Să utilizăm instrumentele digitale în procesul de predare-evaluare! (Erasmus+)

Cursul „ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students’ Learning, Collaboration, and Creativity”, la care am avut ocazia să paticip ȋn perioada 10-15 iulie 2023, s-a desfășurat pe parcursul a șase zile și a cuprins  activităţi diverse atât cu baza teoretică cât și cu baza practică. Activitățile didactice au avut drept scop ȋncurajarea creativităţii, utilizarea instrumentelor TIC pentru dezvoltarea gândirii critice.

Obiectivele cursului vizează dezvoltarea competenţelor digitale, ȋnvăţarea colaborativă și stimularea creativităţii prin:

  • aplicarea modelelor care sprijină implementarea eficientă a instrumentelor digitale la ora de curs;
  • crearea și gestionarea conţinuturilor de învățare folosind o varietate de instrumente, site-uri web și motoare de căutare;
  • utilizarea tehnologiei ȋn procesul de predare-ȋnvăţare- evaluare.

Prima zi a cursului a ȋnceput cu o sesiune de introducere care a inclus prezentarea cursului, a școlii oranizatoare, a activităţilor din timpul saptămânii dar și o activitate de „spargere a gheţii” prin care fiecare participant la curs a facut  cunoștinţa cu trainerul și care  ne-a ajutat  să ne cunoaștem unii pe alţii. Prima zi a cursului s-a finalizat cu prezentarea platformei Trello unde fiecare participant și-a facut un cont pentru a putea lucra și vizualiza activităţile postate de către trainer pe perioada mobilităţii.

În ziua a doua de curs, am explorat alte două platforme: Answergarden și Socrative – instrumente digitale construite pentru profesori și studenți, astfel încât interacțiunile de învățare să poată fi folosite online cu mai multa ușurință. Ca activitati de colaborare am ȋnvatat despre: Save the last word; Thimk, pair, share; Corners, the Fishbowl Debate, the Flipped Classroom. Sunt instrumente de colaborare care mă ajută să construiesc un mediu de clasă virtual, care ȋnvaţă elevii să colaboreze ȋntre ei, care ajută profesorul să comunice cu elevii pentru a putea să le ȋmpărtășească conţinuturile educaţionale. Cea de-a doua zi de curs s-a ȋncheiat cu prezentarea aplicaţiei Quizzez. Am ȋnvăţat să folosim aplicaţia Quizzes permițându-ne să creăm teste online pe diverse subiecte și să le administrăm colegilor noștri de la curs. În urmatoarele zile am lucrat despre Padlet, Edpuzzle și aplicatia VTS (Visual Thinking Strategy). Padlet este o platformă unde profesorii pot crea clase, discuta şi adăuga imagini. Edpuzzle  este  o platformă online ce permite profesorilor să transforme orice videoclip existent într-o lecție interactivă .

La acest curs am ȋnvăţat cum poate tehnologia să ȋncurajeze diferitele tipuri de activitate a fiecarui elev și cât de important este să folosim instrumentele TIC la clasâ pentru a stimula creativitatea, colaborarea și ȋnvăţarea eficientă. Ultima zi a cursului s-a ȋncheiat cu o evaluare a cursului, feedback și discuţii. Toate cadrele didactice ale cursului de formare au obţinut un certificat de absolvire a cursului eliberat de furnizorul de formare . Pe scurt, cursul a oferit informaţii importante despre valorificarea instrumentelor TIC  permiţând astfel elevilor experiențe de învățare semnificative.

În urma participării mele la această  mobilitate, mi-am îmbunătățit semnificativ abilitățile de predare prin integrarea eficientă a instrumentelor digitale în lecțiile mele cu elevii. Acum pot spune ca pot utiliza cu mai multa usurinţă   platformele: Trello, Answergarden, Socrative, Padlet și Edpuzzle. Aceste instrumente au un rol important acum în cariera mea didactică. Una dintre concluziile cheie ale programului a fost învățarea modului de a crea lecții video captivante, încorporarea videoclipurilor la clasă dar și abordarea metodei de ,,clasă inversată’’. În plus, am dobândit cunoștințele necesare pentru a integra  chestionarele în planurile mele de lecție și pentru a proiecta activități bazate pe jocuri, care vor  deveni metode excelente pentru implicarea activă a elevilor mei în procesul de învățare.

Înțelegerea modului de selectare a instrumentelor TIC adecvate și implementarea acestora atât în predare, cât și în evaluare va  avea  un impact pozitiv asupra stimulării creativității, colaborării și învățării eficiente în rândul elevilor mei. Mai mult, acum am capacitatea de a-mi motiva și încuraja elevii să fie mai siguri pe ei înșiși în procesul lor de învățare prin utilizarea eficientă a instrumentelor de colaborare.

Nu am avut doar  beneficii pe plan  profesional deoarece pe perioada mobilităţii am reușit să-mi  îmbunătăţesc și abilitățile de limbă engleză. A fost o experiență  benefică  în care  am interacționat  și am colaborat  cu colegi profesori din diverse țări europene. Lucrul ȋn  echipă mi-a permis să împărtășesc și să învăț din exemple de bune practici de predare, ceea ce mi-a îmbogățit și mai mult abordarea pedagogică.

Cursul „ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students’ Learning, Collaboration, and Creativity” a fost o experiență valoroasă care a contribuit semnificativ la creșterea mea profesională. Cunoștințele teoretice ȋmbinate cu aplicațiile practice s-au dovedit a fi extrem de eficiente pentru dezvoltarea mea ca profesor la clasă.

Am apreciat în mod deosebit implicarea deosebită a formatorului în asigurarea implicării active a tuturor participanților la curs. Încurajarea, explicațiile și indrumarea formatorului pe tot parcursul programului au fost esențiale în procesul nostru de învățare. Informațiile prezentate de formator au fost prezentate într-o manieră clară și concisă, făcându-le ușor de înțeles.

Interacțiunea și diversitatea  activităților de la curs au reprezentat un punct culminant, deoarece au încurajat atât munca individuală, cât și cea colaborativă. Abordarea dinamică adoptată în cadrul sesiunilor a facilitat, de asemenea, schimbul de bune practici între participanți, creând un mediu armonios de învățare.

În plus, disponibilitatea materialelor oferite la curs pentru toți participanții ne-a încurajat în continuare să participăm activ la activități și să aprofundăm  cunoștinţele acumulate. Cu toate acestea, consider ȋn mod personal că s-ar fi putut aloca mai mult timp anumitor platforme prezentate la curs, permițând o explorare mai detaliată și o mai bună asimilare a conceptelor ȋnsă voi continua să aprofundez aceste platforme la clasă cu elevii mei.

În general, cred că acest curs la care am avut ocazia să particip a fost un succes extraordinar, oferindu-mi o multitudine de instrumente inovatoare pentru a-mi îmbunătăți metodele de predare. Pe măsură ce continui să mă familiarizez cu instrumentele digitale prezentate în timpul cursului, sunt încrezătoare că acestea vor beneficia în mod semnificativ de experiențele de învățare ale elevilor mei.

În concluzie, acest program de mobilitate a avut un rol esențial în cariera mea de profesor ȋnvăţând să utilizez cu mai multă ușurintă instrumentele digitale, oferind în același timp o oportunitate de creștere personală, dezvoltare lingvistică și învățare interculturală. Mobilitatea la care am participat a favorizat atât formarea mea profesională prin descoperirea unor noi metode de predare prin schimbul de idei dintre profesori, cât și deschiderea culturală inedită. Mi-am ȋmbogăţit experienţa și practicile interculturale atât printr-un proces de ȋnvăţare creativ și de colaborare cât și prin creativitate și inovare. Am pus ȋn practică pe tot parcursul formării principiul prin care profesorii pot face parte din categoria celor care ȋnvaţă și elevii cei care pot oferi informaţii utile. am ȋnvăţat cum să sărbătorim diversitatea de opinii și să dăm valoare tuturor ideilor. A fost o ȋmbinare care a reunit armonios experienţa formativă cu cea culturală. Cu siguranţă competenţele acumulate prin intermediul  acestui curs vor asigura o creștere a calităţii procesului educaţional pentru toţi elevii din școala noastră dar și pentru toate cadrele didactice din liceul nostru. S-a urmărit astfel valorificarea principiilor abordărilor costructiviste ȋn ȋnvăţare și ale centrării pe elev prin ajustarea lecţiilor printr-o gamă variată de instrumente TIC de informare, comunicare, de construcţie a cunoașterii. Prin intermediul acestei mobilităţi școala va avea o nouă deschidere cu orientare internaţională și va asigura calitatea predării cu noile tehnologii IT, va transfera cunoștinţele și competenţe dobândite ȋn avantajul elevilor.

* * *

Erasmus+,  „Changing lives and opening minds”

 

prof. Diana Luca

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/diana.luca

Articole asemănătoare