Despre timp și bullying

Ziua punctului, sărbătorită pe 15 septembrie, un gest care ar putea părea fără multă importanță a deschis ca subiect de discuție și meditație tema despre bullying. Am plecat de la puncte, buline transformate în soare, ochi, roți, chipuri și am ajuns în grădina școlii, unde am căutat elemente rotunde ce ne puteau  inspira în jocul nostru.

Articol integral

Resurse online și elearning

În zilele noastre volumul de informație foarte mare, provocările externe (pandemie, război) sunt numeroase, și de aceea platformele e-learning sunt folosite în sistemul de învățământ, deoarece permit o utilizare mai eficientă a resurselor de timp, materiale și umane.

Articol integral

Implicarea elevului în învățare

Este recunoscut și acceptat faptul că învățarea este principala activitate a oricărui elev, motiv pentru care el trebuie să-i acorde atenția cuvenită. Dacă învățarea are un caracter ritmic și sistematic, atunci elevul va avea un plus de eficiență. Cadrele didactice nu trebuie să predea elevilor doar cunoștințe, ci să-i înzestreze pe aceștia cu o serie de abilități aferente eficientizării activității de învățare.

Articol integral

Punctul terminus al proiectului de parteneriat educațional cu familia preșcolarilor – Revista grupei

Despre importanța parteneriatul cu familia s-au scris cărți valoroase și se vor scrie, de bună seamă, multe altele, și aceasta, deoarece, îndeosebi la vârstele mici, buna relaționare cu familia reprezintă condiția sine qua non a reușitei educaționale. Iar atunci când colaborarea cu familia se concretizează la final de an școlar cu un produs palpabil, deopotrivă cu încărcătură formativă/ formatoare, dar și afectivă, valoarea muncii în echipa grădiniță-familie este cu atât mai evidentă.
Despre un astfel de demers va fi articolul de față, mai exact, despre cum revista (cu ISSN și cu apariție anuală, de aici înainte) Jurnal de Buburuze, nr. 1 a reprezentat punctul terminus al proiectului de parteneriat educațional  cu familia, în anul școlar 2021 2022.

Articol integral

Dificultăți de învățare: Proiect de intervenție recuperatorie

Dificultățile de învățare, mai mici sau mai semnificative, toate își pun amprenta pe imaginea copilului în școală și mai departe, în viața socială. De multe ori elevul nu are șanse de succes, din cauza etichetei primite și a neîncrederii profesorilor în posibilitățile lui de învățare. În abordarea dificultăților de învățare în școală, atitudinea profesorului și a specialiștilor cu care colaborează (în raport cu potențialul oricărui elev) este cea mai importantă.

Articol integral

Infrastructura sportivă școlară

Sistemul de educație se află de mult timp sub lumina reflectoarelor. Se consideră că există probleme, iar pentru a crește calitatea este necesară o schimbare. În articol, voi aborda domeniul educației fizice cu privire la starea actuală și eventualele schimbări necesare pentru creșterea calității lecției.

Articol integral

E.N.G.A.G.E. – proiect de educație școlară Erasmus+ al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare din Galați

Proiectul ENGAGE – Educație pentru o nouă generație, al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Galați, s-a încheiat la data de 31 august. A fost primul proiect de mobilități pentru cadrele didactice, creat cu scopul de a le abilita pe acestea în utilizarea de metode și practici inovatoare, pentru a crește competențele transversale ale elevilor și a-i pregăti pentru viață. Proiectul a vizat formarea unui număr de 12 cadre didactice, prin intermediul a trei cursuri susținute în Slovenia, Olanda și Finlanda.

Articol integral

Socializarea preșcolarului

Socializarea este un concept folosit în descrierea şi explicarea modului în care copiii dobândesc un comportament necesar adecvării lor la cultura şi societatea din care fac parte. Figuri marcante ale psihologiei precum: L.S. Vîgotski, J. Piaget, H. Wallon au tratat procesul de socializare a copilului ca un aspect esenţial al dezvoltării personalităţii, insistând asupra anumitor aspecte ce ţin de patrimoniul psiho-ereditar al copilului, conexiunile şi confruntările permanente cu mediul din care acesta provine.

Articol integral

Scutirile la educație fizică

În cadrul rubricii Out of the box, prezentă în emisiunea Lumea Europa FM, s-a pus în discuție, îl citez pe Cătălin Striblea, „o viziune nouă asupra scutirii de la sport”.
În prima parte a articolului o să prezint ce au discutat Cătălin Striblea și invitatul lui, iar în a doua parte o să analizez subiectul prin prisma omului din sistem, adică un profesor de educație fizică și sport.

Articol integral

Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Nicolae Colan este o unitate de stat, reprezentând locul de desfășurare a activităților instructiv-educative zilnice a 786 de preșcolari și elevi. Instituția noastră și-a asumat responsabilitatea de a găsi soluții concrete de integrare a copiilor cu CES în învățământul de masă atât la nivel preșcolar cât și primar.

Articol integral