O experiență inedită, într-un proiect extraordinar

Plecând de la dorința de a fi un profesor bun, deschis întotdeauna la nou, după douăzeci de ani de experiență în învățământul gimnazial, am participat în perioada 01.09.2019-07.09.2019 la cursul structurat de formare „Non formal for inclusion-using non formal education methods to foster inclusion” – desfășurat în Atena, Grecia, în cadrul proiectului  Erasmus+ „Educație incluzivă educație pentru viitor”. Aici, pot spune că prin tehnicile, metodele și jocurile incluzive m-am reinventat, în sensul că mi s-a oferit o viziune de predare modernă, europeană bazată pe incluziunea tuturor elevilor.

Din anul 2019, am început să pun în practică tehnicile, metodele și jocurile incluzive învățate atât în orele de specialitate (educație fizică), cât și în cele de consiliere și dezvoltare personală. Încă de la primele lecții elevii mei au fost atrași de noile jocuri și metode de predare. În lecțiile de dezvoltare personală,  am folosit metode și jocuri de autocunoaștere: Steluța identității, Portret în grup, Oglinda, jocuri de control al emoțiilor: Kelso̕ s choice, Oul de cristal etc. În lecțiile de educație fizică am folosit jocurile: Parașuta colorată, Protejează mingea, Jump, Mingea la groapă, X și O.

În perioada pandemică, jocul „X și O‟ „Parașuta colorată” au fost adaptate mediului online. După doi ani de aplicare a  acestor tehnici, metode și jocuri incluzive, am avut următoarele realizări:

  • atractivitate sporită a lecțiilor,
  • integrarea și participarea activă a elevilor proveniți din medii defavorizate sau cu nevoi speciale,
  • îmbunătățirea calităților motrice ale elevilor proveniți din medii defavorizate sau cu nevoi speciale,
  • un progres evident al elevilor cu nevoi speciale, progres evidențiat în probele de evaluare.

Metodele precum „Parașuta”, „X și O”, au fost foarte agreate de toți elevii, indiferent de vârstă. Tehnicile utilizate i-au implicat pe toți, reușind să-i facă să colaboreze, să se întrajutoreze, să se aprecieze unii pe ceilalți. S-a reușit individualizarea învățării, iar informațiile acumulate pe parcursul cursului au demonstrat cât de ușor se poate realiza interdisciplinaritate.

După 2 ani de implementare a  proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare din cadrul Programului Erasmus +, atât în calitate de beneficiar, cât și de cadru didactic ce a diseminat informațiile primite atât colegilor, cât și elevilor în cadrul numeroaselor activități demonstrative.

Cursul mi-a arătat o nouă abordare educațională, iar participarea mea la acest curs de formare în domeniul educației incluzive a avut un impact major, elevii reușind în urma lecțiilor desfășurate să învețe să utilizeze singuri diversele metode dinamice, interactive, atât în timpul lor liber (de exemplu în pauze), cât și în cadrul altor activități, în prezent fiind capabili să creeze exerciții cu caracter sportiv asemănătoare celor învățate sau să le adapteze diferitelor situații pe cele predate de mine. Am promovat tehnicile de învățare în cadrul diferitelor cercuri sau activități specifice catedrei și majoritatea colegilor din cadrul altor școli au înțeles importanța participării la astfel de proiecte, au manifestat interes pentru aplicarea la astfel de proiecte, în cadrul cărora au descoperit metode și mijloace atractive ce contribuie pozitiv și facilitează procesul de predare-învățare-evaluare.

Din această experiență avută în cadrul programului  Erasmus, am realizat cât de importante sunt aceste proiecte europene, în dezvoltarea competențelor tuturor elevilor în special a celor cu nevoi speciale sau care provin medii defavorizate. Tot din această experiență am înțeles că învățarea este un proces continuu prin care evoluăm, ne inventăm și reinventăm pe tot parcursul vieții, pentru că schimbul de experiență cu celelalte sisteme de învățământ, europene, este foarte important. Utilizarea platformei eTwinning-ului în activitatea educativă a fost foarte importantă, aceasta  oferind posibilitatea comunicării, colaborării și schimbului de informații cu alte cadre didactice din diferite țări, făcându-mă să simt că fac parte dintr-o comunitate educațională de calitate.

Aș încheia prin a spune că fiecare elev este o oglindă, fiecare lecție este o oportunitate de creștere personală și profesională dacă este valorificată la potențialul ei și este ușor să insufli entuziasmul de a învăța elevilor tăi dacă tu însuți ești un model de învățare continuă și o arăți cu pasiune, naturalețe și modestie. Rolul profesorului  este de a-i ajuta pe elevii săi să capete încredere în forțele proprii indiferent de obstacole sau nevoi și să fie  perseverenți în această abilitate de a învăța toată viață.

* * *

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Autor: Prof. Chițu Vasile

 

prof. Vasile Chițu

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasile.chitu

Articole asemănătoare