Învățarea muzicii, a educației fizice și a artei, predarea științei (Mobilitate la Vasto în proiectul Erasmus+ TLOWP)

Ultima mobilitate a proiectului a avut loc în perioada 19-23 septembrie 2022. Partenerii s-au întâlnit în Vasto, provincia Chieti, o localitate pe țărmul de vest al Italiei. Tema mobilității, Teaching and learning Music, Physical Education and Art –  Teaching and learning Science, a facilitat proiectarea altor activități educative sub semnul ludicului, în spații total neconvenționale, precum piscina hotelului unde partenerii s-au cazat sau malul Mării Adriatice.

Instituția gazdă, Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell’Asilo, a organizat o festivitate de deschidere a mobilității și a facilitat contactul cu specificul educațional instituțional –  singura școală din Vasto care include în curriculumul obligatoriu metoda Montessori. Vizita școlii a permis o interacțiune directă a partenerilor cu elevii și corpul profesoral, iar participanții au putut observa cum se desfășoară o activitate proiectată din perspectiva principiilor metodei Montessori.

Elevii parteneri au fost integrați în aceste activități și au putut, astfel, beneficia în mod direct de experiența cadrelor italiene în implementarea acestei metode consacrate pentru valorificarea jocului în învățarea activ-participativă. Terenul de sport s-a transformat într-o arenă competițională internațională în care combatanții, echipe internaționale mixte, au conlucrat pentru rezolvarea sarcinilor transmise de conducătorii jocurilor.

Ineditul mobilității l-a constituit cadrul nonformal de formare a competențelor integrate de matematică și artă, prin joc și mișcare, în proximitatea unei piscine și pe plaja de pe țărmul Mării Adriatice. Neconvenționalul situațiilor de învățare s-a tranpus în entuziasmul cu care elevii au conlucrat în identificarea soluțiilor cerințelor formulate de echipele de cadre didactice.

Jocuri, precum Descoperă mesajul sau Cartea desenelor neterminate, au permis interacțiunea participanților care s-au folosit de abilitățile matematice, pentru a descifra codul unui mesaj și de cele artistic-creative, pentru a finaliza elementele grafice existente.

Spiritul competitiv a animat toate activitățile, angrenând elevii în situații de învățare care au exersat și lărgit competențe diverse: lingvistice, sociale, culturale, de matematică şi ştiință. Muzica şi dansurile tradiționale au animat spiritul apartenenței la o microcomunitate europeană care şi-a definit unicitatea de-a lungul celor 3 ani de colaborare.

Întâlnirea cu autoritățile locale din Vasto a reiterat importanța parteneriatelor europene în dezvoltarea competențelor transversale precum comunicarea, rezolvarea de probleme şi abilitatea de a se adapta la condiții noi. Vizitele documentare de la Roma sau de la Trabocco Cungarelle au pigmentat mobilitatea cu elemente culturale și de civilizație locală, parte a tezaurului european.

Prin această mobilitate se încheie un proiect în care 5 parteneri europeni au devenit membrii aceleiași echipe, au experimentat și valorificat specificul educațional național, dar,  mai ales, au creat punți de comunicare ce vor constitui baza viitoarelor colaborări sub semnul programelor Erasmus+.

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare