Metoda exercițiului în cadrul activităților de LLR

Metoda exercițiului este încă la îndemâna multor educatori, pentru că executarea repetată a unei acțiuni ajută elevii să formeze deprinderi de identificare a părților de vorbire. Metoda exercițiului după prezentarea conținutului nou (etapă a lecției) este cea mai adecvată, deoarece cadrul didactic poate propune diverse exerciții orale, scrise astfel încât elevii treptat vor identifica substantivele, fiind o activitate care impune multă acțiune/ exercițiu, continuitate în timp.

Pentru exemplificare, luăm o  lecție de însușire de noi cunoștințe la clasa a III-a, pe tema Substantivul. Pentru etapa de dirijare a învățării, avem formulate două obiective operaționale (după modelul lui Mager):

  1. Elevii să identifice; precizarea condițiilor: substantivele dintr-un text dat; precizarea nivelului de reușită: cel puțin 10 în 5 minute de activitate independentă.
  2. Elevii să alcătuiască; precizarea condițiilor: propoziții cu ajutorul substantivelor date; precizarea nivelului de reușită: minim 3 din cele 5 substantive atribuite, în 5 minute de activitate independentă.

În funcție de competența generală și specifică, obiectivele concrete propuse, activitatea de învățare, conținut, tipul și etapa lecției opțiunea pentru una sau pentru alta dintre metodele didactice implică respectarea anumitor criterii: să implice elevul în activitatea de învățare; să optimizeze timpul alocat; să conștientizeze efortul depus; să formeze deprinderi de autoevaluare.

La flanelograf/calculator (mijloc de învățământ) voi prezenta un scurt text. La baza metodei stau o serie de procedee (conversația, explicația, observația) care au rolul de a sprijini metoda exercițiului.

După citirea textului, vor avea ca sarcină să completeze individual(formă de organizare) un tabel cu substantivele identificate în funcție de ce exprimă fiecare în parte(ființe, lucruri, fenomene ale naturii).

Pentru a complica treptat sarcinile de lucru (regula metodei exercițiului), educabilii au ca sarcină să utilizeze substantivele identificare și în alte enunțuri, specificând faptul că pot lucra în perechi (formă de organizare).

Metoda exercițiului este cea mai eficientă, deoarece impune câteva cerințe de respectat în aplicare: elevul să fie conțtient de scopul exercițiului și să înțeleagă traseul acțiunii de învățat; să respecte o anumită gradare a dificultății în aplicarea lor; să aibă o varietate diversă; să aibă ritm și durată optime; să aibă continuitate în timp și să fie permanent însoțite de corectură.

Bibliografie

Programa pentru disciplina Limba și literatura româna, aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013, București, 2013.

 

prof. Andreia Chifani

Școala Gimnazială, Păunești (Vrancea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/andreia.chifani

Articole asemănătoare