Mindfulness. O nouă experiență Erasmus+

Atenția către conceptul mindfulness a crescut mult în ultimii ani, iar cercetările în domeniu au ajuns la concluzia că această practică ȋmbunătățește performanțele cognitive, atenția, reduce anxietatea, scade nivelul de stres, crește starea de bine, crește compasiunea și atenția la nevoile celorlalți, contribuie la o mai bună gestionare a situațiilor emoționale și sociale dificile.

În perioada 10-16 iulie 2022, am avut prilejul să particip în Split, Croaţia, alături de alţi profesori atât din România și din alte ţări din Europa, la cursul de formare „Mindfulness – Breathing Technique that is changing the 21st Century Classroom” (2021-1-RO01-KA121-SCH-000007332) implementat de Liceul „Ştefan Procopiu” din Vaslui. De la liceul unde predau au participat un număr de șase cadre didactice.

Profesorul Jon Kabat Zinn de la Universitatea de Medicină din Massachusetts, cel care a ȋnfiinţat centrul de Mindfulnes ȋn cadrul acestei universităţi, ȋn 1979, a definit mindfulness-ul ca fiind „concentrarea atenţiei pe experienţa fiecărui moment ȋn parte, ȋn mod deschis și fără a judeca”. Mindfulness-ul presupune antrenarea minţii noastre, concentrarea atenţiei asupra emoţiilor, a gândurilor, a senzaţiilor corporale. Mindfulness-ul este o modalitate de a fi conștienţi de ceea ce se ȋntâmplă ȋn noi și ȋn jurul nostru, ajutorul concentrării atenţiei clipă de clipă asupra experienţei, care ne permite să fim deplin prezenţi ȋn viaţă.

Studiile referitoare la practica mindfulness și la structura și funcţionarea creierului dezvăluie, de exemplu, că atenţia deplină stimulează creșterea unor fibre integratoare importante care ne ajută să ne reglăm emoţiile, atenţia, gândirea și comportamentul. Aceste funcţii executive pot fi cultivate ȋn noi ȋnșine și ȋn elevii noștri prin practica mindfulness. Atenţia deplină cultivă integrarea ȋnăuntrul nostru, creând o senzaţie lăuntrică de calm și limpezime. În plus, practica mindfulness cultivă o modalitate interpersonală de integrare cu alţii, pe măsură ce devenim mai empatici, mai plini de compasiune și mai conectaţi cu cei din jurul nostru. Mindfulness ȋnseamnă să trăiești ȋn aici și acum. Atunci când trăiești mindful ești conectat la ceea ce se ȋntâmplă ȋn prezent – ești conștient de gândurile, stările emoţionale pe care le simţi, observi lucrurile din jur și detalii la oamenii cu care interacţionezi. Mindfulness este un concept străvechi pe care ȋl regăsim ȋn multe scrieri de-a lungul vremii. Starea mindful emană din suflet și nu poate fi dobândită de la alţii. Trăim mindful prin disciplină, meditaţie, acceptare, voinţă și perseverenţă.

Activităţile de la curs au fost interactive, variate și s-au desfășurat atât ȋn spaţiul formal al sălii de clasă cât și ȋn afara acesteia. Activităţile propuse la acest curs au facilitat asimilarea, fixarea și utilizarea conţinuturilor. Furnizorul a pus la dispoziţie fișe, secvenţe video și ȋnregistrări audio. Au fost activităţi interactive organizate ȋn echipe multiculturale. Cursul a fost centrat pe ȋnţelegerea conceptului de „mindfulness”, utilizarea tehnicilor de respiraţie care determină concentrarea pe momentul prezent, detașarea de experienţele din trecut și diminuarea temerilor cu privire la viitor. Atât noi, cadrele didactice, cât și elevii, trebuie să găsim un echilibru ȋn tot ceea ce facem, să căutăm răspunsuri și să nu reacţionăm implusiv la condiţiile de stres. Pentru că nivelul de stres a crescut atât în cazul elevilor, cât și al profesorilor, tema cursului este interesantă și necesară. Pentru a-i ajuta pe elevi să se relaxeze, să se detașeze de factorii de stres, formatorii cursului au propus activități interactive care pot fi adaptate în funcție de necesitățile grupurilor cu care lucrăm.

Unele activităţi le-am folosit și eu la clasele la care predau. Una dintre activităţi s-a intitulat „Mindfulness prin joc”. Obiectivele activității au fost: să definească conceptul de Mindfulness; să cunoască  cuvintele cheie ale conceptului Mindfulness; să conștientizeze importanţa concentrării pe momentul prezent, la ceea ce se întâmplă aici și acum. Iată o scurtă descriere a activităţii: Pentru captarea atenţiei se realizează spargerea gheţii cu ajutorul metodei creionului magic. Rog fiecare elev să se prezinte pe rând preluând creionul. Elevii se prezintă pe rând. Pentru ȋnceput profesorul propune elevilor un joc pe care ȋl numește „Jocul Spaghetti’’. Participanții la activitate sunt așezați în cerc. Profesorul pronunţă cuvântul „spaghetti” și numește câte un copil pe rând  să pronunțe cuvântul cu emoții diferite – supărare sau entuziasm, surpriză, furie, indignare, blazare, mirare, dezamăgire, bucurie, resemnare, rugăminte.

Scopul activității este acela de a-i face pe elevi să conștientizeze faptul că valoarea cuvintelor este dată de modul în care le spunem și că spunând același lucru, putem trimite mesaje diferite. De multe ori , nu este important ce spunem, ci cum spunem. Modul în care transmitem un mesaj, dă sens comunicării. Enunţ titlul lecţiei: „Mindfulness prin joc’’. Voi scrie titlul lecţiei la tablă. La sfârșitul orei, va trebui să cunoască cuvintele cheie ale conceptului mindfulness, să conștientizeze faptul că valoarea cuvintelor este dată de modul în care le spunem și că spunând același lucru, putem trimite mesaje diferite și să conștientizeze importanţa concentrării pe momentul prezent, la ceea ce se întâmplă aici și acum.

Pentru ȋnceput elevii, urmăresc o prezentare despre Mindfulness (câteva noţiuni teoretice despre ceea ce ȋnseamnă Mindfulness). Profesorul propune elevilor un joc cu mingi. Se așează participanții la activitate în cerc. Profesorul le arată participanților o minge și le cere să-și aleagă un copil căruia să-i dea mingea pe tot parcursul jocului și să fie atenți la copilul de la care primesc mingea. Vor avea mereu aceiași 2 copii la care trebuie să fie atenți-de la unul primesc mingea și celuilalt o dau. Pe parcurs, profesorul mai introduce câte o minge în joc, astfel încât ritmul devine mai alert  și ei trebuie să fie mai atenți. Scopul jocului este ca participanții să se concentreze pe momentul prezent, la ceea ce se întâmplă aici și acum.

În finalul lecţiei am apreciat, am făcut observaţii și i-am încurajat pe elevi să ȋnţeleagă faptul că valoarea cuvintelor este dată de modul în care le spunem și că spunând același lucru, putem trimite mesaje diferite dar și asupra importanţei  concentrării pe momentul prezent, la ceea ce se întâmplă aici și acum.

Participând la acest curs mi-am ȋmbunătăţit competenţele multilingvistice ( comunicarea orală și scisă ȋn limba engleză),  competenţele digitale ( cunoștinţe de bază ale programelor Kahoot, Prezi, Quizlet etc), competenţe cetăţenești, competenţe personale, sociale, competenţe de sensibilizare și expresie culturală.

În urma participării la acest curs, am dobândit noi tehnici de motivare a elevilor, stimulându-i să ȋși dezvolte competenţe de rezolvare a problemelor, gândirea critică, munca ȋn echipă utilizând metode inovative, favorabile ȋnvăţării active. Am  beneficiat de un program de formare şi dezvoltare profesională şi personală desfăşurat într-un mediu divers din punct de vedere cultural şi lingvistic care va contribui la dimensiunea europeană a unităţii şcolare şi va favoriza realizarea unor ore de curs atractive, conform provocărilor cu care se confruntă învaţământul în secolul 21. Atât eu cât și ceilalţi participanţi am fost mulţumiţi de activităţile propuse, acestea fiind conform obiectivelor cursului. Am fost ȋncântaţi de abordarea interactivă și dinamică a cursului, fiind ȋncurajat schimbul de experienţă. Această experienţă a fost un prilej  de a relaţiona cu profesori din alte ţări, de a face schimb de idei şi de bune practici şi de a recunoaşte diferenţele culturale dintre cursanţi (Romȃnia, Portugalia, Lituania).

În concluzie, cursul a venit în întȃmpinarea nevoii profesorilor de a participa la proiecte de acest tip pentru a dezvolta respect, pentru a comunica, a coopera, pentru a înţelege opiniile diferite şi  pentru a accepta diversitatea.

Bibliografie
Patricia A. Jennings – „Mindfulness pentru profesori”, editura Herald, București, 2007

 

prof. Diana Luca

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/diana.luca

Articole asemănătoare