O nouă experiență europeană în școala pedagogică târgovișteană

Formarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare/ educatoare, de a proiecta și desfășura lecții utilizând strategii didactice inovative prin îmbinarea unor metode activ-participative centrate pe elev, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită învățarea prin cooperare reprezintă obiectivul general al proiectului „Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană” .

Participarea unui grup de 7 profesori și 15 elevi la un stagiu de formare de tip job-shadowing în cadrul acestui proiect Erasmus+ a presupus observarea strategiilor didactice utilizate în activitățile de predare-învățare (metode și procedee utilizate, mijloace didactice și forme de organizare a colectivului de elevi) în școli diverse, moderne (Colegio Helios) sau cu o tradiție îndelungată (Colegiul Cervantes), școli de stat (Colegio Sara Fernandez) sau particulare (Colegio Pureza de Maria) din Valencia, școli în care se pun bazele autoeducării, ale unei educații permanente, active, atât în cadrul orelor de curs, cât și în cele nonformale. Activitățile de job-shadowing au culminat cu vizitarea unui centru modern, de referință în Spania în domeniul pedagogiei, un centru de marketing în scopuri educaționale (IVAPEC – Instituto Valenciano de Pedagogia Creativa), în cadrul căruia se răspunde nevoilor educabililor într-un mod creativ și inovator, prin terapie umanistă și sistemică cognitiv-comportamentală, motivațională. Scopul centrului este de a încuraja la copii un climat permanent de libertate care favorizează și promovează gândirea divergentă și valorile, diferența de opinie și gândirea critică, prin strategii de predare care motivează elevii să caute resursele necesare pentru autodepășire.

În timpul stagiului care a durat 7 zile pentru profesori și 14 zile pentru elevii cantacuzini de clasa a X-a, am observat o preocupare crescută pentru abordarea inovativă, interdisciplinară a curriculumului, pentru utilizarea metodelor și tehnicilor de învățare care stimulează curiozitatea și creativitatea elevilor, strategii didactice moderne în care elevii devin parteneri în învățare. Tot demersul educativ valorifică experiența de viață a elevilor reușind să-i implice activ și conștient în propria instruire dupa modelul pedagogiei constructiviste. Se promovează învățarea pe bază de proiecte, raportat la interesele elevilor motivați astfel să se implice, să-și exprime emoțiile, prin metode și tehnici de predare activ-participative, mijloace didactice moderne și forme de organizare care permit învățarea prin cooperare.

Experiența a favorizat o schimbare atât în propriul stil de predare, cât și în creșterea calității serviciilor educaționale oferite. Am demonstrat până la sfârșitul primului an de derulare a proiectului că ne-am adaptat stilul propriu la noile situații de predare-învățare create prin adoptarea noilor strategii învățate și le-am transferat în proiecte didactice, chiar și în activități didactice inovatoare.

După primul an de implementare, putem spune că proiectul nostru a avut un impact atât asupra colegilor, elevilor, a şcolii ca instituţie, dar şi asupra comunităţii locale. A crescut calitatea muncii la clasă şi s-au stabilit legături cu alte şcoli din ţări europene, în vederea participării la noi proiecte. Proiectul Erasmus+ a generat o serie de efecte pozitive pe termen lung: s-a pus accent pe o mai bună colaborare între profesori și furnizorii de formare profesională continuă din străinătate, ceea ce va accentua procesul de internaționalizare; s-a înregistrat o creștere a gradului de conștientizare a beneficiilor perfecționării într-o epocă a schimbărilor tehnologice și a integrării globale rapide. Cadrele didactice au înțeles necesitatea „up-grade-ului” permanent de informaţie.

Școala noastră va dezvolta o strategie educațională pe termen lung bazată pe nevoile de formare ale profesorilor, ceea ce va determina creșterea calității actului didactic. Credem că, dacă şcoala românească se va adapta schimbărilor rapide, ritmului alert în care evoluează societatea, dacă dascălii noi formați, dar nu numai ei, vor înţelege că de ei depinde, că singura educaţia este cea care poate să schimbe mentalităţile unui popor, atunci… consider ca avem un potenţial uriaş. În cele din urmă, sperăm că vom reuşi să stăm cu fruntea sus la masa Europei şi să le arătăm tuturor că putem, că dorim, că suntem în stare să fim europeni.

Autori:
Prof. Niculina Zuga, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, Târgoviște
Prof. Silvia Mareș, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”, Târgoviște

prof. Niculina Zuga

Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/niculina.zuga

Articole asemănătoare