Valențe educative ale metodelor didactice inovative

Inovarea didactică este un proces complex aflat într-o continuă schimbare în raport cu evoluția societății, care oferă în fiecare zi noi oportunități actorilor implicați în realizarea actului didactic. În acest sens, elevul trebuie permanent stimulat, determinat să gândească, să acționeze, să emită judecăți, să găsească răspunsuri, să se responsabilizeze, să devină creativ, comunicativ. Pentru a se atinge un astfel de profil al elevului, cadrul didactic trebuie să dețină acele abilități necesare pentru a selecta metodele și procedeele specifice particularităților individuale și de grup în acord cu evoluția tehnologiei și a modalităților moderne de abordare a actului didactic.

„Să presupunem că fiecare persoană are șanse egale, nu să devină egal cu ceilalți, ci să fie diferit pentru a realiza acel potențial unic de care dispune, în corp, minte și spirit.” (John Fischer)

Definite de CERGHIT în „Metode de învățământ” ca fiind „un anumit mod de a proceda, care tinde să plaseze elevul într-o situație de învățare mai mult sau mai puțin dirijată, mergându-se până la una asemănătoare aceleia de cercetare științifică, de urmărire și descoperire a adevărului și de raportare a lui la aspectele practice ale vieții”, metodele reprezintă, așadar, calea de urmat spre atingerea scopului propus, acțiunea cu ajutorul căreia elevii își însușesc cunoștințe, deprinderi, atitudini, în mod individual sau sub directa coordonare a cadrului didactic.

Învățământul actual pune un accent deosebit pe folosirea metodelor inovative prin care se urmărește a se dezvolta capacitatea elevilor de a acționa asupra mediului înconjurător, de a folosi ceea ce învață în practică reușind să-și formeze și să-și dezvolte o personalitate complexă, gata oricând să fie integrată în societate.

De-a lungul carierei, am folosit la clasă atât metode tradiționale, cât și metode moderne, reușind să le îmbin în așa manieră încât să captez și să mențin permanent atenția elevilor mei, să-i stimulez, să-i atrag și să-i determin să intuiască chiar ei ce metodă ar fi potrivită pentru propria învățare. Și în perioada învățării online am identificat soluții prin care să folosesc metode cât mai eficiente pentru a desfășura procesul de învățământ. Astfel, cu ajutorul manualului digital, al aplicațiilor digitale și al capacității de a selecta metode inovative potrivite elevilor mei, am reușit predarea conținuturilor. Odată cu revenirea fizic la școală, am continuat utilizarea la clasă a dispozitivelor electronice, a aplicațiilor digitale și a metodelor didactice moderne.

Prin folosirea acestor metode, am vizat, în principal, formarea de competențe la elevi prin care aceștia să conștientizeze importanța dezvoltării propriei personalități. Am considerat că este necesar să îmbin activitățile individuale de învățare cu activități de cooperare, pentru că „învățarea în grup exersează capacitatea de decizie și de inițiativă, dă o notă mai personală muncii, dar și o complementaritate mai mare aptitudinilor și talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, mai fructuoasă” (I. Cerghit). Folosind cele mai versatile metodele și tehnici de lucru în activitatea cu elevii, am constatat câteva beneficii ale acestora:

  • determină învățarea pentru sine, pentru viață, și nu pentru note;
  • încurajează exprimarea liberă și împărtășirea propriilor experiențe în cadrul grupului;
  • sporesc încrederea în forțele proprii;
  • stimulează creativitatea, comunicarea, spontaneitatea, cooperarea, creând coeziune în cadrul grupului;
  • facilitează învățarea în ritm propriu;
  • formează deprinderi, abilități practice pe care elevul le pune în practică în contexte viitoare;
  • creează o învățare activă, implicându-l pe elev în propria-i devenire, responsabilizându-l și determinându-l să participe la luarea deciziilor;
  • valorizează interesele elevilor;

Una dintre cele mai interesante metode inovative pe care le folosesc cu succes la clasă, cu un mare impact asupra elevilor, este metoda Lapbook. Aceasta reprezintă calea potrivită prin care elevii pot să sintetizeze informații și să prezinte o temă studiată la clasă. Este extrem de agreată de elevi pentru că le stimulează creativitatea, le stârnește imaginația, le dezvoltă abilitățile practice, dar și capacitatea de a comunica, de a se exprima.

În fapt, elevii realizează pe un carton de dimensiunea unui dosar un altfel de portofoliu care cuprinde mai multe elemente realizate după bunul plac (minicărticele din coli colorate, forme decupate, desene etc) prin care își concentrează și-și prezintă ideile în legătura cu tema propusă. Folosind materiale cât mai colorate, mai diverse și mai creativ expuse, Lapbook ul este mai interesant și mai atractiv.

Deoarece solicită atât cunoștințe, cât și abilități practice, Lapbookul poate fi folosit ca metodă de lucru în orele de Limba și literatura română, Istorie, Geografie, Științe ale naturii, Matematică, Dezvoltare personală, iar faptul că permite o abordare transdisciplinară a conținuturilor vizate și o prezentare organizată a informațiilor este clasată printre metodele inovative din învățământul românesc.

Cea mai mare satisfacție o am atunci când elevii își prezintă cu atâta finețe și interes Lapbookul încât întreaga clasă este conectată și pregătită să ofere feedback-ul  mult așteptat.

În concluzie, folosirea metodelor inovative în orice context, fie el formal, fie nonformal, generează rezultate deosebite, relaționări pozitive, motivație intrinsecă, determină motivație pentru învățătură, prevenirea abandonului școlar, creșterea stimei de sine și dezvoltarea acelor abilități sociale atât de necesare integrării cu succes în societatea actuală, în orice domeniu.

Bibliografie
„Metode de învățământ” – Ioan CERGHIT, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976;
„Strategii didactice interactive” – Elena MÂNDRU, București, Editura Didactică Publishing House, 2010;

 

prof. Nadia Alina Dumitrescu

Școala Gimnazială Ion Mareș, Vulcana Bai (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nadia.dumitrescu

Articole asemănătoare