Gestionarea situaţiilor de criză în clasa de elevi

Nu puţine sunt situaţiile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile, un obstacol pentru bunul mers al activităţilor din clasă. O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict.

Articol integral

Prejudecăți și adevăruri despre copiii cu TSA. Exemple de bune practici pentru cadrele didactice

Exista multe prejudecăți despre tulburarea de spectru autist. În ceea ce urmează, vom discuta despre aceste prejudecăți și vom încerca să le destructurăm;  în același timp vom oferi câteva strategii simple care pot avea un impact major în calitatea vieții acestor indivizi în orice moment al vieții lor. Aceste 5 strategii includ ariile lor de interes, anticiparea a ceea ce urmează a se întâmpla, utilizarea materialelor vizuale, oferirea de timp, utilizarea limbajului simplu și clar.

Articol integral

Printre agate de meditație și sensibilitate lirică

Fiica deținutului politic Gheorghe Coman, preotul obștei timișorene (după cum aflăm din documentarul antologic  prezentat de TVR în luna martie 2017), Ana Blandiana nu poate avea decât o percepție acută, heraclită, aproape dureros de conștientă asupra timpului: clipele tăiate din veșnicie sunt predestinate devenirii luptătoare, pe fondul  coexistenței contrariilor, a unui soi de „coincidentia oppositorum” profan-sacru, tranzitoriu-peren.

Articol integral

Utilizarea calculatorului în educație

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Articol integral

Calculatorul, prieten și/sau dușman al elevului și profesorului

În societatea tradiţională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea faţă de profesor. Cadrul didactic avea o poziţie privilegiată în câmpul şcolar, spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învăţământ. Aceste coordonate se modifică însă în şcoala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi cooperarea, competiţia pozitivă şi iniţiativa proprie.

Articol integral

The Importance of Partnerships in Primary School

Education represents the fundamental social phenomenon emerged once with the human society, specific to each social organization, fulfilling functions of informing and training the individual from an intelectual, moral, artistic and physical point of view.

Articol integral

Egalitatea de șanse în sistemul educațional românesc

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu.

Articol integral

Povestea terapeutică, utilă în facilitarea procesului de predare-învăţare

Poveştile constituie o parte importantă din copilăria celor mai mulţi elevi. Indiferent de vârstă, copilul manifestă o predilecţie spre dorinţa de a fi înţeles în ansamblul său, în profunzimea trăirilor sale legate de evenimentele cu care se confruntă pe parcursul dezvoltării lui. Problemele pe care elevii le întâmpină în viaţa de zi cu zi sau în mediul şcolar interacţionează cu procesul de predare-învăţare. Trăirile pozitive, gândurile raţionale ale educabililor asigură un fond propice pentru realizarea învăţării.

Articol integral