Integrarea RED în procesul educațional – exemple de bune practici

Una dintre provocările secolului XXI o reprezintă educația digitală, care a devenit unul dintre obiectivele importante ale învățământului actual, prin formare de competențe digitale  la elevi, prin asigurarea de contexte de învățare care să le permită acestora să exploreze și să-și formeze deprinderi corecte și sănătoase de folosire sigură, utilă și creativă a internetului. Punctul de plecare în demersul de creare a RED-urilor în procesul educațional centrat pe competențe a fost urmarea cursului de formare Proiectul „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, în anul școlar 2019-2020. În acel an școlar, procesul instructiv-educativ s-a desfășurat atât față în față, cât și în format online, fapt care m-a determinat să învăț cum pot integra TIC în procesul de predare-învățare-evaluare la distanță, cu scopul de a crește calitatea demersului didactic și progresul pedagogic al acestuia.

Deoarece s-a ivit contextul pandemic, la cererea formatorului cursului CRED  și ca urmare a cursurilor pe care le-am urmat în ceea ce privește educația digitală, m-am familiarizat cu variate site-uri și platforme care permit crearea de resurse educaționale, care pot fi integrate în diferite momente ale lecției,  cum ar fi: learningapps.org, livresq, kahoot!, wordwall, wordart etc. Așa a început incursiunea mea în crearea resurselor educaționale deschise pentru disciplinele de studiu din clasa a IV-a.

Cu ajutorul platformei educaționale Wordwall am început să creez propriile resurse pe care le-am aplicat în activitatea cu elevii. Am creat joculețe interactive la diferite discipline și clase, resurse care pot fi accesate prin link-ul wordwall.net/ro/teacher/1000313/auraboian. La matematică, cu ajutorul unui chestionar am verificat cunoștințele elevilor privind aflarea perimetrului unei figuri geometrice și am recapitulat cunoștințele elevilor despre elementele de geometrie. La istorie, am creat o resursă interactivă despre „Moldova în vremea lui Ștefan cel Mare”, iar la geografie un chestionar de tipul Adevărat sau fals despre ,,Mișcările pământului” și un quiz despre „București – poziția geografică”. Jocurile digitale reprezintă un mediu potrivit de promovare a învățării active şi de îmbunătățire a competențelor de rezolvare a problemelor. În proiectarea activităţilor de învăţare bazate pe jocuri am ţinut cont de faptul că nu toți elevii învață doar într-un singur mod, ci diferit, în funcţie de aptitudinile personale, de situaţia în care se produce învăţarea și de conţinutul ce urmează a fi învăţat.

Aplicația LearningApps am folosit-o pentru evaluarea cunoștințelor la lecția ,,Apa. Proprietăți și utilizări ale apei. Stări de agregare. Importanța apei” –  un quiz cu alegere multiplă, la disciplina Științe ale naturii learningapps.org/18070159.

Cea mai îndrăgită de către elevi a fost aplicația Kahoot!, pe care au accesat-o de pe tabletă  și de pe telefon în sala de clasă, în cadrul lecțiilor ,,Caracterizarea geografică a unei regiuni. Județul Cluj”, ,,Proprietățile apei. Utilizările apei în diferite stări de agregare”, ,,Cuza și Unirea Principatelor Române” – create.kahoot.it/profiles/0942e333-8c0e-43cf-b465-79bd4c54fe24. Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în educație.  Avantajul aplicației Kahoot! este că antrenează elevii în activități rapide de evaluare de cunoștințe: test, quiz, trivia. Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt în aceeaşi clasă sau în părţi diferite ale lumii.

Pentru a învăța să creez lecții interactive în format digital, am urmat cursul ,,Bazele utilizării Livresq” organizat de ASCENDIA, în urma căruia am învățat să creez lecții digitale interactive care cuprind: texte, galerii de imagini, animații, audio, video, exerciții digitale interactive, linkuri către alte platforme educaționale online, quiz-uri și alte elemente, fără a fi necesare cunoștințe de programare. Lecțiile realizate în LIVRESQ pot fi descărcate pentru a fi folosite offline, sau pot fi partajate pe internet foarte ușor prin Biblioteca LIVRESQ, copiii putând avea acces la ele de pe orice tip de dispozitiv smart (telefon, tabletă, PC). Consider că platforma LIVRESQ este școala în care gândurile se pot proiecta pe ecrane, cromatic și imagistic și în care cadrul didactic este regizorul care jonglează cu creație, artă, inventivitate și comunicare prin idei, viziuni. Cu ajutorul editorului livresq am realizat lecții interactive interesante, îndrăgite și apreciate de copii, în care învățarea devine mult mai ușoară și mai plăcută, accentul în demersul didactic punându-se pe elev:

Unul dintre exemplele de bune practici pe care doresc să-l prezint este o lecție digitală interactivă integrată care are ca scop însușirea unor cunoștințe despre capitala României, în vederea identificării unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediu înconjurător al țării. Obiectivele educaționale ale activității/ competențe de dezvoltat la elevi sunt:

  • să localizeze, pe baza resurselor prezentate, așezarea municipiului Bucureşti;
  • să selecteze din sursele geografice date, informaţii despre oraşul Bucureşti (numele întemeietorului, atestarea documentară, forma de relief în care este aşezat, râurile care îl străbat, împărțirea pe sectoare, instituţii politice, culturale, obiective turistice etc.);
  • să înțeleagă importanța economică, socială, politică și culturală a orașului;
  • să completeze chestionarele cu informații desprinse din sursele prezentate.

Competența specifică vizată este dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii contemporane.
Link către lecție: library.livresq.com/details/6013330401f06b0007661627 

Lecția interactivă „București – capitala României” oferă elemente de originalitate prin faptul că, conținuturile învățării sunt abordate într-o manieră integrată, în cadrul acesteia intersectându-se mai multe discipline precum: comunicare în limba română, matematică, istorie, geografie, arte vizuale și abilități practice, educație civică. Lecția este dezvoltată pe platforma livresq și are integrate în cadrul ei pe lângă text, imagini, galerie de imagini și elemente audio, video, exerciții digitale cu feedback imediat, dar și exerciții digitale realizate pe alte platforme (wordwall) și integrate în lecție prin trimitere la link. Lecția abundă de metode și procedee care promovează gândirea critică și învățarea interactivă, exerciții digitale de tipul: acordeon, chestionare, cuvinte încrucișate, ordonare pe grupe etc.

Prin realizarea acestui scenariu didactic în manieră digitală, interactivă, am reușit să captez și să mențin cu ușurință atenția elevilor pe parcursul întregii activități, să-i motivez spre învățare, să-i determin să participe activ la descoperirea noului conținut, să-i determin să finalizeze cu succes sarcinile de lucru, sub formă de joc, iar îmbinând  noul  cu plăcutul, activitatea  didactică  a devenit  mai  atractivă  şi  mai  interesantă. Elevii s-au implicat activ în predarea noilor conținuturi, iar prin  finalizarea cu succes a sarcinilor de lucru au  demonstrat un nivel foarte bun de competențe prevăzute de programa școlară în vigoare. Dispunând de tablete și telefoane smart, toți elevii clasei au rezolvat execițiile digitale propuse, au primit feedback imediat prin laude, aprecieri, recompense, ceea ce a condus la cultivarea încrederii în forțele proprii, la creșterea stimei de sine.

Urmărind obiectivele curente ale lecţiei prin exercițiile digitale propuse sub formă de joc, pe care le-am  presărat în diferite etape ale lecţiei, am căutat ca elevul să fie solicitat  la  acelaşi efort intelectual pe care l-ar face într-o activitate didactică tradițională, obişnuită: să observe, să recunoască, să vizioneze, să localizeze, să denumească, să explice, să clasifice, să compună  etc., cu deosebirea că prin aceste exerciții-joc el efectuează toate aceste operaţii  într-o formă plăcută, atractivă, interactivă, mobilizându-şi toate resursele pentru  îndeplinirea  sarcinilor propuse.

Avantajele lecțiilor digitale dezvoltate pe platforma LIVRESQ sunt multiple: lecțiile realizate pe  LIVRESQ pot fi descărcate într-o arhivă zipp și transferate pe un stick pentru a fi folosite offline, pot fi partajate pe internet foarte ușor, prin linkul lecției, elevii putând avea acces la ele de pe orice tip de dispozitiv smart (telefon, tabletă, PC), pot fi publicate în  Biblioteca LIVRESQ, dascălii având acces la ele.

Lecția interactivă „București – capitala României” se află în biblioteca publică a platformei livresq, la care au acces colegi din toată țara. De asemenea, ea a fost prezentată în cadrul activităților metodice la nivel de școală, ca un exemplu de bune practici din activitatea online, fiind foarte apreciată de colege datorită împărtășirii experiențelor privind predarea online și familiarizării cu platforme online de învățare precum: Livresq, Wordwall, Kahoot!. Lecția poate fi o sursă de inspirație pentru colegi în a realiza și dezvolta și ei astfel de lecții pe platformele prezentate sau chiar alte platforme, aceasta constituind un model, un ghid, un exemplu de bune practici pentru realizarea de resurse educaționale deschise.

Introducerea resurselor educaționale digitale în activitatea didactică prezintă mai multe avantaje precum:

  • elevii își dezvoltă competențe digitale și de învățare;
  • lecțiile devin interactive, captivante, atractive;
  • crește interesul elevilor și motivația pentru învățare;
  • permit modificarea ușoară a conținutului;
  • oferă posibilitatea distribuirii în rețea.

În concluzie,  pot susține cu argumente faptul că învățarea digitalizată dezvoltă abilități de autoeducație eficiente, prin responsabilizarea individuală a elevilor pe de o parte, dar și prin stabilirea unui contact direct între elev și părinte în acțiunea instructiv-educativă. De asemenea, prin învățarea online, elevul este părtaș la propriile descoperiri și implicat direct, individual în descoperirea și dezvăluirea fenomenelor educaționale, stabilite prin obiective specifice, de fiecare cadru didactic, prin tact și îndemânare pedagogică. Învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la învățarea tradițională, de implementat în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea online, alături de alte forme complementare de instruire.

 

prof. Aurelia-Cornelia Boian

Școala Gimnazială, Vad (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurelia.boian

Articole asemănătoare