Granturile Spațiului Economic European (SEE) și norvegiene dedicate educației – o oportunitate de creștere a dimensiunii incluzive a școlilor din zonele defavorizate

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Pentru mai multe informații pot fi consultate următoarele site-uri: eeagrants.ro, eeagrants.org , norwaygrants.org  și data.eeagrants.org. Aceste granturi au și un program – suport  Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri- componenta romă, (Proiecte pentru îmbunătățirea incluziunii elevilor romi),  operatorul de program fiind A.N.P.C.D.E.F.P.

Începând cu 1 octombrie 2021, pentru o perioadă de 18 luni, Școala Gimnazială Viișoara din județul Cluj, în parteneriat cu Fundația  Noi Orizonturi și împreună cu alte cinci unități de învățământ din comunele Calvini (jud. Buzău), Gornești (jud. Mureș), Pișcolt (jud. Satu Mare), Sânmihaiu de Câmpie (jud. Bistrița-Năsăud), Teliu (jud. Brașov) implementează proiectul Campionii incluziunii, proiect finanțat din Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene. În aceste școli, peste 30% dintre copii sunt de etnie romă iar provocările din perioada pandemiei au fost mai mari decât oricând.

Scopul proiectului este acela de a crește capacitatea școlilor partenere de a asigura incluziunea efectivă a copiilor romi prin implicarea strategică și sustenabilă a părinților romi și ne-romi în viața școlii.

Grupul-țintă, la nivelul Școlii Gimnaziale Viișoara, este format din 12 cadre didactice, 14 părinți de etnie română și romă și 36 de elevi de etnie română și romă.

Trăsătura inovativă a acestui proiect este reprezentată de programul de educație parentală, ,,Școala părinților”, care implică activ și responsabil părinții, romi și ne-romi, în viața școlară. Prin demararea și implementarea acestei inițiative, constând în 12 întâlniri cu părinții a câte 3 ore fiecare, se urmărește formarea și transformarea acestora în veritabili campioni ai incluziunii, purtători ai mesajului proiectului în sânul comunității și punți de legătură între aceasta și școală.

Alte activități cuprinse în proiect, au în vedere:

  • formarea profesională a celor 12 cadrelor didactice în vederea derulării unor activități extracurriculare cu accent pe conștientizarea fenomenului discriminării, a drepturilor și responsabilităților copilului;
  • formarea colectivului de cadre didactice pentru elaborarea și aplicarea ulterioară a unei strategii de incluziune și de implicare a familiilor în comunitatea școlară. Această strategie va deveni parte integrantă din Proiectul de Dezvoltare Instituțională al școlii;
  • organizarea unui program de activități extracurriculare pentru elevi  și participarea la o tabără de dezvoltare socio-emoțională, ceea ce va contribui la formarea lor ca lideri ai incluziunii în rândul colegilor.

Tabăra de dezvoltare socio-emoțională s-a desfășurat în perioada 31 iulie- 5 august 2022, în stațiunea Straja, județul Hunedoara, și la ea au participat 36 de elevi de la Școala Gimnazială Viișoara, însoțiți de 4 cadre didactice. Tabăra de vară a stat sub semnul sloganul  Incluziunea în acțiune – Puterea lui ,,împreună”.

Tabăra a cuprins activități specifice educației prin aventură organizate astfel încât elevii să își dezvolte sentimentul încrederii în sine și a responsabilității în cadrul grupului. Totodată, prin modul de organizare a acestor activități și distribuirea sarcinilor, s-a urmărit conștientizarea fenomenului excluziunii și a semnificației incluziunii. Fiecare activitate a fost urmată de discuții care i-a ajutat pe copii să reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învățat. Toate activitățile au fost pregătite și coordonate de personal calificat sprijinit de tineri voluntari.

În paralel cu activitățile desfășurate de elevi, cadrele didactice au participat la o activitate de formare care a avut ca scop pregătirea și demararea planului de acțiune în vederea elaborării Strategiei de creștere a implicării părinților în școala incluzivă.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:
a. cadre didactice mai bine pregătite să înțeleagă nevoile și așteptările familiilor și ale copiilor, care vor o relație mai strânsă și de încredere reciprocă cu părinții și vor putea acționa mai competent în combaterea excluziunii și a discriminării;
b. elevi care se vor simți mai apreciați și mai în siguranță la școală, unde vin cu dorința și interesul pentru a învăța deoarece și părinții sprijină mai competent participarea lor școlară și învățarea lor și se implică mai bine în relație cu școala;
c. părinți mai responsabili în eforturile de incluziune ale școlii,  mai mulțumiți referitor la colaborarea școală-familie și mai implicați în viața școlii și în sprijinirea învățării tuturor copiilor.

Prin acest proiect, Școala Gimnazială Viișoara continuă demersul început în anul școlar precedent (2020-2021) prin școala de vară Școala cu scLipici, o inițiativă desfășurată de asemenea sub coordonarea Fundației Noi Orizonturi. În cadrul acestei școli școală de vară, 10 cadre didactice și  6 voluntari  s-au mobilizat, timp de 2 săptămâni, în a jurul  a 50 de copii din ciclul primar, provenind din medii sociale defavorizate, cu scopul de a-i sprijini să recupereze din decalajul dat de școala online. Cei 50 de elevi au participat la activități ce au vizat trei arii de dezvoltare: citit-scris, matematică- jocuri de societate (board games) și abilități de relaționare (jocuri de echipă, dezbateri).

Proiectul Campionii incluziunii  este co-finanțat din Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 (număr contract 2020-EY-PICR-0001) și se desfășoară  sub sloganul Colaborăm pentru o Europă incluzivă.

 

prof. Camelia Costantea

Școala Gimnazială, Viișoara (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.costantea

Articole asemănătoare