Oportunități și provocări în alegerea carierei – un proiect de reducere a abandonului școlar și de orientare în carieră

Trăim într-o societate în care oportunitățile  par nelimitate,  iar alegerile sunt din ce în ce mai greu de luat. Evaluarea corectă a opțiunilor  și dobândirea  abilităților  potrivite  sunt esențiale pentru a ajunge la împlinire profesională.
Necesitatea realizării proiectului „Oportunități și provocări în alegerea carierei” în anul școlar 2022-2023 s-a datorat în primul rând, schimbărilor de pe piața muncii și din familia contemporană și în al doilea rând fenomenelor socio-economice cu impact asupra elevilor, părinților, cadrelor didactice și comunității locale (șomaj, migrația forței de muncă, inflație, pandemie, școala online etc.) care duc la instabilitate economică  și emoțională,  respectiv la absenteism și/sau abandon școlar în rândul elevilor.

Motivele care ne-au  determinat să propunem și să implementăm acest proiect au fost:
1)  creșterea  abandonului școlar.
2)  elevi indeciși și cu insuficiente competențe de orientare  și consiliere în alegerea carierei.
3) lipsa unei  unei săli multimedia  pentru derularea activităților în orientare și consiliere în alegerea carierei în funcție de cerințele de pe piața muncii.

A. Scopul proiectului a fost desfășurarea de activități relevante în vederea reducerii abandonului școlar și al  integrării și inserției  elevilor grupului țintă pe piața  muncii.

Obiectivul principal al acestui proiect l-a constituit reducerea abandonului școlar prin conștientizarea elevilor cu risc de abandon școlar cu privire la importanța,  necesitatea complexitatea și funcțiile educației,  în vederea  integrării cu succes pe piața muncii.

Alte obiective specifice proiectului: evidențierea  riscurilor socio-economice, identificarea oportunităților existente pe piața muncii locale, regionale și naționale în scopul integrării tinerilor pe piața muncii, în contextul transformărilor  tehnologice, formarea unui tip de absolvent cu competențe antreprenoriale – participare și implicare în  antreprenoriat, forme atipice de ocupare, elaborarea unui plan individual de gestionare a surselor de stres școlar  cu scopul de a  reduce absențele și riscul de abandon școlar.

B. Obiectivele cuantificabile  ale proiectului: reducerea  abandonului școlar cu 1% în rândul elevilor din  grupul țintă identificați cu cerințe speciale, aparținând unor etnii și religii diferite, cu părinți plecați în străinătate, elevi reveniți din străinătate, elevi cu  o situație materială  precară,  cu un nivel ridicat de absenteism și risc de abandon școlar, dezvoltarea competențelor personale și profesionale ce vizează facilitarea inserției pe piața muncii, pentru meseriile viitorului, încurajarea implicării civice și antreprenoriale.

Grupul țintă al proiectului a fost format din 30 elevi,  din clasele a XI-a și a XII-a de la Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava.  Beneficiarii direcți au fost elevi  identificați cu cerințe speciale, aparținând unor etnii și religii diferite, cu părinți plecați în străinătate, elevi reveniți din străinătate, elevi cu o situație materială precară, cu un nivel ridicat de absenteism și risc de abandon școlar, elevi cu cerințe educaționale speciale.

Activitățile pe care  le-am realizat în cadrul proiectului:

  1. Formează-te pentru o carieră de succes
  2. Meseriile viitorului
  3. Pași pentru o carieră de succes
  4. Inițiative în afaceri

Am realizat schimbarea la nivelul comunității locale prin:
1. Reducerea abandonului școlar cu 1%,
2. Dezvoltarea competențelor personale pentru 30 de elevi ai grupului țintă care asigură inserția  pe piața forței de muncă;
3. Pregătire pentru a întocmi o scrisoare de motivație,  un CV și pentru a participa  cu succes la un interviu de angajare
4. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Echipa de implementare a  proiectului  a fost  formată din 5 profesori din cadrul Colegiului Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava,  voluntari: din rândul comunității de afaceri din municipiul  Suceava, AJOFM Suceava, actori de la Teatrul Municipal ,,Matei Vișniec” Suceava, informaticieni,  părinți etc. Voluntarii participanți la activitățile proiectului, cu profesii diverse, au inspirat elevii prin poveștile lor personale și profesionale și au răspuns tuturor întrebărilor adresate.

Elevii grupului țintă au fost informați asupra noilor  tendințe de pe piața muncii,  modificările în COR, le-au fost  prezentate  avantajele practicării a diferite profesii, hard și soft skills necesare pentru profesia dorită. Testele psihologice la care au participat  elevii din grupul țință le-au oferit indicii valoroase de consiliere în orientarea profesională. Un specialist în domeniu le-a interpretat rezultatele în contextul individual al fiecărui elev și le-a oferit îndrumare personalizată în luarea deciziilor legate de carieră.

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale s-a realizat prin intermediul unui concurs de planuri de afaceri.  Elevii din grupul țință  au realizat planuri de afaceri sub îndrumarea profesorilor de specialitate,  pe care le-au prezentat în cadrul activităților proiectului. Participarea la simulările pentru un interviu de angajare în limba română și franceză le-a provocat emoții, dar i-a pregătit pentru susținerea cu succes a unui viitor  interviu.

Ca urmare a participării la acest proiect, elevii sunt mai pregătiți pentru a  face față la diferite provocări, vor  alege  în mod realist și corect profesia,  pornind de la valori, aptitudini,  talente,  nevoi, motive, cunoștințe, ofertele de muncă.

 

prof. Anca Iordache

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.iordache

Articole asemănătoare