„Să simțim bucuria copilăriei ÎMPREUNĂ!”

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie – devine necesară şi se impune şi ca o obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.

„Cel ce a avut o copilărie frumoasă şi fericită şi-a adunat comoara necesară în care să-şi regăsească mângâierea şi în cele mai dureroase clipe ale vieţii sale.” – Wilhelm Wundt

Pornind de la această perspectivă şi nu numai, ne-am propus, ca prin întreaga noastră activitate să formăm copiii astfel încât ei să simtă bucuria vieţii ÎMPREUNĂ, să fie fericiţi alături de ceilalţi, să împărtăşească semenilor gândurile şi sentimentele proprii, cerând şi primind ajutorul, mângâierea, dojana, sprijinul, îndemnul celorlalţi.

Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare, odată cu evoluţia societăţii,  în care rolul său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adăugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass-media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia care asigură educaţia non-formală. Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, cu bunele şi relele acesteia.

Nu trebuie neglijat faptul că ceea ce asimilează copilul de la grădiniţă se poate pierde dacă familia nu întăreşte şi nu valorifică suficient aceste achiziţii. Copiii cu CES au, cu atât mai multă nevoie să fie împreună cu ceilalți pentru a izbândi.

În acest sens, în cadrul grădiniţei noastre s-au desfăşurat următoarele programe şi proiecte educaţionale:

1. Programul Naţional de Educaţie Parentală prin metoda “EDUCAŢI AŞA” derulat de Fundaţia „Copiii Noştri”, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naționale şi Reprezentanta UNICEF din România.
Într-o societate în continuă schimbare, inclusiv la nivel valoric, într-o societate în care părinţii şi copiii sunt, deopotrivă, influenţaţi de diverşi factori ce le pot modifica propriile ierarhii şi comportamente, a înţelege care sunt principiile fundamentale ale educaţiei şi care este importanţa integrării copiilor cu CES  devine o prioritate.

Obiectivele pe care le-am urmărit în cadrul acestui proiect au fost următoarele:

  • Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradițională românească referitor la poziția copilului în familie
  • Conștientizarea părinților asupra rolului lor activ și pro-activ în educația copilului
  • Dezvoltarea unor atitudini stimulative și de sprijin față de părinți în rândul personalului didactic
  • Crearea unui sistem unitar, corelat și complex de educație a părinților pe plan național, integrat în stategia generală de restructurare a educației copilului în România.

S-au format la început trei grupe de câte zece părinți și succesul a fost neașteptat de mare; am mai organizat alte patru grupe. Părinții au fost deschiși și dornici să aplice metodele nou învățate cu copiii lor.

2. În cadrul Proiectului pentru Reforma Educației Timpurii (PRET) desfăşurat de MECI, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, s-a înfiinţat în oraşul nostru  CRED (Centru de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare).

În cadrul CRED, am desfăşurat activităţi de educaţie parentală (susţinerea familiilor monoparentale, îndrumarea bunicilor care au în grijă nepoţi) precum şi activităţi prin care am încercat să fim alături de copiii cu  CES sau cu alt fel de probleme, marginalizaţi, susţinându-i în demersul de integrare socială.
„Să clădim împreună un viitor pentru copiii noștri !”

Am desfăşurat acţiuni de voluntariat, cu sprijinul părinţilor şi al comunităţii: UN GÂND BUN DE CRĂCIUN.

Copiii și părinții au fost mărinimoși. Și-au deschis sufletul pentru cei mai puțin norocoși, au făcut donații, au pregătit apoi cadourile și s-au bucurat apoi de bucuria celor mici.

Ieșirile în aer liber, excursiile, acțiunile de ecologizare, i-au unit pe cei mici. Copiii cu CES s-au simțit valorizați, s-au bucurat să fie alături de cei de vârsta lor.

3. Proiectul strategic „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I” desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul în parteneriat cu Fundatia Ruhama a cuprins: Programele „Grădiniţa de vară” și  „Şcoala Părinţilor”, la care au participat copii din întreaga comunitate, preponderent de etnie romă.

Scopul primului program a fost acela de a atrage copiii de vârstă preşcolară din comunităţi defavorizate către educaţia preşcolară sistematică precum şi de eliminare a decalajelor dintre copiii romi şi neromi care se înscriu în clasa întâi, în ceea ce priveşte pregătirea preşcolară şi cunoştinţele, abilităţile cu precădere sociale, achiziţionate până la accederea în şcoală. În ceea ce priveşte cel de-al doilea program, el reprezintă una dintre măsurile utilizate în eforturile de creştere a participării şcolare, prevenirea abandonului şcolar şi creşterea performanţelor şcolare ale copiilor romi. În cadrul programului au fost integrați și doi copii cu CES. Contrar așteptărilor, frecvența la grădiniță în cadrul acestui program a fost foarte bună. Copiii s-au bucurat de activitățile desfășurate, preponderent prin joc, au învățat lucruri noi despre responsabilitate, și-au exprimat dorințele în ceea ce privește viitorul lor, au devenit mai deschiși, mai cooperanți. Părinții au participat la unele activități comune și și-au schimbat părerea despre actul educațional.

4. Proiectul APARADA organizat de Fundaţia INIMĂ PENTRU INIMĂ din Râmnicu Vâlcea – Centrul de zi Măcin, în colaborare cu Liceul Artistic ORSOLINE Milano, Italia, şi Unităţile de învăţământ din Măcin (grădiniţe, şcoli generale, liceu, clubul copiilor).

Acesta a avut ca scop organizarea unei parade constituită din copiii comunităţii care au purtat simboluri alese pentru cele două ţări – dragonul de apă şi acvila. Activitatea s-a desfăşurat în unităţile de învăţământ unde s-au confecţionat instrumente muzicale din materiale reciclabile, steguleţe, dragonul şi acvila. Au participat 44 de elevi şi 5 cadre didactice din Italia, care ne-au prezentat activităţi de creaţie şi recreative în acelaşi timp, ne-au transmis noi idei de organizare a timpului liber.

5. Programul „Fiecare copil la grădiniță” – Ateliere de vară ȘOTRON, realizat de către Asociația OvidiuRo a avut ca misiune: educație timpurie de calitate pentru toți copiii, evitând astfel riscul abandonului școlar. Beneficiile atelierelor: oferă copiilor defavorizați o experiență de învățare de neuitat pe durata verii; asigură profesorilor oportunitatea de a pune în practică activitățile prezentate în timpul training-urilor; oferă copiilor materiale educaționale de calitate; familiarizează părinții din comunități defavorizate cu sistemul educațional intr-un context mai puțin formal, pe perioada vacanței, atunci când școlile sunt libere.

În orașul nostru s-au organizat două ateliere, cu câte 15 copii de vârstă preșcolară, din medii defavorizate, care în anul următor mergeau la școală. Această perioadă i-a ajutat să se pregătească pentru ceea ce va urma, într-un mediu organizat de ei, pentru ei. Practicile folosite de noi au fost unele adecvate, care promovează învățarea și dezvoltarea optimală. Am ținut cont de stadiile de dezvoltare ale copiilor și le-am corelat cu procesul de învățare, am avut în vedere individualitatea fiecărui copil, contextul social și cultural în care acesta trăiește.

O caracteristică a atelierelor organizate de noi a fost atenția acordată investigației, manifestată în diferite moduri, cum ar fi: explorare, reflecție, formulare de întrebări, experimentare, cercetare, clarificare de idei, creare și testare de ipoteze și teorii.

Depinde doar de noi, adulți, cadre didactice, să-i formăm pe copii astfel încât lumea să fie a tuturor deopotrivă, fără deosebire. Copiii cu CES sunt copiii noștri și îi iubim deopotrivă, îi valorizăm, îi integrăm.

prof. Daniela Jipa

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Măcin (Tulcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.jipa

Articole asemănătoare