Utilizarea noilor tehnologii în lecțiile de la clasele primare (Cercetare)

Învățământul școlar trebuie să răspundă nevoilor și dorințelor copiilor de azi, pentru că aceștia s-au născut într-o eră digitală care evoluează foarte rapid. Resursele electronice, conținuturile on-line şi spațiile educaționale virtuale oferă cele mai noi, cele mai diverse informaţii şi oportunități de educație continuă. În ultimii ani, aspectele ce se referă nemijlocit la datele deschise/ resursele educaționale deschise sunt abordate pe larg de comunitatea educațională internațională.

Pentru a obține informații despre utilizarea noilor tehnologii în lecțiile online desfășurate la nivelul învățământului primar, am aplicat un chestionar constituit dintr-o succesiune organizată de 14 întrebări, unui număr de 98 de părinți, ai căror copii frecventează învățământul primar de stat. Analiza și prelucrarea datelor obținute s-a realizat cu ajutorul programului Google Forms, operația folosită fiind aceea de creare de grafice specifice fiecărui item ce aparține chestionarului.

În această cercetare am urmărit identificarea opiniilor părinților privind eficiența utilizării resurselor digitale asupra activităților didactice din învățământul primar și am putut concluziona următoarele:

  • Toți copiii au fost conectați cu învățătorul prin intermediul tehnologiei (platformă, aplicație, instrument) pe parcursul perioadei de suspendare a cursurilor față în față;
  • Învățarea bazată pe instrumente și resurse digitale aduce o serie de beneficii pentru elevi: flexibilitate, accesibilitate, atractivitate, costuri reduse, familiarizarea cu tehnologia;
  •  Nivelul de interes al copilului pentru activitățile în care se apelează la instrumente digitale s-a dovedit a fi ridicat și foarte ridicat, doar unul dintre cei 98 de părinți a transmis dezinteresul total al copilului;
  •  Elementele care i-au determinat pe copii să participe cu interes la activitățile online au fost: utilizarea jocurilor si aplicațiilor interactive, relația cu profesorii și colegii, nevoia de comunicare, dorința de a descoperi lucruri noi;
  • Elevii înțeleg mai repede noțiunile, atunci când se apelează la instrumente digitale.

Mediul online este privit de către părinți ca o alternativă bună, dar condiționată de pregătirea dascălului în acest sens și cu o foarte mare implicare din partea părinților, este mai comod si flexibil, însă nu este supervizat și îndrumat direct de cadrul didactic, în timpul orelor el având oricând posibilitatea scuzelor (conexiune slabă la internet, pană de curent etc). Copiii sunt încântați să folosească tot felul de device-uri la care n-ar fi avut acces așa de des și mult, prin acest mod aducându-se un aport inovator la procesul de învățământ prin instrumentele conferite.

Mediul online este preferat de copii pentru că nu mai sunt timorați de relația directă cu profesorii, dar determină sedentarism, poate afecta și sănătatea. Unii elevi, mai ales cei mici, au întâmpinat probleme la conectare, prezența unui adult fiind obligatorie pentru buna desfășurare a activităților. Mai mult, toată activitatea desfășurată online a impus costuri suplimentare în vederea achiziționării dispozitivelor necesare. De asemenea, părinții au fost nevoiți să preia din sarcinile profesorilor, s-au simțit obligați să dezvolte abilitați de învățător. Totuși, au înțeles că rolul învățătorului și al părinților este de a crea un mediu propice de învățare și de a îndruma copiii astfel încât să fie atrași de activitățile școlare. Atât timp cât activitățile online sunt folosite cu tact și măsură, rezultatele vor fi întotdeauna pozitive.

Pe de altă parte, un părinte a spus că niciodată un profesor nu va putea fi înlocuit, deoarece calculatorul nu empatizează, nu explică pe înțelesul fiecăruia, nu evaluează ținând cont și de alți factori.

Din consemnările specialiștilor în domeniu, din experienţa practică, toate activităţile educaționale din școală ar trebui să se desfăşoare integrat, iar tehnologia informațiilor și comunicațiilor să fie elementul definitoriu, care să-i conducă pe micuţi spre investigare, documentare şi aplicare practică a celor învăţate. Oferindu-i copilului activități educaționale de calitate, acesta va deveni o persoană încrezătoare, va învăţa să-şi clarifice concepte, va învăţa în mod independent.

 

prof. Gina Dumitrache

Școala Gimnazială Sfântul Vasile, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gina.dumitrache1

Articole asemănătoare