Proiectul educațional Change for Tomorrow

Am conceput proiectul Change for Tomorrow ca o colecție de activități transdisciplinare prin care elevii să dobândească deprinderi comportamentale și atitudinale necesare pentru o societate democratică și tolerantă. Acestea nu sunt de sine stătătoare, ci se interconectează într-o rețea dinamică, pentru realizarea unui scop unic: conștientizarea necesității de schimbare în vederea adaptării active la societatea actuală, în continuă transformare.

Această adaptare nu presupune desființarea valorilor trecutului, ci valorificarea lor creativă. TRADITION IN TRANSITION reprezintă exercițiul practic prin care exersăm un meșteșug (olăritul), pentru a învăța să prețuim trecutul și să realizăm tranziția către obiectele decorative moderne, inspirate din tradiție.

Legând astfel prezentul de trecut, învățăm să ne proiectăm în viitor și să anticipăm schimbarea. Activitatea THE BLUE RIBBON, referitoare la Canalul Bega care străbate orașul Timișoara, continuă acest demers, dar îl duce la o scară mai mare. Este un exemplu grăitor al modului în care schimbările pot afecta viitorul. Întrebarea de meditație și introspecție – Cum ar fi arătat orașul nostru dacă nu ar fi fost Canalul Bega? – are o concluzie care pregătește terenul pentru cea de-a treia activitate: Sunt gata să mă schimb?

MY FRIEND, ARE YOU READY TO CHANGE? Reprezintă un moment de cotitură, când elevii își întorc privirea înspre ei înșiși, se analizează și se prezintă, pentru ca mai apoi să pornească în aventura cunoașterii altor colegi, învățând să vadă diferențele dintre ei, mai degrabă ca pe niște atuuri, decât ca pe niște deficiențe.

Cu toții ne dorim să trăim într-o societate care prețuiește viața și vede în fiecare individ o valoare intrinsecă, dar știm că este nevoie de schimbare pentru a ajunge la acel ME, THE CITIZEN OF TOMORROW, acel cetățean care conferă valoare comunității în care trăiește. Atunci când le schimbăm elevilor perspectiva asupra comunității, își vor dori să contribuie la bunăstarea ei, vor deveni niște cetățeni responsabil, înțelegând faptul că acel viitor este ascuns în lucrarea mâinilor lor.

Pornind de la sloganul YOUR FUTURE IS IN YOUR HANDS, am pus bazele unei noi activități prin care să le ofer elevilor niște pași concreți pentru a dobândi succesul. Dacă îi pregătim încă de pe acum pentru viitor, în mod constant și conștiincios, nu va fi nevoie de efort istovitor. Așa cum apa curge picătură cu picătură și transformă pământul tare într-un lut maleabil, personalitatea copilului ghidată cu tact pedagogic, va primi o formă potrivită pentru a se integra în construcția viitorului.

Mai mult decât atât, va deveni el însuși un agent al schimbării, fiind capabil să modeleze viitorul implicându-se activ și creator în comunități cosmopolite. În acest sens, BUILDING THE FUTURE TOGETHER, reprezintă o pledoarie pentru unitate în diversitate. Imaginându-și viitorul și ilustrându-l, ei vor reuși să înțeleagă mai bine relația cauză-efect și să anticipeze schimbările.

Ultima activitate – THE FUTURE IS OURS. WE ARE THE FUTURE! – este parte a unui proiect eTwinning și vine să concluzioneze faptul orice schimbare nu începe în viitorul îndepărtat, nu începe cu alții, ci este inițiată acum, aici, în noi. Pentru că elevii noștri vor trăi într-o lume încă necunoscută, este imperios necesar să îi pregătim ca să dobândească abilități și competențe în concordanță cu tendințele educaționale și culturale care sunt tot mai prezente: incluziune, digitalizare și ecologie.

Activitatea  I
TRADITION IN TRANSITION

În școală îi învățăm pe copii că sunt importante rădăcinile și că trebuie să prețuin tradițiile care ne arată de unde ne tragem, dar în școala modernă este important să le oferim elevilor situații de învățare în care să fie capabili să integreze tradiția în modernism, să utilizeze elementele populare într-un mod inedit, pentru a crea produse actuale, moderne. Această activitate – TRADITION AND TRANSITION – a avut o parte teoretică, o parte intermediară și o parte practică. Elevii au participat, alături de alte zeci de clase din școală, la un atelier de olărit cu un meșteșugar din Horezu, Mihai Bîscu.

Pentru început, la partea teoretică, elevii au urmărit niște filmulețe despre arta olăritului. S-au informat în legătură cu procesul prin care trece argila/ lutul, de la întunericul din subsol, la lumina zilei, prin mijlocirea mâinilor olarului. Acest obicei străvechi a devenit în epocile apuse, un semn al civilizației și al bunăstării.

În etapa intermediară, elevii au fost provocați să își imagineze un vas de lut pe pereții căruia să aplice culori și diverse motive, mai mult sau mai puțin tradiționale. Combinațiile de forme și culori au făcut ca fiecare lucrare să fie unică.

Etapa practică a fost prilejuită de întâlnirea cu meșterul popular. După ce le-a prezentat elevilor materialul de lucru și uneltele, acesta le-a arătat cele mai cunoscute simboluri care pot fi găsite pe ceramica de la Horezu. Curiozitatea a fost la cote înalte, s-au pus multe întrebări și s-a așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu lutul.

Copiii au urmărit cu încântare cum, sub mâinile olarului, lutul ascultător a luat forma unui vas, apoi au trecut și ei în fața roții olarului, ca să modeleze lutul după metode tradiționale și să îl ornamenteze cu motive moderne.

Activitatea  II
THE BLUE RIBBON

O nouă zi, o nouă provocare! De această dată, activitatea s-a numit THE BLUE RIBBON. Cu această ocazie, ne-am propus să cunoaștem orașul și istoria sa. Dacă la început, în drumul nostru spre transformare ne-am uitat in trecut, acum dorim să privim prezentul. Dorim să identificăm locuri emblematice pentru orașul nostru care au potențialul să fie puncte de referință și în viitor. În periplul nostru, am ales Canalul Bega care traversează orașul Timișoara sporindu-i pitorescul.

„Istoria Canalului Bega începe în anul 1728 când contele Claudius Mercy dispune săparea unui canal care să contribuie la asanarea terenurilor inundabile din jurul Timișoarei. Atunci începe canalizarea râului Bega (Begheului) în amonte de Timișoara, până la Făget.” Din istorie am aflat că, la vremea sa, Canalul Bega a fost un element de modernism care a propulsat orașul spre o dezvoltare viitoare, ridicând gradul de civilizație. Este un bun exemplu al modului în care schimbarea a adus beneficii pentru viitor.

Această apă este panglica albastră care leagă trecutul de prezent și își proiectează existența în viitor.  Ne-am lăsat purtați de valurile ei și am pornit într-o aventură cu vaporașul de agrement. Am cules impresii și inspirație pentru proiectele viitoare.

Activitatea  III
MY FRIEND, ARE YOU READY TO CHANGE?

În prima parte a activității –  BE MY FRIEND –  elevii au completat un chestionar de preferințe și apoi au realizat o planșă prin care s-au prezentat. În a doua parte, prin activitatea ARE YOU READY TO CHANGE?, cele 7 grupe constituite după dorințele elevilor, au lucrat împreună pentru a realiza o oglindă a clasei, în funcție de preferințele exprimate în chestionar, de către colegi. Au ințeles faptul că nu e o sarcină ușoară să aduci împreună dorințele tuturor. La final, elevii s-au așezat în bănci, potrivit cu varianta fiecărei echipe și au dat note de la 1 la 5, în funcție de gradul de satisfacție.

Câteva zile, copiii vor sta în bancă, în funcție de propunerea echipei câștigătoare, cea care a obținut cel mai mare punctaj. Este un exercițiu de reziliență prin care elevii sunt provocati să găsească resursele emoționale de a se adapta la noua situație, de a se împrieteni și cu alți colegi și de a găsi preocupări comune, ca bază pentru dialog și acceptare. Adaptarea la situațiile noi care intervin în viață reprezintă una dintre cheile succesului viitor, precum și o valoare a societății moderne, în continuă schimbare, inundată permanent de informație și de situații provocatoare.

În acest context, succesul este asigurat nu doar de o bună instruire, ci și de măsura în care individul reușește să își păstreze echilibrul emoțional și claritatea gândirii.

Activitatea  IV
ME, THE CITIZEN OF TOMORROW

În cadrul activității ME THE CITIZEN OF TOMORROW, elevii au avut ocazia să îi cunoască pe câțiva dintre profesioniștii care veghează la siguranța cetățenilor din comunitatea noastră, de la  IPJ Timiș și de la  ISU Timiș. Activitatea a avut trei secțiuni: ASIGURARE PENTRU … SIGURANȚĂ, MESERII ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI, ACȚIONÂND ÎN SITUAȚII SPECIALE.

În prima parte – ASIGURARE PENTRU… SIGURANȚĂ – elevii școlii noastre și-au reamintit multiplele fațete ale noțiunii de ”siguranță” (rutieră, școlară, integritate fizică, cibernetică), intrând în dialog cu agenți rutieri și polițiști din cadrul  IPJ Timiș. Accentul a căzut pe necesitatea dobândirii unor deprinderi de conduită care să nu ne pună în pericol nici pe noi, dar nici pe oamenii din jurul nostru. În cazul în care  cineva este angajat în activități periculoase, este bine să avem curajul să le raportăm. Trebuie să ne asigurăm că facem tot ceea ce ține de noi pentru a avea o viață trăită în siguranță. Astfel putem salva vieți și putem schimba destine.

În cea de-a doua parte, intitulată MESERII ÎN SLUJBA CETĂȚEANULUI, elevii au fost provocați să se gândească la viitor și să își imagineze că practică o meserie care are ca scop protecția comunității: agent rutier, polițist, pompier. Scopul acestei activități a fost de a le oferi elevilor modele pozitive, de a-i direcționa către un scop nobil și de a-i impulsiona să facă în prezent acele schimbări care ar putea să îi ducă, în viitor, mai aproape de împlinirea țelurilor alese.

Partea a treia a activității – ACȚIONÂND ÎN SITUAȚII SPECIALE – a fost susținută în parteneriat cu ISU Timiș, fiind o ocazie pentru copii de a intra în contact cu cei despre care auzim cel mai adesea în situații neplăcute, de durere, de criză. Întâlnirea a fost cordială, dar discuțiile și prezentările au avut gravitatea și seriozitatea unor acțiuni care pot face o diferență majoră, atunci când este în discuție salvarea de vieți omenești, din accidente, incendii, cutremure sau alte dezastre naturale.

Concluzia a fost că noi le putem ușura munca printr-un comportament  responsabil, că putem evita multe situații neplăcute cu răbdare, atenție și respect.

Activitatea  V
YOUR FUTURE IS IN YOUR HANDS!

Scopul activității YOUR FUTURE IS IN YOUR HANDS! – este conștientizarea elevilor că ei vor trăi într-un viitor pentru care este nevoie să se pregătească încă din prezent. Elevii au fost provocați să mediteze la modul în care pot să își împlinească, în mod practic, aspirațiile personale. Concluzia a fost că reușita depinde de măsura în care mintea (visez, exersez, muncesc, învăț, sper) și inima (sunt rezilient, sunt echilibrat, sunt creativ, sunt focalizat, sunt întreprinzător) conlucrează. Fiecare copil a realizat câte un infografic în care și-a prezentat cei unsprezece pași pe care îi poate face pentru a răspunde la întrebarea CUM MA PREGATESC PENTRU VIITOR?

În cea de-a doua parte a activității, elevii au negociat împărțirea în cinci grupe, în cadrul cărora au purtat o discuție despre posibilele fațete ale viitorului. Discuțiile s-au finalizat cu realizarea unor postere sub genericul LUMEA VIITORULUI.

În lumile imaginate de copii, putem descoperi tot felul de organisme electrice (copaci cu trunchiuri de carbon și fără fotosinteză, copaci pe cale de dispariție, caini și alte animale robotice), nori de flori care inversează realitatea, obiecte și ființe care zboară (orașe, mașini, animale), blocuri cu energie gratuită și blocuri din materiale rezistente la cutremure, roboți care fac temele, autoturisme care se autoconduc, lumi fără copaci, dar bogate în diamante, lumi pline de viață și de vegetație hibridă, lumi poluate și virusate, lumi fără mașini și fără aglomerații umane.

Putem spune ca viitorul arata bine! Adulții de mâine se pregătesc de pe acum să facă din această lume un loc mai bun.

Activitatea  VI
BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Împreună, elevii școlii au pornit într-o nouă aventură: proiectarea și realizarea unui cartier de locuințe care, mai apoi, va face parte dintr-un orasel pe care l-am numit  THE CITY OF TOGETHER.

La început, copiii au lucrat individual, realizând planurile a trei locuințe. Au avut posibilitatea să își aleagă culorile, accesoriile și modalitatea de lucru preferată.

În continuare, elevii au avut la dispoziție aproximativ 10 minute, timp în care și-au căutat parteneri pentru începerea “investiției”. Echipele constituite au respectat anumite condiții: 4-5 elevi, 1-2 fete pe echipă. Având în vedere că la activitate au participat elevi din mai multe țări (Republica Moldova, Ucraina, Filipine), dar și elevi cu cerințe educative speciale, s-au adăugat niște condiții noi: în echipă sa fie un copil care vorbeste foarte bine engleza și copii care își pot ajuta colegii aflați în dificultate.

Odată echipele constituite, s-a trecut la urmatoarea fază: proiectarea și construirea cartierului.  S-a lucrat cu pasiune și entuziasm. Pentru sporirea eficienței, munca în echipă a fost împărțită pe compartimente: unii colorau casele neterminate în prima etapă, alții le decupau, alții le asamblau, iar alții le găseau un loc în spațiul cartierului sau se ocupau de peisaj.

Timpul parcă a trecut cu viteză mai mare ca altă dată, dar la final, rezultatele au fost uimitoare. Orășelul TOGETHER (ÎMPREUNĂ, pentru că am reușit doar împreună să îl construim într-un timp relativ scurt, 2 ore) a fost gata să își primească locuitorii așa de diverși.

Activitatea s-a încheiat cu prezentarea rezultatelor în cadrul proiectului eTwinning  THE FUTURE IS OURS. WE ARE THE FUTURE.

Activitatea  VII
THE FUTURE IS OURS. WE ARE THE FUTURE!

Ultima activitate – THE FUTURE IS OURS. WE ARE THE FUTURE! – este parte a unui proiect eTwinning și vine să concluzioneze faptul orice schimbare nu începe în viitorul îndepărtat, nu începe cu alții, ci este inițiată acum, aici, în noi. Pentru că elevii noștri vor trăi într-o lume încă necunoscută, este imperios necesar să îi pregătim ca să dobândească abilități și competențe în concordanță cu tendințele educaționale și culturale care sunt tot mai prezente: incluziune, digitalizare și ecologie.

În cadrul acestei activități am avut contacte cu elevi și cadre didactice din alte țări – Albania, Croația, Germania, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia – integrându-ne demersurile educaționale în contextul european. Cu această ocazie, orizontul elevilor s-a lărgit și mai mult prin schimbul de experiență și de opinii.

 

prof. Luminița Tomuța

Școala Gimnazială Nr. 7 Sfânta Maria, Timișoara (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.tomuta

Articole asemănătoare