Metode creative folosite în procesul de predare-învățare-evaluare

Metodele creative au un rol important în procesul  de predare-învățare-evaluare și sunt folosite cu succes dacă, la rândul său, învățătorul este creativ în tot ceea ce face, începând de la acțiunea de predare, de alegere a metodelor adecvate, de procurare sau confecționare a mijloacelor didactice, proiectare și chiar evaluare a tuturor acțiunilor desfășurate.

În alegerea metodelor creative, trebuie să ținem cont de mai mulți factori: disciplina la care folosim metoda respectivă, tema lecției, particularitățile de vârstă și intelectuale ale copiilor, astfel încât acestea să faciliteze transmiterea cunoștințelor formarea priceperilor și deprinderilor propuse și să urmărim antrenarea și dezvoltarea capacităților creatoare, a imaginației, gândirii, iar  prin acestea să sporim în mod semnificativ calitatea și eficiența predării-învățării.

La clasă am utilizat, ca metode creative: „Pălăriuțele gânditoare” și „Explozia stelară”.

Metoda „Pălăriuțelor gânditoare” este o tehnică interactivă de stimulare a creativității, bazată pe jocul de rol al elevilor, care își pot etala gândirea, în concordanța cu însemnătatea culorilor pălăriilor care  definesc rolul. Pentru atingerea obiectivelor acestei metode, trebuie să împărțim colectivul clasei în grupe de 6 elevi, fiecare primind câte o pălărie  gânditoare, apoi sarcinile vor fi expuse, asigurându-ne de faptul că toți elevii au înțeles  cele prezentate.

În ceea ce privește semnificația culorilor:

  • Pălăriuța albastră este purtată de liderul grupei, el fiind cel care dirijează activitatea, supraveghează cu atenție, intervine atunci când este nevoie, acționează asupra situațiilor apărute, dacă apar conflicte, le rezolvă amiabil, urmând să aleagă soluția corectă.
  • Pălăriuța verde realizează un brainstorming, prezentând o multitudine  de soluții creative, caută variante posibile, expune tot ce îi trece prin minte.
  • Pălăriuța albă este reprezentată de cel care deține informațiile corespunzătoare temei propuse, dar nu intervine cu idei sau discuții, colegele pălăriuțe îl solicită la nevoie.
  • Pălăriuța neagră, așa cum îi sugerează și culoarea gândește critic, dar în același timp logic, scoate în evidență aspectele negative, identifică greșelile, riscurile activității.
  • Pălăriuța galbenă are o gândire logică și optimistă, ia în calcul toate variantele de soluționare ale problemei, etalează păreri, vine cu propuneri, expune aspectele pozitive și se ocupă de analizarea soluțiilor creative ale pălăriuței verde.
  • Pălăriuța roșie  este purtată de cel care deține capacități imaginative, studiază cu atenție toate acțiunile activității, este sincer, îi stimulează și motivează pe ceilalți, privește găsirea soluțiilor cu ajutorul intuiției sale, însă nu oferă explicații.

Această metodă creativă poate fi folosită în toate etapele scenariului didactic și la diferite activități, bineînțeles rolurile copiilor se vor schimba în funcție de acestea și chiar este indicat acest lucru, pentru ca toți elevii să poarte pălăriuțele, deci, să facă schimb de roluri, ca să nu se lase loc de interpretări și să se nască diferite conflicte, din contră, această metodă, în afară de valoarea ei creativă, ajută și la dezvoltarea relațiilor de cooperare.

O altă metodă de stimulare a creativității, pe care o folosesc des, în special la disciplina Comunicare în limba română, respectiv, Limba și literatura română este ,,Explozia stelară”. Termenul vine de la cuvântul englez „starbursting”-„ star – stea” și „burst – a exploda”, având elemente comune cu metoda brainstorming-ului. Pe baza acesteia, se formulează întrebări și răspunsuri care vizează anumite situații.

Pentru utilizarea acesteia, trebuie să confecționăm o stea mare și cinci mai mici, colorate cu galben, cinci săgeți roșii și jetoane. Pe steaua mare se scrie sau se desenează ideea principală, pe cele mici sunt scrise întrebări ca: Ce? Cine? Când? Unde? De ce?, lista putând continua.

Fiecare elev din grupă va extrage câte o steluță și își vor mai selecta câțiva elevi, în funcție de efectivul clasei, astfel încât să fie 5 grupuri, acestea urmând să coopereze în compunerea întrebărilor. La semnalul învățătorului, copiii revin în formula inițială și expun întrebările, elevii din grupele celelalte răspunzând sau formulând chiar întrebări la întrebări.

Metoda se poate utiliza în foarte multe activități cu caracter creator: diferite povestiri,  lectură după ilustrații, jocuri didactice, texte lirice, epice sau chiar nonliterare, dar și la matematică, civică, etc.,  poate fi organizată individual sau în grup, de astfel poate fi folosită și în activități de evaluare.

În concluzie, prin aceste metode creative se dezvoltă forțele psihice și calitățile acestora, iar folosirea lor în procesul de predare–învățare-evaluare este benefic pentru elevi.

Bibliografie:
Valentin Dogaru-Ulieru, Educație și dezvoltare profesională, Scrisul Românesc, Fundația-Editura, 2011.

prof. Ancuța-Nicoleta Preda (Ciuciulei)

Școala Gimnazială Răscăeți (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ancuta.ciuciulei

Articole asemănătoare