Parteneriate școlare și implicare comunitară în învățământul special. Exemple de bune practici

În societatea românească de azi, ca țară a unei Europe multiculturale și multietnice, secretul succesului oricărei activități este toleranța, flexibilitatea și cunoașterea. Activitatea de parteneriat în comunitate, fără acești factori fundamentali nu poate avea succes. Trăind și muncind împreună, în același spațiu, trebuie să pornim totdeauna de la principiul „fă binele care aștepți să ți se facă.”

Cuvântul partener își are originile din limba franceză – partenaire, însemnând împreună. Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înţelegere legală în care partenerii urmăresc împreună scopul general al parteneriatului. Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe, pentru rezolvarea problemelor comunitare.

Pentru ca un parteneriat să se constituie ca o soluție reală a problemelor din învățământ, sunt necesare elaborarea unor strategii, a unor direcții care să unească eforturile parteneriale.

Dată fiind complexitatea problemelor cu care școala românească se confruntă, cât și impactul educației școlare asupra întregului sistem social, soluționarea dificultăților prezente presupune colaborarea, cooperarea și parteneriatul unor categorii largi, cum ar fi:  personalul din învățământ, toate categoriile de elevi, familia, organizații guvernamentale cu caracter central sau local; organizații cu caracter nonguvernamental, reprezentanții cultelor religioase, agenți economici, autoritățile centrale și locale.

În conformitate cu atribuțiile specifice unităților școlare, urmărim să valorificăm într-o mai mare masură propriul potenţial educaţional şi de comunicare, sensibilizarea elevilor din şcoliile partenere sau personalului din instituţiile partenere sau din comunitate, privind protejarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, să valorificăm reuşita incluziunii elevilor cu C.E.S. în societate, prin cunoaşterea şi socializarea cu elevi, părinți sau alți factori voluntari din comunitate.

Parteneriatele educaționale ale Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” din Ștefănești au ca principale obiective următoarele:

  • Realizarea unor proiecte cu caracter social şi educativ.
  • Educarea elevilor din şcoala normală în spiritul unei atitudini pozitive, prieteneşti, de acceptare si apreciere faţă de copiii cu nevoi speciale.
  • Dezvoltarea sentimentului de siguranţă şi prietenie la elevii cu C.E.S.
  • Stimularea şi dezvoltarea unor aptitudini de creaţie, sportive şi caritabile.

Este bine ştiut că activităţile desfăşurate în parteneriat sunt benefice pentru toţi cei implicaţi în astfel de proiecte, cu atât mai mult când aceste activităţi au statut de voluntariat şi contribuie la educarea spiritului de echipă, spiritului altruist, de fair play, educă elevii noştri în vederea socializarii, a integrării în societatea actuală.

În acest sens, un grup de entuziaşti, cadre didactice şi didactice auxiliare de la CSEI ”SF. FILOFTEIA”  au iniţiat o serie de parteneriate cu instituţii şi şcoli din judeţ, astfel:

Școli și  Grădinițe – Școala Gimnazială” Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială ” Adrian Păunescu”, Școala Gimnazială” Marin Preda”și GPN Școala Gimnazială” Marin Preda”, Școala Gimnazială”Nicolae Iorga”, unități școlare din Pitești.
Universitatea Pitești – Proiectul ”Vreau să fiu voluntar”- program de socializare și colaborare didactică, relaționare și practică pentru studenții de la Terapie Ocupațională.
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” și Biserica „Sf. Pantelimon” – Păstrând  tradiţia, graţie căreia în fiecare an, elevii şi profesorii de la „Cantacuzino’’ aduc elevilor şcolii noastre cadouri în diferite ocazii, aceşti oameni minunaţi au fost alături de noi şi în acest an.  Au fost alături de noi în acţiunea caritabilă de Crăciun, Paști, dar şi în cadrul activităților specifice SNAC, de sprijinire a copiilor veniţi din familii nevoiaşe.
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Argeş – Alt partener tradiţional al şcolii noastre, Inspectoratul Judeţean de Poliţie a fost alături de noi pe parcursul întregului an şcolar prin acţiuni specifice, iar de Crăciun au pregătit, ca în fiecare an, cadouri pentru elevii noştri. Le mulţumim din suflet!
Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești- de foarte mulți ani, acest parteneriat este un instrument de   colaborare, responsabilizare, conștientizare a patrimoniului cultural românesc.
Muzeul Județean Argeș – Proiectul Click pe casa verde, din cadrul programului Toți copiii au dreptul la educație IT, în colaborare cu Fundația Vodafone, a dat șansa elevilor de la școala noastră de a participa la lecții de inițiere pe calculator, ore de biologie  aplicată, predate în aer liber sau pe eșantioane vii, concursuri și materiale didactice unicat,  precum și activități de vizitare, culturalizare și informare pentru elevii cu CES.
Palatul Copiilor Pitești – colaborarea cu această instituție de cultură se remarcă prin promovarea dialogului și comunicării, cunoașterea reperelor naționale, promovarea dialogului între cadrele didactice și elevii celor două instituții.
Biblioteca Judeţeană ‘’Dinicu Golescu’’ Argeş, a desfășurat activități cu scop informativ –educativ cultivând gustul pentru lectură, exersarea limbajului și a posibilităților de comunicare. A venit în întâmpinarea dorințelor şi curiozității elevilor noștri prin organizarea unor șezători literare şi artistice, dar şi a unei frumoase expoziții cu felicitări şi decorațiuni de Crăciun realizate de elevi, în sala de expuneri a bibliotecii.

Colaborarea instituțională poate lua mai multe forme:

  • colaborarea între cadrele didactice: discuții, schimburi de opinii, studierea reciprocă a      documentelor oficiale, analiza componentelor educaționale, a conținuturilor, strategiilor didactice;
  • desfășurarea unor activități comune: jocuri distractive, de mișcare, dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc.

Exemplu de activitate practică: ”Un dar pentru prieteni” – se poate organiza cu ocazia diferitelor evenimente și sărbători: începutul și sfârșitul anului școlar, ziua prieteniei, ziua copilului, Crăciun, Paște. Elevii colaborează pentru a confecționa felicitări, mărțișoare, obiecte, pe care și le dăruiesc.

Alte activități comune pot lua forma spectacolelor,  a unor dramatizări și scenete. Excursiile și jocurile de mișcare, activități cu un caracter  antrenant și distractiv, contribuie și ele la crearea unei punți de legătură între elevi. Planificate să se desfășoare în grupuri eterogene  de școlari, aceste activități au rol instructiv- educativ, dezvoltă spiritul de echipă și perseverența, încurajează comunicativitatea și reușesc să construiască o legătură afectivă puternică între copii.

În concluzie, parteneriatele educaționale au efecte benefice multiple atât asupra copiilor, cât și asupra părinților și cadrelor didactice, școlii și comunității în general, iar cel mai profund efect este cel de lungă durată, creând condiții pentru dezvoltarea armonioasă a personalității tinerilor. Dacă ar fi să SINTETIZĂM într-un singur cuvânt aşteptările noastre cu privire la întărirea colaborărilor instituționale, cuvântul ar fi cu siguranţă deschidere. Parteneriatele educaționale sunt de asemenea, un instrument viabil și eficient în prevenirea și combaterea eșecului școlar, violenței instituționale, a creșterii stimei de sine a elevilor cu CES și de schimbare a mentalităților.

 

prof. Monica Petre

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ștefănești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/monica.petre1

Articole asemănătoare