Instrumente T.I.C. aplicabile în cadrul proiectelor Erasmus+

Indiferent de tipul de mobilitate, fie aceasta alături de elevi, fie pentru dezvoltare profesională, consider că aplicațiile software și noile tehnologii au constituit un mare avantaj pentru asigurarea colaborării, comunicării eficiente, pentru facilitarea schimbului de experiență și a lucrului în echipă, pentru prezentarea produselor finite și pentru diseminarea rezultatelor.

Pe parcursul ultimilor doi ani, am avut posibilitatea de a participa în cadrul a două proiecte Erasmus+, cu diverse tematici. Primul dintre acestea s-a desfășurat în perioada 13 – 22 iunie 2016, a inclus 12 cadre didactice din cadrul liceului în care predau și s-a numit „Educaţie formativă şi incluzivă prin instrumente şi strategii didactice inovatoare”, codul 2015-1-RO01-KA101-014401. Mobilitatea la care am participat a cuprins cursul „Digital Classroom: Using ICT in Education”, susținut prin intermediul organizației nonguvernamentale Motivated Learning for Everyone. Al doilea proiect, cu titlul „Efficient Usage of Natural Resources”, este un proiect de tip KA2, aflat încă în desfășurare și mi-a oferit posibilitatea de a colabora cu ceilalți parteneri de proiect în cadrul unei ședințe transfrontaliere de lucru, ce a avut loc între 4 și 11 februarie 2018, atât în Roma, cât și în localitatea Rosarno, din Reggio Calabria, Italia.

Una dintre platformele educaționale pe care le-am folosit cu succes, atât înaintea mobilităților, cât și pe parcursul desfășurării acestora, este Edmodo. Având un design similar rețelelor de socializare, permite comunicarea între elevii conectați între ei prin intermediul apartenenței în cadrul aceleiași clase sau aceluiași grup de lucru. Elevii pot partaja fișiereaudio, video sau text, pot transmite mesaje, pot da sugestii privind îmbunătățirea materialelor realizate și au acces permanent și liber la toate resursele puse la dispoziție de administratorul grupului. De asemenea, prin utilizarea zonei de Backpack (rucsac) din cadrul contului de elev, pot modifica starea curentă a materialelor realizate de ei prin conectarea directă la aplicații de tipul Google Docs, Sheets sau Slides, din G Suite.

Elevii pot lucra pentru realizarea prezentărilor produselor realizate folosind aplicații online, cum ar fi Prezi sau emaze, care asigură disponibilitatea permanentă a conținutului electronic stocat online. Aceste instrumente pot fi utilizate cu succes și pentru diseminarea proiectului de către profesorii participanți la acesta. Comparativ cu clasicul PowerPoint, atât Prezi cât și emaze conferă prezentărilor un caracter continuu, structurat și organizat, susținând interactivitatea și prezentarea secvențială și organizată a conceptelor.

Un instrument extrem de util pentru a asigura feedback-ul asupra informațiilor prezentate este Kahoot. Prin intermediul unui cont se vor realiza teste ce vor cuprinde întrebări cu mai multe variante de răspuns. Deși necesită resurse suplimentare, cum ar fi un videoproiector, accesul la un internet stabil de viteză înaltă și existența telefoanelor inteligente sau a calculatoarelor și tabletelor pentru cei testați, conferă o modalitate de dezvoltare a competitivității și permite crearea unui mediu de lucru relaxat și atractiv.

Pentru o verificare mai amănunțită a însușirii conținutului propus (în special în cadrul proiectelor care implică schimbul de experiență între elevi) se poate utiliza aplicația Socrative, care poate asigura crearea unui test cu itemi cu răspuns deschis, itemi de tip pereche sau itemi cu alegere multiplă. Prin conectarea la test, folosind codul camerei de lucru oferit de către administratorul testului, cei intervievați dau răspunsurile considerate. Se poate asigura îmbunătățirea imediată a nivelului de cunoaștere, deoarece răspunsurile sunt vizibile și transparente după fiecare întrebare, permițând astfel o clarificare imediată a noțiunilor care nu au fost suficient aprofundate.

Un alt instrument extrem de important pentru a realiza prezentarea conținutului informațional și care poate fi extrem de util pentru diseminare îl constituie realizarea site-urilor web. Pentru aceasta, un motor de lucru extrem de eficient este Weebly, care permite realizarea interactivă de pagini incluzând conținut multimedia. Elementele care trebuie incluse în cadrul paginilor sunt organizate în meniuri în partea stângă a paginii iar maniera de includere este sub forma acțiunii de drag and drop.

Acest articol a realizat trecerea în revistă a diverselor aplicații ce pot asigura eficientizarea lucrului în cadrul proiectelor Erasmus+, pe care consider că le puteți aplica cu succes și în cadrul activităților la clasă, cât și pentru cele extrașcolare și extracurriculare propuse.

prof. Simona Anasia

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.anasia

Articole asemănătoare