Utilizarea metodelor didactice activ-participative la modulul de specialitate Bazele contabilității

Elevul viitorului este un explorator capabil să identifice singur problemele și răspunsurile la aceste probleme, atribuțiile profesorului luând forma intervențiilor de ghidare și orientare a elevilor pe parcursul activităților didactice desfășurate. Elevii de astăzi sunt predispuși să recepteze și să integreze noul cu ajutorul videoclipurilor și al imaginilor și să ofere feedback imediat, stabilind misiuni în procesul de învățare. Trecerea de la un nivel al învățării la alt nivel se realizează prin conectare și strategii didactice activ-participative,  un accent deosebit punându-se pe cooperare, muncă în echipă sau în grupuri mici, gândire critică, creativitate, conectivitate, comunicare și cultură.

Utilizarea tehnologiei în procesul instructiv-educativ, promovează un alt model de învățare, care reușește să transforme comunicarea electronică într-o comunicare cu caracter educațional. Astfel apar posibilități de încredințare a unor sarcini de lucru coordonate de la distanță, ceea ce permite stabilirea unor căi eficiente de relaţionare elev- profesor, profesor-elev.  Rolul profesorului se schimbă, acesta poate ajuta elevii să găsească singuri răspunsurile și să găsească singuri informațiile necesare realizării sarcinilor primite.

Din experiența mea ca și cadru didactic pot exemplifica utilizarea unor metode didactice activ-participative la modulele de specialitate, pentru o mai bună înțelegere a conținuturilor predate.

De exemplu la modulul „Bazele contabilității”, tema „Factura fiscală”, pentru prima parte a activității, solicit elevilor să acceseze tabla digitală Jamboard, unde va fi notat în mijloc cuvântul ”Factură”, iar elevii vor fi solicitați să-și noteze toate ideile,  pe care le au în minte despre factură, trăgând linii între ideile acestora și cuvântul „Factură”.  Această activitate se oprește când elevii epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp de aproximativ 5 minute, acordată de către cadrul didactic.

Apoi solicit elevii să deschidă aplicația IceFact pentru a introduce datele cu care vor completa câmpurile unei facturi fiscale. Softul IceFact poate fi utilizat gratuit pentru a genera facturi, proforme, chitanțe și avize, pe  o perioadă nedeterminată. Prin utilizarea acestui soft în cadrul orelor de contabilitate, elevii vor fi transpuși în viața reală identificându-se cu profesia de contabil.

Reprezentând o componentă de bază și transformând noțiunile de învățare, joc și  socializare, utilizarea tehnologiei în cadrul orelor de specialitate, are caracter de obligativitate în dezvoltarea și formarea personalității elevilor pentru toate mediile de învățare.

O altă activitate de învățare care poate fi folosită şi ca instrument de evaluare, este realizată prin metoda proiectului.  Proiectul reunește munca de investigare științifică cu activitatea practică a elevilor. Aceștia sunt puși în situaţia de a comunica, de a negocia, de a lua decizii, de a lucra şi învăţa prin cooperare sau independent, de a împărtăși celorlalți colegi cele învățate și realizate, ceea ce contribuie direct la propria lor formare. Profesorul reprezintă un factor decisiv al procesului instructiv educativ, cu precădere în cazul în care proiectul este folosit şi ca instrument de evaluare al rezultatelor școlare.

La modulul „Bazele Contabilității”, elevii pot realiza proiecte pe diferite teme specifice cum ar fi: „Activul și pasivul”, „Categorii de venituri și cheltuieli”, „Indicatorii performanței unei entități”.

După alegerea temei proiectului, are loc planificarea activității prin stabilirea obiectivelor, distribuirea responsabilităților în cadrul grupului, identificarea surselor de informare, cercetarea propriu zisă, realizarea materialelor, elaborarea raportului final, prezentarea publică a proiectului și evaluarea proiectului pe baza criteriilor de evaluare care au fost aduse la cunoștința elevilor de către profesor. Utilizarea metodei proiectului presupune cooperare, implicare, cercetare și descoperire atât în clasă, cât şi în afara clasei.

Prelungirea activităților didactice cu ajutorul acestor instrumente a devenit factorul care face diferența între elevii pregătiți pentru a se integra în societatea actuală și acei elevi cărora li s-a asigurat în școli doar pregătire elementară.

 

prof. Livia Marilena Gherghel

Liceul Teoretic I.C. Brătianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.gherghel

Articole asemănătoare