Proiectul Erasmus+ „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!”, după prima întâlnire transnațională

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a demarat de curând proiectul de parteneriat „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” (având acronimul în limba engleză „LLMCE”), desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tipul proiectului KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară.

Acest proiect, ce se desfășoară pe perioada 01.09.2018-31.08.2020, a fost aprobat de către Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, primind numărul de identificare 2018-1-RO01-KA201-049106.

Astfel, în perioada 27.10.2018-03.11.2018, o echipă a școlii, formată din doamna director adjunct, prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica – coordonator al proiectului și doamna prof. lb. engleză Constantin Adina – membru al echipei de proiect, s-a deplasat în PORTUGALIA, la unul dintre parteneri, anume la Escola Secundária Ferreira Dias, din Agualva Sintra.

În cadrul acestui parteneriat strategic, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea care este coordonator, mai are ca parteneri, pe lângă partenerul din Portugalia, alte 2 școli din Uniunea Europeană, ambele trimițându-și câte 2 reprezentanți pentru această primă întâlnire transnațională:
– Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – S. Savioli, Riccione, ITALIA;
– Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, CROAȚIA.

Acest parteneriat strategic al celor 4 state ale U.E. are scopul conștientizării și responsabilizării elevilor cu privire la turismul în varianta ecologică.

Școlile implicate în acest proiect sunt plasate în țări cu o identitate turistică puternică sau care încearcă acum să dezvolte acest domeniu economic. Creșterea volumului turistic implică preocuparea pentru eco-turism, iar cele 4 școli din parteneriat împărtășesc aceste valori și vor concepe activități comune pe această bază.
Obiectivele proiectului „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” sunt diverse, precum:

 • Crearea de noi cursuri educaționale pentru îmbogățirea curriculei pentru a face față unor provocări legate de durabilitatea turismului;
 • Oferirea de ajutor elevilor astfel încât aceștia să-și asume responsabilitatea pentru a spori patrimoniul istoric, cultural, artistic și natural;
 • Consolidarea colaborării cu întreprinderile locale, municipalitățile și consiliile publice pentru a dezvolta noi strategii de marketing;
 • Sporirea gradului de utilizare a rezultatelor, cu accent asupra relației și interacțiunii umane;
 • Adăugarea de valoare diferențelor culturale și istorice care trebuie împărtășite de grupuri mai mari din spațiul european;
 • Punerea în aplicare a cunoștințelor și a competențelor dobândite prin intermediul cursurilor educaționale de pe piața muncii;
 • Dobândirea unor competențe în legislația administrativă și în politica de conservare a mediului;
 • Dezvoltarea și promovarea respectului etic/moral în turism prin strategii de învățare, schimb de bune practici într-o perspectivă europeană;
 • Încurajarea mobilității tinerilor prin schimburile culturale dintre țări, pentru a-și lărgi orizontul în ceea ce privește viitoarea carieră profesională;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului școlar prin schimb de bune practici, schimb de experiențe comune;
 • Obținerea satisfacției personale și o mai bună înțelegere a problemelor durabile într-o societate globală;
 • Încurajarea experiențelor transnaționale pentru un schimb de idei, creând rolul muncii în echipă, pentru a produce produse ecologice durabile, dar puse la dispoziție și pe net, pentru ca publicul internațional să se poată bucura de ele;
 • Exploatarea utilizării tehnologiei, ca mijloc de abordare educațională incluzivă și actualizată și ca mijloc de comunicare în cadrul parteneriatului și cu părțile interesate;
 • Oferirea elevilor noștri de noi cariere profesionale și de calificare înaltă, conștientizând noile probleme cu privire la turismul ecologic.

Pe durata acestei prime și marcante întâlniri, despre care precizam mai devreme, anume în perioada 27.10.2018-03.11.2018, s-au desfășurat diverse activități, precum:
– Introducerea profesorilor prezenți și implicați în proiect, în cadru informal, în timpul unei excursii în Lisabona și în cadru formal, la școala gazdă;
– Workshop-uri  pe platforma eTwinning, prioritate având Twinspace-ul proiectului;
– Vizitarea școlii Escola Secundária Ferreira Dias, având ca gazdă pe coordonatorul din partea Portugaliei, doamna profesor Natividade FILIPE;
– Programarea activităților de învățare și a întâlnirilor transnaționale viitoare;
– Stabilirea unei agende – schiță pentru prima activitate de tip LTTA (Learning/ Teaching/ Training Activity – Activitate de Învățare/Predare/Formare) care va avea loc în Croația în martie 2019 și a doua întâlnire TPM (Transnational Project Meeting – Întâlnire Transnațională de Proiect), care se va desfășura în Italia, tot în luna martie 2019;
– Elaborarea unor planuri: planul de implementare, planul de diseminare etc.;
– O sesiune de evaluare a acestei prime întâlniri transnaționale;
– Ceremonia de închidere a întâlnirii, unde fiecare din cei 6 participanți oaspeți a primit certificatul de participare.

Acest proiect, care urmărește obiectivele definite în Strategia U.E. „Europa 2020″, vizând un turism durabil și responsabil, se adresează în primul rând elevilor de la specializări din domeniul turismului, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, fără a îi exclude pe cei de la alte specializări.

Scopul proiectului este de a consolida patrimoniul local, de a răspândi pe plan internațional și de a întări relațiile cu părțile interesate și cu organismele publice.

Notă: Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Coordonator proiect,
Director adjunct Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea,
Prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica

prof. Camelia-Domnica Mocanu

Colegiul Economic Delta Dunării, Tulcea (Tulcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.mocanu

Articole asemănătoare