Dezvoltarea profesională prin Erasmus+

În următoarele rânduri, doresc să vă împărtășesc câteva rânduri despre experiența mea personală și profesională în Malta din perioada 3-7 iulie 2017, care a fost posibilă datorită desfășurării în școala noastră, Școala Gimnazială Borlești, a unui proiect de mobilitate de formare Erasmus+, intitulat „Elevii de azi, oamenii de mâine”. Acest proiect a avut scopul de a oferi profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității.

Articol integral

Îmbunatățirea practicilor educaționale în vederea dezvoltării capacității de lectură a elevilor

Fiecare persoană, luată în individualitatea sa, prin prisma artelor frumoase, îşi găseşte un corespondent sufletesc în sursa inepuizabilă de comparaţii posibile. Interpretarea mesajului pictural, muzical şi/sau literar se face în virtutea unor necesităţi de cunoaştere a adevărului, binelui şi frumosului. În faţa elevilor, evoluţia noastră, nu numai ca pedagogi, ci şi ca „artişti”, va avea efecte asupra personalităţii lor.

Articol integral

Educarea gustului pentru lectură în școală, dar și în afara ei

Lectura în cadrul școlii ocupă un loc important, deoarece prin intermediul acesteia, copiii își vor îmbogăți cunoștințele și vocabularul și  li se va stimula interesul pentru citire.
După cum s-a observat, începând cu clasa I, în școală se desfășoară o oră special dedicată lecturii. În această oră trebuie să încercăm să-i atragem pe copii prin diferite strategii didactice, astfel încât această activitate să fie eficientă.

Articol integral

Intercultural Competence and Language Skills in Different Types of Context

We, all human beings, are all different in many ways and can be identified according to many criteria: gender, age, physical characteristics, sexual orientation, personality, hobbies, standard of living, beliefs etc.
The concept of intercultural competencies was used in the context of studies related with efficient intercultural communication, adaptation to other cultures, intercultural learning. This concept is defined on the intersection of the concept of culture and competence.

Articol integral

Festivalul „Micii păpușari” – proiect educațional regional

Festivalul Regional ,,Micii păpuşari” s-a născut din joc, mai exact din jocul cu păpuşi şi  aşa a şi rămas: un joc cu păpuşi. An de an, Grădiniţa P.P. ,,Şotron” Botoşani organizează Festivalul ,,Micii păpuşari”, festival la care participă cu drag preşcolari şi şcolari mici, părinţi si cadre didactice, atât din grădiniţele şi şcolile din judeţul Botoşani, cât şi din alte judeţe partenere.

Articol integral

Educația ecologică realizată prin activități școlare și extrașcolare

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.

Articol integral

Valențe educative în context european

În contextul unei societăţi care se schimbă, dreptul la educaţie este unul din drepturile fundamentale ale omului şi temelia unei societăţi drepte, angajată pe calea progresului şi prosperităţii. În viziunea Comisiei Internaţionale a Educaţiei pentru sec. XXI, actul educativ trebuie văzut nu ca un privilegiu pentru câţiva, ci ca un drept al tuturor. Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii democratice, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene implicând o examinare atentă şi actualizată în concordantă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Comunităţii Europene.

Articol integral

Promovarea imaginii școlii

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.

Articol integral

Utilizarea tehnologiilor educaționale moderne

Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de informaţii într-un timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele informaţionale au devenit la fel de importante ca resursele materiale şi cele energetice.

Articol integral