Dezvoltarea competențelor de utilizare creativă a tehnologiei digitale: I.D.E.A.L. (Mobilitate Erasmus+)

Proiectul Erasmus+ „I.D.E.A.L. – Inclusive and Digital Education for Active Learning”, prin dezvoltarea competențelor de utilizare creativă a tehnologiei digitale, prin crearea de resurse educaționale, creșterea abilităților de lucru în echipe omogene cultural, respectarea și valorizarea diferențelor, duce la crearea unui climat atractiv, modern și interactiv, în care să fie implicați principalii actori ai actului educațional, și anume, elevii. Articolul vizează diseminarea ultimei mobilități din cadrul proiectului Erasmus+ I.D.E.A.L., derulat de Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj.

Proiectul I.D.E.A.L. se desfășoară în cadrul Liceului Tehnologic Bâlteni în perioada septembrie 2022 – decembrie 2023 și implică 12 cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal, din arii curriculare diferite care se vor specializa pentru a satisface nevoile și interesele elevilor.

Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea competențelor digitale, în vederea creșterii gradului de incluziune pentru elevii care aparțin unor categorii vulnerabile; îmbunătățirea competențelor pedagogice specifice educației non-formale pentru a crește rezultatele elevilor de gimnaziu și liceu și, nu în ultimul rând, dezvoltarea abilităților de utilizare colaborativă a TIC pentru reducerea ratei de absenteism la elevi.

În perioada 11- 15 mai 2023 a avut loc ultima etapă de mobilitate, în St. Julians, Malta. Patru cadre didactice au participat la cursul de formare „Spice-up formal education! Non-formal education to improve learners motivation”, furnizat de EUDUCATE, Spania.

Activitățile celor cinci zile de curs au fost dinamice și atractive. În prima zi, s-a pus accentul pe tipurile de comunicare (asertivă, pasivă, agresivă) și au fost desfășurate jocuri educaționale pentru îmbunătățirea comunicării cu elevii și părinții. De exemplu, participanții s-au pus în postura de elev, profesor, părinte, pentru a soluționa o anumită problemă de comportament apărută la nivelul clasei.

A doua zi a avut ca temă dinamica grupului: instrumente de lucru adaptate specificului grupurilor de elevi, tipuri de evaluare a activităților non-formale.

În următoarele două zile, au fost prezentate metode non-formale de lucru cu elevii: metode inovative de predare – învățare – evaluare în educația outdoor, ateliere de lucru, vizită de studiu la Esplora Interactive Science Centre. În ultima zi de curs, a avut loc diseminarea și valorizarea activităților desfășurate, activități interculturale cu participanții la curs din Italia, Malta, Spania, Ungaria, dar și ceremonia de certificare.

Un loc important pentru a crește motivația elevilor și gradul de implicare în procesul instructiv – educativ, îl ocupă jocurile de „ spargere a gheții”. Un astfel de joc este „Knee slapping” ce presupune așezarea participanților în cerc și fiecare trebuie să bată sincron cu mâinile genunchii celui din dreapta, apoi genunchii celui de-al doilea, al treilea și ritmul se accelerează.

Un alt joc vizează barierele ce intervin în comunicare. Acesta implică trei echipe: o echipă încearcă să transmită un mesaj, iar echipa din mijloc blochează, prin diferite metode (larmă, brațe ridicate etc.), pentru ca a treia echipă să nu recepționeze mesajul.

Deosebit de utile și de atractive sunt și jocurile care urmăresc valorile, acestea variind de o persoană la alta, dar și de la o societate la alta. De exemplu, povestea piratului și a celor doi tineri , Abigail și George, urmată de clasarea personajelor prin acordarea de note de la 1 la 5 ( 1 – pentru cel mai bun personaj și 5 – pentru cel mai rău ); 5 animale preferate și câte o însușire reprezentativă.

În urma participării la cursul de formare „Spice-up formal education! Non-formal education to improve learners motivation” ne-am îmbunătățit abilitățile de comunicare cu grupuri de elevi cu vârste diferite, statut social, situație materială precară, am învățat noi metode de integrare a activităților outdoor în procesul didactic.

Jocurile prezentate au scopul de a implica toți elevii și, în special, pe aceia care provin din categorii dezavantajate, în vederea creșterii gradului de incluziune școlară și socială.

 

prof. Danubia-Ileana Răceanu

Liceul Tehnologic, Bâlteni (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/danubia.raceanu

Articole asemănătoare