Practici pedagogice incluzive prin proiecte Erasmus+

În perioada septembrie 2022 – august 2024, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Ploiești implementează parteneriatul de cooperare  Erasmus+, parteneriat finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Naționale Erasmus Franța – „Pour un collège inclusif”, având numărul de referință FR01-KA220-SCH-000085014.
Parteneriatul de cooperare va fi implementat în școli din Franța, Polonia, Grecia,  Suedia, Portugalia și România. Școala coordonatoare a proiectului este Collège  de l’Alaric din Capendu, care, alături de Institutul  Medico-Educativ Capendu – unitate de educare și de formare a elevilor în situație de handicap din Franța, având ca scop  incluziunea  elevilor în diversitatea lor și îmbunătățirea  nivelului lor  de competențe, și-a propus să dezvolte practicile incluzive ale cadrelor didactice, prin observarea activităților diferențiate din școlile partenere și schimbul de bune practici dintre acestea, prin împărtășirea cunoștințelor în științe cognitive pentru a îmbunătăți practicile de predare și formarea abilităților metacognitive ale elevilor, precum și memoria și atenția.

Obiectivele proiectului sunt: formarea cadrelor didactice prin schimbul de bune practici, îmbunătățirea abilităților participanților având ca rezultat  îmbunătățirea calității predării, a activităților desfășurate cu elevii, punerea în aplicare a practicilor inovatoare și transdisciplinare pentru a iniția o dinamică generală a instituției, prin întărirea spiritul de inițiativă și întreprindere, formarea elevilor și profesorilor care nu participă la proiect cu sprijinul directorilor de școală. Scopul este să-i ajute pe elevi să fie actori ai propriei învățări (metacogniție) şi ai progresului lor. Un alt obiectiv îl constituie construirea  unui instrument pentru punerea în comun și diseminarea rezultatelor sub forma unui site web (Genially). Pe acest web site se vor încărca fișe didactice, însoțite imagini si videoclipuri. Acest instrument va sprijini formatorii și directorii pentru a construi un curs de formare pentru profesioniștii din domeniul educației.

Fiecare unitate parteneră este responsabilă să abordeze una dintre cele 5 teme: învățarea prin joc (științe cognitive); organizarea spațiului școlar; mediul înconjurător, arta si cultura; multidisciplinaritatea; educația digitala și formarea și profesionalizarea actorilor din educație.
Acest proiect ambițios a început cu dreptul, odată cu desfășurarea primei mobilități, in Franta, în perioada 28.11 – 3.12.2022.  Trei cadre didactice din școala noastră, alături de echipe de profesori din Portugalia (3), Suedia (2), Grecia (3), Polonia (2) și, bineînțeles, partenerii din Franța s-au familiarizat cu sistemul educativ francez și cu politicile incluzive din Franța, au asistat la activități didactice susținute de partenerii francezi, au analizat prin comparație practicile inclusive din toate țările implicate in parteneriat, au avut parte de o formare în domeniul științelor neurolingvistice, în cadrul unei conferințe susținute de un formator național de la Universitatea din Paris și, nu în ultimul rând, au cunoscut oameni frumoși, serioși, profesioniști cu care au legat prietenii.

Profesorii  de la școala gimnazială din Capendu și cei de la IME Capendu au deschis larg ușile claselor in care predau,  pentru toți  ceilalți parteneri, care au asistat la activitățile didactice, timp de două zile. Apoi, in următoarea zi,  s-au așezat la masă pentru a analiza activitățile la care au asistat. Activitatea de predare-învățare este diferită in cele două unități de învățământ, una dintre ele fiind o școala de masă care integrează în clasele obișnuite copii cu deficiente de invățare, cu cerințe educaționale speciale, în a doua unitate  de învățământ, activitatea didactică se bazează pe integrarea și incluziunea persoanele cu CES, care nu pot fi incluse în învățământul obișnuit. Acestea sunt  asistate de personal didactic și nedidactic specializat, stimulate  să stabilească relații afective pozitive cu membrii grupului școlar (grup/ clasă) și să participe la activitățile școlare care să le asigure integrarea  cu succes în societate  dupa vârsta școlarității.

Participanții la mobilitate au remarcat și au apreciat serviciile oferite de cele două unități de învățământ, care includ în procesul de educație tineri cu CES, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultățile lor. Curriculumul predat este accesibilizat în funcție de nevoile/ cerințele pedagogice particulare ale elevilor (de la adaptarea contextului fizic, a metodelor de predare până la adaptarea conținuturilor și cerințelor curriculare) și se diferențiază pe diferitele niveluri de competență, chiar  pentru .elevii din aceeași clasă. Toți participanții au apreciat pregătirea profesională, empatia, seriozitatea și răbdarea profesorilor francezi, dragostea pentru copiii aflați în dificultate și pasiunea pentru profesia de dascăl.

O altă zi a fost dedicată formării profesorilor participanți, coordonatorul proiectului dl. Jerôme Cavarroc inițiindu-și partenerii în tainele aplicației și platformei digitale Genially.

O activitatea deosebită a fost conferința organizată la școala coordonatoare cu implicarea Academiei Montpellier. Conferențiarul, un reputat profesor – formator francez, dl. Frédéric Guilleray a  susținut o prezentare pe tema știintelor cognitive. Această zi de pregătire s-a învârtit în jurul a trei axe fundamentale pentru învățare: atenție, memorare, înțelegere. Frédéric Guilleray a abordat teme fundamentale pentru procesul de învățare: controlul atenției, angajament activ, feedback, memorare, uitare, transfer de cunoștințe/deprinderi, baze ale  înțelegerii, neuromituri etc.

Nu au lipsit nici vizitele culturale, participanții având ocazia să viziteze orașele Carcassonne și Narbonne, vechi fortătrețe romane,  și să facă o incursiune în istoria și gloria Franței. Tot un cadru didactic de la una dintre școlile franceze, dna Sophie, profesoara de istorie-geografie,   a fost și ghidul grupului de turiști, care au putut admira castelul medieval din Carcassone și Catedrala Saint-Just din Narbonne.

Am reținut din această experiență că este necesar ca școlile să devină responsabile de rezultatele elevilor și că aceasta schimbare necesită un mare efort și dedicație, atât colectiv cât și individual.

 

prof. Cristina Stan

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.stan5

Articole asemănătoare