Padlet, resursă educațională

Descoperirea acestei resurse digitale a debutat cu educația online și a rămas până azi una dintre cele mai îndrăgite resurse atât pentru profesori cât și pentru elevi. Tehnologia ne oferă idei pentru activități de predare, învățare și evaluare, dar este rolul profesorului de a adapta aceste resurse la clasa de elevi și la nevoile acestora.

Padlet este o resursă colaborativă  online, unde putem  crea împreună cu elevii table cu post-it-uri virtuale, imagini, link-uri, filme și  documente. Padlet-ul  poate fi  împărtășit  cu clasa de elevi, printr-un link unic, unde fiecare poate contribui (de pe mobil sau laptop) și toți pot vedea contribuțiile celorlalți.  Aplicația poate fi folosită pentru sesiuni de brainstorming, pentru a aduna lucrările elevilor și a le oferi feedback individual sau pentru a le urmări progresul.

Padlet-ul se pliază foarte bine pe modelul SAMR – Substituire, Augmentare, Modificare, Redefinire.

Substituirea, utilizează tehnologia/padlet ca o substituire directă a sarcinii de învățare. Elevul folosește calculatorul și tastatura pentru a scrie un eseu, în loc să folosească stiloul și caietul.
Cu Augmentarea, tehnologia aduce câteva îmbunătățiri. Folosind Padlet, elevii pot nu numai să scrie  dar pot de asemenea să scrie și să modifice și pot de asemenea să comenteze munca altuia.
Cu Modificarea, padlet-ul  permite re-desenarea sarcinii de lucru. Elevii lucrează colaborativ pe o tablă virtuală comună și  publică materialul  pentru o audiență reală. Nu mai este o sarcină de lucru  doar pentru ochii profesorului. De asemenea, elevii pot lucra atunci când au timp disponibil, iar profesorul oferă feedback.
Redefinirea, permite sarcini de neconceput înainte.  Padlet-ul devine  un pachet multimedia, poate deveni un  articol de blog, o resursă audio și video. Exemplu: padlet.com/pribeanudaniela/hopes-and-dreams-ovt8wxe3g8b5z0q6

Padlet-ul încurajează și creativitatea, devenind astfel un spațiu de exprimare.

De ce Padlet?

În primul rând, Padlet-ul este o resursă cu multe  beneficii în procesul de învățare, deoarece elevii sunt implicați activ și folosesc limba engleză în colaborare cu colegii lor. Elevii își pot personaliza postarea prin adăugarea unei imagini, prin colorarea postării, pot adăuga texte, imagini și chiar link-uri către pagini web. Profesorul demonstrează modul de utilizare a resursei digitale și prezintă un model pentru a discuta modul de prezentare a informațiilor și  organizarea materialului vizual, (titluri, culoare, font etc).  În același timp, se va insista pe preluarea critică a informațiilor și prelucrarea lor (utilizarea propriului limbaj, descurajarea tehnicii copy-paste, selectarea informațiilor în funcție de auditoriu pentru păstrarea atenției – termeni cheie: corectitudine, accesibilitate, atractivitate, varietate). Profesorul monitorizează și sprijină activitatea.

În al doilea rând, pentru că le oferă elevilor posibilitatea de a citi și de a scrie pentru întreaga clasă. De obicei, profesorul este singura persoană care citește lucrările elevilor. Folosind Padlet-ul, elevii descoperă că scriu pentru profesor dar și pentru colegii lor, scrisul devenind astfel un proces colaborativ prin care fiecare elev este și autor și cititor.

În al treilea rând, încurajează oferirea de feedback colegilor. Elevii citesc ceea ce au redactat colegii lor, iar în rubrica de ‘comments’, ei pot da feedback. Se  realizează  astfel și interevaluarea, iar elevul își dezvoltă spiritul de observație, capacitatea de argumentare, justificare și analiză.
Nu în ultimul rând, elevii folosesc ei înșiși Padlet-ul pentru a prezenta proiecte sau prezentări orale pe care le vor susține cu suportul digital realizat anterior și vor oferi și primi feedback. Padletul poate deveni un spațiu de exprimare creativ unde elevii își pot scrie propriile povești, articole, recenzii sau chiar poate deveni blogul clasei sau blogul personal, iar în final se poate salva ca fișier pdf.

În concluzie, pe lângă cunoștințele specifice disciplinei pe care le vor dobândi într-un context antrenant, elevii își vor dezvolta abilități de muncă intelectuală pe  care le vor putea folosi în alte activități școlare și profesionale. Utilizarea responsabilă, critică, creativă, personală a Padlet-ului ca resursă educațională digitală are o deosebită însemnătate în  dezvoltarea elevilor și în îmbogățirea calității procesului educativ.

Bibliografie
Evans, V. (2008). Successful Writing, Express Publishing;
Harmer,  J. (2004). How to teach writing, London: Pearson Longman;
Rinvolucri, Mario (2002), Humanising Your Coursebook, Delta Publishing
Ur, P. (2012). A Course in English Language Teaching,  Cambridge University Press;
Wright, A. (2014).  Creativity in the Classroom.  Budapest.  ILI International Language Institution
www.readwritethink.org/files/resources/interactives/diamante/
www.homeschooldiner.com/subjects/language_arts/writing/enrichment.html
ddeubel.edublogs.org/2009/09/22/teaching-writing-activities-and-ideas/
padlet.com

 

prof. Daniela Pribeanu

Colegiul Național Bănățean, Timișoara (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.pribeanu

Articole asemănătoare