Educația incluzivă, o experiență de succes

Anul 2019 mi-a oferit ocazia de a participa la un proiect mult aşteptat în şcoala noastră, „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, nr. referință: 2019-1-RO01-KA101-061952, în cadrul Proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA101 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare. În calitate de director, am participat la Cursul structurat de formare „Leadership and Management in educational establishments”, desfășurat în Praga – Cehia, deoarece avem elevi cu cerinţe educative speciale sau care provin din medii defavorizate şi doream să creăm și să implementăm, la nivel de instituție, un program de incluziune școlară, dar nu aveam nici pregătirea necesară în acest domeniu și nici metodele și instrumentele potrivite pentru implementarea unui astfel de program.

A fost prima mea participare într-un proiect Erasmus+ și sunt foarte încântată de această experiență, întrucât am avut posibilitatea de a lua parte la un program de formare profesională în domeniul managementului, cu accent pus pe incluziunea școlară. Am avut ocazia să vizitez numeroase obiective turistice și culturale din Praga (care m-au impresionat), am participat la schimburi interculturale, schimb de experiență privind educația incluzivă și, nu în ultimul rând,  mi-am îmbunătățit competențele de comunicare într-o limbă străină.

Experiența oferită în cadrul proiectului Erasmus+  a fost, de departe, cea mai interesantă de până acum. Am avut şansa de a cunoaște oameni şi locuri noi, dar mai ales am înțeles în ce constă succesul unei organizații, ce înseamnă un management eficient și un manager bun, care știe să planifice strategic un program de dezvoltare a organizației pe domeniul incluziunii școlare, să organizeze și să coordoneze o echipă bine pregătită, o echipă care știe să implementeze metode noi,  moderne, astfel încât să contribuie la creșterea capacității școlare, să reușească să creeze un mediu educațional incluziv de calitate și diversificat, prin abordări care să  conducă la creșterea motivației și implicarea elevilor în propria formare, dar și la creșterea prestigiului școlii.

La revenirea în școală, primul lucru pe care l-am făcut a fost să schimb strategia de comunicare cu factorii implicați în educația incluzivă: personalul școlii, elevii, părinții și autoritățile locale. Apoi, echipa de implementare a Proiectului (6 cadre didactice, directorul, directorul adjunct și administratorul financiar) a elaborat Planul de Dezvoltare Instituțională 2020-2024 (PDI), în care am inclus Programul de dezvoltare incluzivă și am demarat implementarea lui.

Pe parcursul primului an de implementare, am urmărit ca toate cadrele didactice implicate în Proiect  să desfășoare activități de  documentare, formare, informare/diseminare și consiliere a tuturor cadrelor didactice din școală, pe domeniul educației incluzive. Astfel, aceste cadre didactice au oferit suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru celelalte cadre didactice din școală, au monitorizat evoluția elevilor cu CES sau proveniți din medii defavorizate, au colaborat cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate. Dar cel mai mare impact l-au avut  activitățile de predare-învățare-evaluare, prin adaptări curriculare, prin metode incluzive nonformale integrate, prin evaluarea și monitorizarea evoluției școlare a copiilor cu CES sau proveniți din medii defavorizate, dar nu numai.

Vorbind despre impactul incluziunii, se observă evoluții pozitive în rândul copiilor cu CES/defavorizați, dar și a colegilor acestora tipici. Copiii cu CES/defavorizați și-au făcut prieteni printre colegi, se distrează, se joacă, se ajută reciproc, sunt susținuți de către aceștia și în multe cazuri se simt egalii lor. Lucrul pe baza curriculei modificate a dat rezultate mai ales din perspectiva progesului la învățătură: își expun punctele de vedere și sunt auziți; deși sunt mai rezervați în ceea ce privește participarea la diferite activități extra-curiculare, elevii consideră că, grație integrării în învățământul de masă a elevilor cu CES, ei învăță să fie mai toleranți și înțeleg că colegii lor cu CES nu sunt diferiți și au nevoi similare cu ale lor. Integrarea copiilor cu CES în școală a creat o oportunitate de a se cunoaște mai îndeaproape, de a înlătura barierele în comunicare, de a conștientiza propriile calități și avantaje, dar și defecte și de a capitaliza mai mult pe oportunitățile oferite de școală.

Dezvoltarea și promovarea educației incluzive a avut efecte și asupra unor categorii de beneficiari indirecți, care extind în continuare grupul țintă al intervențiilor planificate/implementate în cadrul Programului: familii/părinți,  autoritățile publice locale și comunitatea/societatea locală.

De asemenea, s-a îmbunătățit și atitudinea părinții copiilor tipici în ceea ce privește participarea copiilor cu CES în învățământul de masă. Aceștia au înțeles că incluziunea este reglementată legal și nu este doar o opțiune. În același timp, părinții copiilor cu CES au devenit mai deschiși, au căpătat curaj să vorbească despre dizabilitatea copilului și despre necesitățile acestuia (și ale lor).

Prin urmare, școala noastră promovează astăzi un învățământ incluziv de calitate, asigură resursele umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educației inclusive, asigură propria dezvoltare instituțională prin mijloacele legale disponibile (proiecte de finanțare, sponsorizări, donații, parteneriate etc.).

De aceea, consider că participarea într-o mobilitate externă de formare profesională prin Erasmus+, reprezintă o bună oportunitate de a învăța lucruri noi, de a obține noi cunoștințe și competențe din domeniul formării profesionale, de a crește motivația pentru învățare și formare profesională. De asemenea, consider că această experiență pozitivă, a contribuit la creșterea performanțelor școlare și va contribui la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă la nivel local sau în străinătate, la absolvirea studiilor în domeniul ales de fiecare elev.

Am învățat multe lucruri noi din acest domeniu și, cu siguranță, ceea ce am dobândit în cadrul acestei mobilități de formare profesională, mă va ajuta și în viitor. Recomand cu cea mai mare încredere viitorilor participanți să se implice activ în astfel de proiecte, deoarece vor avea doar de câștigat din punct de vedere profesional, cultural și personal!

Felicitări Programului Erasmus+!

* * *

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Autor, prof. Radu Cosmina Mihaela, director

 

prof. Cosmina Mihaela Radu

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cosmina.radu

Articole asemănătoare