Oportunități ale proiectului Erasmus+ „Incluziune prin inovație”

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, la nivelul Grădiniței  cu Program Prelungit Nr. 2 din Pașcani, jud. Iași, s-a derulat Proiectul Erasmus+ „Incluziune prin inovație”.

La activitățile proiectului au participat 15 cadre didactice, în trei mobilități/ cursuri de dezvoltare profesională, după cum urmează:
1.    „Creative teaching techniques in nature to promote social inclusion” (Tehnici de predare creativă în natură, pentru promovarea educației incluzive) – Tenerife, Spania;
2.   „ICT  inclusive education” (Educație incluzivă prin TIC) – Heraklion, Creta, Grecia;
3.   „Game based learning ” (Învățare bazată pe joc) – Praga

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 1. dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor și tehnicilor creative de educație incluzivă pentru integrarea copiilor care provin din medii dezavantajate;
 2. dezvoltarea competențelor digitale pentru utilizarea de platforme specifice educaței timpurii;
 3. creșterea motivației și implicării cadrelor didactice în realizarea de activități școlare și extrașcolare de integrare a  copiilor cu probleme de adaptare.

În perioada 13-17 decembrie 2021, a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului „Incluziune prin inovație” – fluxul 1- prin care 3 cadre didactice din învățământul preșcolar (prof. responsabil proiect: Emilia Mihalache; director. prof. Florentina Spridon și prof. Simona Apostol) au participat la Key Action 1: Learning mobility of individuals within the framework of the ERASMUS + programme: for the course „Creative teaching techniques in nature to promote social inclusion”- furnizor EDUPLUS, Tenerife, Spania.

În perioada 23-27 mai, 2022 a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului „Incluziune prin inovație” – fluxul 2-, prin care 2 cadre didactice din învățământul preșcolar (prof. înv. preșcolar: Mariana Carcea și  prof. înv. preșcolar: Simona Brînză) au participat la Key Action 1: Learning mobility of individuals within the framework of the ERASMUS+ programme: for the course „Creative teaching techniques in nature to promote social inclusion”- furnizor EDUPLUS, Tenerife, Spania. In această mobilitate au fost participanți din 10 țări, după cum urmează: România; Cehia; Polonia; Letonia; Grecia; Suedia; Germania; Portugalia; Croația și Costa Rica.

Cadrele didactice implicate în prima mobilitate, cu cele două fluxuri, au învățat:

 • cum să planifice activități în care să îmbine tehnici și metode creative pentru a facilita incluziunea copiilor care provin din medii vulnerabile sau care au nevoi educaționale special;
 • cum are loc adaptarea și motivarea participării copiilor la activitățile de învățare care se desfășoară indoor sau outdoor;
 • tehnici creative de educație în aer liber;
 • să recurgă la creativitate în învățarea bazată pe joc;
 • cum pot adapta învățăturile cheie în munca lor;
 • cum se pot  organiza excursiile ecologice;
 • care-i impactul folosirii legendelor și a dramei în predarea în aer liber;
 • unele aspecte ale eticii în natură (ecoturismul);
 • care-s consecințele consumului excesiv al produselor pe care le folosim, asupra mediului.

Cu această ocazie, am beneficiat de o experiență vastă de învățare de tip indoor și outdoor.

Pentru mine, ca membru al echipei de proiect,  a fost o experiență inedită și o adevărată  oportunitate pentru dezvoltarea profesională, deoarece am avut posibilitatea de a interacționa cu colegi din alte sisteme de învățământ, specifice țărilor de apartenență și, nu în ultimul rând,  de a face schimb de informații  și de experiențe didactice. Implicarea în acest proiect mi-a adus beneficii pe termen lung, în sensul că experiența dobândită prin aceste activități, va fi adaptată cerințelor ciclului de învățământ în care îmi desfășor activitatea, iar prin intermediul activităților de diseminare, această experiență va fi împărtășită și altor colege/ colegi din unitatea noastră, respectiv din alte unități școlare românești.

În opinia mea, cadrele didactice participante la activitățile din programul Erasmus+ își lărgesc considerabil experiența educațională, prin preluarea de tehnici și metodologii de învățare utilizate cu succes în sistemele de învățământ din alte țări.

Totodată sunt mândră că am avut posibilitatea să arătăm celor prezenți că și în grădinițele/ școlile românești desfășurăm  activități deosebite, însă nu le valorizăm suficient.

 

prof. Mariana Carcea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.carcea

Articole asemănătoare