Lectura, mijloc de educare a școlarului mic

Vin momente în viața copilului-elev când este evaluat. La ore, se știu modalitățile de evaluare. Dar în viață? Mai importantă este abilitatea de a expune cunoștințele, în baza capacităților de analiză și de sinteză formate în școală. Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul școlarizării. De multe ori uităm pasul enorm pe care îl face copilul de la recunoașterea scrisului până la recrearea unei lumi după lectura cărților. Iată de ce e necesar să-l apropiem pe copil, în mod conștient, de universul cărților. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gânduri și frumuseți”, așa cum spunea Mihail Sadoveanu, în fapt, o făgăduință.
Cu toată amploarea pe care au luat-o mijloacele vizuale in difuzarea culturii, cartea a rămas și va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire.

Articol integral

Premise în reconfigurarea curriculumului școlar

Lumea modernă în care trăim astăzi este determinată de o multitudine de provocări și perspective, care conduc la rândul lor sensul evoluției umane. Această eră a informației, digitalizării, impune școlii sarcina de a revizui conținuturile curriculare pentru a armoniza realitatea școlii la noile realități sociale. Astfel, schimbările sociale impun un nou curriculum, o paradigmă nouă pentru educație.

Articol integral

Rolul inteligenței emoționale din perspectiva managementului clasei de elevi

Societatea actuală se află într-o dinamică permanentă, fapt ce ne provoacă la o continuă reinventare, prin activarea tuturor resurselor interne de care dispunem. O resursă internă valoroasă o reprezintă inteligența emoțională – modul în care învățăm să ne raportăm la situațiile cu care avem de-a face în fiecare zi. Astfel, folosindu-ne inteligența emoțională, putem să găsim calea către propria noastră devenire socială, către succesul personal.

Articol integral

Avantaje și limite ale evaluării online

Procesul educațional presupune triada predare-învățare-evaluare, iar atenția profesorului trebuie acordată nu doar modului în care își organizează lecțiile, ci și felului în care verifică achizițiile elevilor săi. Sigur că profesorul este, în mare măsură, un homo estimans, un om care evaluează și, din acest motiv, este preocupat de competențele sale: obiectivitate, rigoare științifică, diplomație, responabilitate, integritate, empatie, confidențialitate. Reușeste oare să-și atingă aceste obiective în toate momentele activităților sale?

Articol integral

Proiectele Erasmus+, oportunitate de învățare pentru profesorii de la Grădinița cu PP Nr. 1 din Târgoviște

Grădinița cu P.P. Nr. 1 din Târgoviște implementează, în perioada 2020 – 2022, proiectul cu titlul „Inclusion through sensory integration”, cu numărul de referință 2020-1-IS01-KA229-065808_3, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acțiunea KA2, parteneriate strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar doar între școli.

Articol integral

Smerenia, un atribut al cercetării științifice

Realizarea unei cercetări oneste și de calitate presupune, desigur, atât un efort intelectual important, cât și unul de voință, din partea persoanei care se angajează într-un astfel de demers. Constituind o activitate al cărui scop este acela de a duce la îmbogățirea sau la reevaluarea cunoașterii într-un anumit domeniu, cercetarea trebuie să respecte, în mod necesar, o serie de cerințe legate de etica și integritatea academică.

Articol integral

Make Students Feel Important

The new approach in teaching has led to over-night changes, for both students and teachers, all of us having to deal with a new reality, finding ourselves beyond a screen, everyone in his or her own place, coming together by accessing a platform, if the Internet allows it. It seems an easy task, but in fact, all of us fell overwhelmed, struggling to do the best to meet the system’s expectations.

Articol integral

Kubbu, un instrument util pentru cadre didactice

Învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un material de învăţare, pentru ca elevii săi să interacţioneze cu acesta şi să experimenteze, pentru a înţelege. Pe platforma kubbu se pot crea resurse educaționale deschise, jocuri educaţionale, activităţi pentru pregătirea pentru evaluarea finală: exerciții de tip domino, exerciții de combinare, rebusuri precum și teste online.

Articol integral