de cercetare științifică, de urmărire și descoperire a adevărului și de raportare a lui la aspectele practice ale vieții” (Cerghit I., 1976, p. 10).

Articol integral

Prevenirea excluziunii educaționale și sociale ale elevilor fără acces la TIC

Filozoful Jean Jacques Rousseau preciza faptul că individul uman, de-a lungul vieții, acumulează toate acele abilități și deprinderi necesare vieții, alături și de modul prin care acesta reușește să conviețuiască alături de alți oameni, de natură sau de lucrurile din jur. În acest moment, mai mult ca oricând, avem acces la informația utilă integrării tuturor în societate prin posibilitatea explorării realității, a oamenilor, a naturii sau a lucrurilor.

Articol integral

Comunicarea interculturală – coduri de comunicare, mize ale comunicării

Comunicarea reprezintă o funcție a limbajului. Prin comunicare ne exteriorizăm dorințele, transmitem informații şi aflăm despre cei din jurul nostru ceea ce gândesc și simt. Comunicarea poate fi între persoane, grupuri, organizații etc. În comunicare există un emițător și un receptor. Cei doi comunică printr-un canal şi are loc un feedback sau o conexiune inversă. Aceasta este, pe scurt, comunicarea.

Articol integral

Terapii și activități asistate de animale. Program bazat pe activități asistate de animale – studiu de caz

Terapia asistată de animale este termenul care pare a se fi impus în ultimii ani în literatura de specialitate pentru a defini “o intervenție direcționată, cu scop bine definit, în care un animal care întrunește anumite criterii este parte integrantă a unui proces de tratament” (Delta Society, 2005; Rusu, 2008 ). Pet Partners (fosta Delta Society), cea mai mare organizație din Statele Unite ce oferă programe formative și certificări în acest domeniu, face astfel distincția între „terapie asistată de animale (TAA)” și „activități asistate de animale (AAA)”, ultimele fiind definite ca activități cu animale cu rol predominant recreațional, educațional și/sau terapeutic de îmbunătățire a calității vieții umane, fără însă ca acestea să aibă un scop bine definit, fără să se cuantifice în vreun fel rezultatele interacțiunilor cu animalul și fără să existe necesitatea prezenței unor profesioniști în domeniul sănătății (Delta Society, 2005).

Articol integral