Relația școală-familie (Studiu)

Pentru părinți, educarea propriilor copii reprezintă o responsabilitate mare, atât morală, cât și socială. Ca părinți avem datoria de a forma persoane cu principii și valori morale, viitori actori ai scenei sociale.
O atmosferă liniștită în familie oferă copilului baza necesară formării acestor principii și valori morale, atât de necesare integrării în societate. În schimb, severitatea, lipsa înțelegerii, exigența sau o prea mare înțelegere din partea părinților în ceea ce privește comportamentul copiilor atât la școală, cât și acasă pot avea efecte negative asupra dezvoltării intelectuale a copilului.

Datoria noastră ca părinți este de a-i ajuta pe copii să învețe, de a ne implica în activitățile pe care aceștia le desfășoară, de a-i învăța cum să-și organizeze timpul pentru a putea face față cerințelor.

La începutul anului școlar, am aplicat un chestionar părinților elevilor clasei a IV-a, având ca scop determinarea gradului de implicare a acestora în activitățile copiilor și identificarea măsurilor pe care aceștia le-au luat în vederea remedierii comportamentului negativ al elevilor.

Chestionarul a fost aplicat unui număr de 23 de părinți; acesta a fost structurat în 10 întrebări, fiecare cu câte trei variante de răspuns.

S-a plecat de la ipoteza conform căreia

mediul școlar și implicarea părinților în activitățile copilului determină schimbări majore pozitive în comportamentul copilului.

Rezultatele chestionarului și interpretarea acestora

Gradul de implicare a părinților în stabilirea programului zilnic al școlarului:
La prima întrebare, 65% dintre părinți impun elevilor programul din afara orelor de curs, pe când 35% intervin în programul stabilit de copii doar dacă este necesar;
La întrebarea care face referire la programul de odihnă al copilului, 80% dintre părinți consideră că cel puțin o oră somnul este obligatoriu după-amiază, pe când 20% dintre aceștia consideră că nu este strict necesar.
La întrebarea numărul 4 (ajutor în rezolvarea temelor) 15% dintre părinți lucrează integral temele cu copiii, pe când 85% intervin doar dacă elevii întâmpină dificultăți.
La cea de-a șaptea întrebare 85% dintre părinți le fac observație copiilor când au un comportament negativ, iar 15% aplică pedepse.
Rezultatele confirmă că este necesar ca părinții să se implice cât mai mult în organizarea programului copiilor.
Atitudinea părinților față de relațiile stabilite de către copii(exceptând relațiile familiale)
La întrebarea numărul 3 a chestionarului 90% dintre părinți sunt de părere că este bine pentru copil să aibă un cerc extins de prieteni, pe când 10% consideră că au nevoie de un cerc restrâns;
La cea de-a șasea întrebare 80% dintre părinți apelează la ajutorul altor rude , pe când 20% se ocupă în permanență de creșterea și educarea copiilor.
La întrebarea cu numărul 9  toți părinții( 100%)spun că încearcă să petreacă cât mai mult timp cu copilul.

Rezultatele arată că părinții sunt conștienți de necesitatea integrării copiilor în diferite grupuri pentru a putea învăța lucruri noi.

Modul perceput de familie în ceea ce privește colaborarea cu școala:
La cea de-a cincea întrebare, 90% dintre părinți consideră că ședințele cu părinții sunt importante ;
La întrebarea numărul 8 (schimbări provocate de către mediul școlar în comportamentul copilului), 97% dintre părinți observă schimbări pozitive.
La ultima întrebare, 95% dintre părinți cunosc problemele cu care se confruntă copiii și încearcă să-i ajute.

Rezultatele confirmă că este foarte importantă colaborarea părinților cu școala.

Concluzii

Pe baza interpretării rezultatelor obținute, se observă că părinții sunt conștienți de necesitate implicării acestora în activitățile cotidiene ale copilului și de menținerea legăturii permanente cu școala.

prof. Ancuța-Nicoleta Preda (Ciuciulei)

Școala Gimnazială Răscăieți (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ancuta.ciuciulei

Articole asemănătoare