Competența digitală, competența secolului XXI pentru educație și societate

Competența TIC este definită ca abilitatea de a utiliza tehnologia informației și a comunicațiilor pentru a accesa, gestiona, evalua, integrarea și comunicarea informațiilor într-un mediu digital. Această competență este crucială pentru a face față provocărilor din lumea digitală în continuă schimbare și pentru a utiliza noile tehnologii pentru a îmbunătăți procesul de învățare. Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. [1]

Articol integral

Importanța activităților educative realizate în mediul online pentru promovarea imaginii școlii

Promovarea imaginii școlii trebuie să fie un deziderat al întregii comunități școlare, dar și al comunității din care școala face parte. Poate cu atât mai mult, acest deziderat trebuie cu minuțiozitate urmărit acum, când vorbim de mutarea unor activități didactice și în mediul online, deoarece pandemia a adus mari modificări și în ceea ce privește acest aspect.

Articol integral

Jeux pour briser la glace en classe de FLE

Les jeux pour briser la glace ou les ”icebreakers” sont des activités qui permettent aux participants de se détendre et de créer une bonne ambiance. Par conséquence, les fonctions de ces activités visent à: faciliter la connaissance du groupe, encourager les élèves à interagir, intégrer une thématique, encourager les élèves à communiquer, donc à développer la compétence de communication, animer le groupe d′élèves.

Articol integral

Activități nonformale pentru incluziune și stare de bine în școală (Erasmus+)

Pentru a organiza un proces educațional corespunzător, este necesar ca fiecare cadru didactic să contureze un mediu în care „vocile” tuturor elevilor să fie auzite și atmosfera prietenoasă. Cursul „Non-formal for inclusion” susținut de Edu2grow în Larnaca, Cipru, mi-a oferit șansa de a mă perfecționa în sensul promovării educației incluzive și a stării de bine. În cadrul acestei mobilități, desfășurate în perioada 23-29 octombrie 2022, am participat la activități non-formale menite să îmbunătățească motivația elevilor pentru învățare, dar și relațiile cadru didactic-elev și elev-elev.

Articol integral

Exemple de utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare la discipline tehnice

Tehnologiile educaționale moderne contribuie la amplificarea eficienței procesului de predare – învățare prin antrenarea mai multor receptori  și dezvoltarea competențelor elevilor în utilizarea calculatorului. Eficiența tehnologiilor digitale în activitatea didactică este determinată de metodologia folosită de cadrul didactic pentru integrarea acestuia în procesul educațional. Atât succesele cât și insuccesele în pregătirea teoretică și practică a elevilor sunt determinate, în bună parte, și de modul în care fiecare cadru didactic știe să folosească potențialul didactic al mijloacelor de învățământ. De aici rezultă că, pentru profesori, educația permanentă, formarea profesională continuă pe măsura evoluției tehnologiilor cu potențial educațional, tinde să evolueze spre „o permanență a educației permanente”.

Articol integral

Clubul Căsuța Verde

Suntem, pe zi ce trece mai schimbaţi… obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai uşor… stresul este ceva cu care ne naştem; devenim, de fapt, rezultatul acţiunilor noastre. Descoperim… zboruri spre alte lumi… devieri ale civilizației… natură „rănită” de mâna şi mintea omului… Planeta verde a devenit o întindere locuită de oameni, o întindere până mai ieri imaculată care azi se zbate sub povara nepăsării noastre. Scăderea fără precedent a suprafeţelor verzi, împădurite atât la nivel mondial cât şi la nivelul local, creşterea gradului de agresivitate la nivelul mediului prin acţiunile umane multiple, industrializarea, deversarea deşeurilor, mărirea suprafeţelor agricole, sunt motive serioase pentru implementarea unor proiecte de protejare a „plămânilor Planetei” – pădurile, zone verzi din ecosistemele urbane.

Articol integral

O oră de muzică „altfel” la școală și la filarmonică

Albinuțele Ambițioase din Clasa pregătitoare A, de la Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov, cu profesorul pentru învățământul primar Mariana Mihaela Lazăr, au avut parte în februarie de o zi deosebită care a început încă de la prima oră, în sala de clasă, și a continuat cu un concert educativ de zile mari, cu orchestra Filarmonicii Brașov, de la Sala Patria.

Articol integral

Cauzele violenței școlare

Romiță Iucu definește managementul clasei drept „setul de activități prin intermediul cărora profesorul promovează comportamentul adecvat al elevului și elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relații personale bune și un climat socio-emoțional în clasă, stabilește și menține o organizare eficientă și productivă a clasei”. (Iucu, 2006, p. 191)

Articol integral

Our Erasmus+ Story in Spain: Is Our Natural Heritage in Danger?

Erasmus+ mobilities show students various opportunities and give them the chance to explore beyond their comfort zones. We continued the journey we started in 2020 by travelling to Spain, Santa Fe. The mobility offered the participants the chanve to explore more on the topics of biodiversity and endangered species.

Articol integral

O sută de zile de școală – o sută de motive de bucurie

Școala trebuie să fie locul unde fiecare copil vine cu drag, cu deschidere, cu încredere, unde fiecare copil găsește sprijin pentru a evolua în ritmul lui, pentru a face față provocărilor impuse de învățare. Crearea unei mici comunități în fiecare clasă, unde toți se cunosc, se acceptă și încearcă să dea un sens activităților derulate împreună constituie un punct cheie pentru realizarea unei coeziuni la nivelul grupului de elevi. Clasa ar trebui să constituie un mediu securizant pentru fiecare elev în parte.

Articol integral