Importanța studierii matematicii în grădiniță

Matematica este un domeniu care nu se învață numai de specialiști. Aceasta face parte din cultura generală a oricărui om pentru că o învățăm pentru a ne folosi în practică, în viața de zi cu zi. Activitățile cu conținut matematic au o importanță deosebită în dezvoltarea intelectuală a preșcolarilor precum și în pregătirea întrării acestora la școală.

Însușirea noțiunilor matematice antrenează memoria copiilor. Aceștia trebuie să păstreze și să reproducă în mod conștient unele cunoștințe dobândite, să memoreze regulile unui joc didactic sau logic.

Altfel spus, preșcolarul își formează deprinderi de lucru, deprinderi de a rezolva anumite situații problemă.

Prin intermediul activităților matematice, copilul este pus în situația de a deveni conștient de propria gândire: va ști ce face și pentru ce anume face. Totodată, activitățile matematice formează copiilor deprinderile folositoare pentru integrarea în societate: punctualitate, exactitate, autoverificare, justificare și nu în ultimul rând, motivare.

Conform studiilor în domeniu, matematica contribuie la dezvoltarea gândirii – dimensiunea specific umană care susține procesul social. Matematica se învață din viață și pentru viață. Înțelegând conceptele și operarea cu acestea, individul își va forma o gândire logică și creatoare.

Cu cât educația preșcolarilor pune accent pe dezvoltarea intelectuală, cu atât aptitudinea pentru școlaritate va fi mai performantă iar societatea va dispune de indivizi pregătiți pentru a face față confruntărilor ce survin pe parcursul vieții.

prof. Angelica Oana Mocanu

Grădinița cu Program Normal Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/angelica.mocanu

Articole asemănătoare