L’utilisation du tableau en classe de fle

Noir, blanc ou vert, de forme rectangulaire, le tableau reste une ressource indispensable dans une salle de classe. A l’heure du développement des technologies de la communication et de l’information, il y est encore omniprésent, s’identifiant presque avec l’institution de l’école. Ce support doit être visible par tous d’autant plus qu’il est un outil pratique qui aide à l’activité d’enseignement-apprentissage en facilitant le travail de l’enseignant de même que celui des apprenants. Sur ce support, on peut écrire, dessiner, souligner, encadrer, associer des éléments avec des flèches, fixer des cartes-images, faire des jeux et entraîner les apprenants à observer et à décrire des images, projeter, par exemple, un court métrage à l’aide d’un vidéoprojecteur.

Articol integral

Core Qualities of Effective Educational Managers

Education as a multi-faceted formal or informal process, as a biological, sociological, spiritual and psychological necessity has been a constant dimension of humanity since time immemorial. An etymological meaning promoted by western thinkers states that education is a combination of 2 words, “E” and “DUCO”. “E” means “out of” and “duco” means “to lead”, consequently education means to draw out rather than to put in. According to this meaning, the educator helps the child to develop his inner potentialities and, if we extrapolate, educational leaders empower their colleagues( “As we look ahead into the 21st century, leaders will be those who empower others”. – Bill Gates ) and create learning and teaching environments conducive to performance.

Articol integral

Proiectarea didactică în condițiile învățământul simultan

Principala caracteristică a unui proiect diactic de la învățământul    simultan este aceea că accentuează, în principal, nu pe descrierea noilor conținuturi de asimilat, ci pe prezentare activităților și operațiilor pe care le întreprind elevii (op.cit., p19). De aceea , formularea obiectivelor operaționale reprezintă, mai mult decât în orice altă formă de organizare a procesului de învățământ, aspectul esențial, crucial pentru o activitate eficientă, iar simplitatea, precizia  prezentării și flexibilitatea proiectului de lecție, atribute definitorii ale acestuia.

Articol integral

Probleme organizatorice pentru învățământul simultan

Învățământul simultan se prezintă cu un specific propriu, ce rezultă din efectivele mai mici, sub prevederile legale , ale unor clase de elevi, ceea ce generează necesitatea încredințării sarcinilor didactice pentru două sau mai multe clase unui singur învățător care trebuie să desfășoare, în cadrul fiecărei ore de curs, activitatea de predare-învățare, simultan, la clasele respective.

Articol integral

Despre învățarea drepturilor copilului la preșcolari

Este bine cunoscut faptul că drepturile omului au fost consemnate pentru prima dată într-un document oficial, în secolul al XVIII-lea, în timpul revoluției franceze, când a apărut Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului (1789). Drepturile omului consemnate în această Declarație se regăsesc, la distanță de aproape două secole, în Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), apărută la inițiativa O.N.U. după terminarea celui de-al doilea război mondial.

Articol integral

Utilizarea creativă a tehnologiei în proiectul eTwinning „Protecting natural heritage”

Proiectul „Protecting natural heritage” a fost adresat elevilor cu vârste între 11-14 ani, și a avut ca obiectiv principal protejarea mediului înconjurător. Astfel, atenția copiilor a fost îndreptată asupra încălzirii globale, a poluării mediului și a găsirii unor soluții pentru păstrarea unui mediu sănătos. Prin lucrul individual sau în echipe, elevii au desenat în MS PAINT (sau în alte editoare grafice), au creat lumi virtuale MINECRAFT și diferite prezentări Microsoft PowerPoint pentru a contura viziunea lor asupra menținerii unui mediu sănătos, având ca direcție principală problema stopării poluării.

Articol integral

Comunicarea în sistemul învățării electronice (e-learning)

Sistemele multimedia pun accentul pe crearea unui mediu educațional complet și eficient. Instruirea bazată pe prezentarea informațiilor, explicarea relațiilor cauzale, rezolvarea de exerciții și probleme, se îmbină cu demonstrațiile video, receptarea datelor direct de pe ecran, cu avantajele instruirii asistate de calculator.

Articol integral

Utilizarea resurselor Web 2.0 în procesul de predare-învățare-evaluare în liceu

O ascendență deosebită în ultimii 20 de ani o are globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele ce stau la baza unei noi economii mondiale „pusă în mişcare de tehnologii, alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe” [1]. Răspândirea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. Sistemul educaţional nu mai poate fi axat doar pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor spre elev într-o perioadă fixă de timp. Materialul de față propune o abordare a procesului instructiv-educativ în liceu, din perspectiva e-learning-ului, utilizând Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale, în particular a resurselor Web 2.0.

Articol integral

Programele Erasmus+ de schimb interşcolar – provocări şi realizări

Programele Erasmus+ oferă ogranizațiilor şcolare posibilitatea de a se implica în schimburi de experiență cu alte instituții europene similare. Câteva obiective generale sunt vizate prin derularea acestor programe: schimburi de bune practici între şcolile europene, încurajarea practicilor inovative prin motivarea colaborării, promovarea obiceiurilor şi a tradițiilor comunităților implicate prin schimburi interculturale, afirmarea identității culturale prin acceptarea diversității şi promovarea echității sociale.

Articol integral

Hipercorectitudinea sintactică

Dacă neatenţia este cauza sau sursa multor dezacorduri care nu-şi pot găsi nici o explicaţie (decât, cel mult, în unele cazuri, depărtarea dintre subiect şi predicat), alteori tocmai sentimentul puternic al necesităţii acordului duce la formulări incorecte prin exagerarea “corectitudinii” şi la condamnarea nejustificată a unor excepţii admise în normă. Complexitatea normelor şi a problemelor puse de acordul predicatului impune mai multă grijă în însuşirea exactă a regulilor acordului, cu toate detaliile  şi nuanţele lor.

Articol integral