Rolul ștafetelor și a parcursurilor cu obstacole în educația fizică/ psihomotorie

Profesorul Cosmin Prodea definește ștafetele ca „activități motrice desfășurate, de obicei, sub formă de concurs. Ștafetele se realizează, de cele mai multe ori, cu un număr redus de stații de lucru.” (Prodea, pg. 49). După același autor, „parcursurile aplicative (cu obstacole) reprezintă o înlănțuire de aparate (stații) care contribuie la educarea calităților motrice şi la consolidarea şi perfecționarea deprinderilor şi priceperilor motrice. Se pot folosi, de asemenea, şi pentru verificarea capacității motrice a elevilor.” (ibid, pg. 50)

Caracteristici

Conțin reguli și sarcini motrice adaptate vârstei copiilor.
Complexitatea sarcinilor și regulilor crește progresiv începând cu clasa pregătitoare.
Pentru a putea dezvolta competențele specifice propuse, deprinderile motrice folosite în cadrul ștafetelor și parcursurilor aplicative se află în faza de consolidare.
Pot fi utilizate pentru realizarea temelor din calități și deprinderi motrice, sau pot fi chiar ele unități tematice.

Particularități

În cazul ștafetelor, la vârstele mici este recomandat să fie incluse maxim două deprinderi motrice, alergarea fiind obligatorie.
Deasemenea deprinderile de echilibru, târăre, escaladare, tracțiune sunt plasate la începutul ștafetei pentru a evita accidentările, fiind urmate de alergare, atât la ștafete cât și la parcursurile aplicative.
Pentru a avea eficiență maximă, marcajele necesare se realizează înainte de activitate la fel și amplasarea materialelor didactice, atât în cazul ștafetelor, cât și în cazul parcursurilor aplicative.

Rolul ștafetei/ parcursului cu obstacole în cadrul activităților fizice/ psihomotorii

Ștafetele și parcursurile de obstacole, ca și jocurile dinamice (de mișcare) reprezintă mijloace de bază ale educației fizice la vârsta preșcolară și a învățământului primar (clasele CP-IV) și oferă mari satisfacții copiilor, având rol în dezvoltarea calităților motrice și consolidarea deprinderilor motrice fundamentale și specifice disciplinelor sportive. De asemenea, au un rol principal în formarea competențelor generale și specifice stabilite prin programele școlare la nivelul învățământului preșcolar și primar. Prin natura lor, stimulează imaginația, spiritul creator al copiilor, le dezvoltă gândirea, memoria, reprezintă o posibilitate de afirmare și dezvoltare a personalității.

Ștafetă pentru ciclul preșcolar, grupa mare

Particularități: 14 fete, 10 băieți cu o dezvoltare psihomotrică normală
Locul de desfăşurare: curte, teren de iarbă
Calităţi motrice vizate pentru a fi dezvoltate: viteza de reacție și de deplasare, forța dinamică a membrelor inferioare
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate: alergarea, săritura în lungime de pe loc
Materiale şi instalaţii: 16 jaloane
Descriere:
Preșcolarii sunt împărțiți în patru grupe eterogene, în coloană câte unul, fete și băieți cu un nivel aproximativ egal, între grupe,  în ceea ce privește dezvoltarea calităților motrice.
De la linia de start sunt așezate câte patru jaloane pe distanța de 10 metri.
La semnal primii preșcolari din fiecare grupă execută alergare șerpuită printre jaloane.
După ocolirea ultimului jalon realizează două sărituri în lungime de pe loc și apoi aleargă în linie dreaptă predând ștafeta prin atingerea palmei, următorului coleg care așteaptă la linia de start.
După predarea ștafetei preșcolarul se așază la coada șirului.
4 x, 1 minut pauză

Ştafetă pentru ciclul primar, clasa a IV-a

Particularităţi: 12 fete, 12 băieți, cu o dezvoltare psihomotrică normală
Locul de desfăşurare: sală de sport
Calităţi motrice vizate pentru a fi dezvoltate: viteză de reacție, viteză de execuție, viteză de deplasare
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate: mers în echilibru, săritură în adâncime pe două picioare, alergare de viteză, dribling multiplu, aruncarea și prinderea mingii
Materiale şi instalaţii: 4 bănci de gimnastică,  4 mingi de baschet, 4 cercuri de gimnastică
Descriere:
Elevii sunt împărțiți în patru grupe eterogene, în coloană câte unul, fete și băieți cu un nivel aproximativ egal, între grupe,  în privința bagajului deprinderilor motrice și a dezvoltării calităților motrice
Linia de start se află la 15 metri de perete.
După linia de start este așezată câte o bancă de gimnastică în fața fiecărei grupe.
La semnal primii elevi din fiecare grupă, ținând o minge de baschet în mâini, urcă pe banca de gimnastică și execută din mers dribling multiplu pe sol.
La capătul băncii sar în adâncime pe două picioare și continuă driblingul multiplu din alergare până la 3 m de perete unde se află un cerc de gimnastică pe sol.
Cu un picior în cerc, elevii aruncă mingea în perete, cu două mâini de la piept și apoi o recuperează.
După recuperarea mingii elevii aleargă ținând mingea în mâini până la linia de start, oferind-o următorului elev.
După oferirea mingii elevii se așează la coada șirului.
4 x, 30 de secunde pauză, după fiecare ștafetă se schimbă mâna cu care se execută driblingul.

Parcurs cu obstacole ciclul preșcolar, grupa mare

Particularități: 14 fete, 10 băieți cu o dezvoltare psihomotrică normală
Locul de desfăşurare: sală de grupă spațioasă
Calităţi motrice vizate pentru a fi dezvoltate: capacități coordinative, forță dinamică
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate: Rulare laterală, sărituri pe două picioare, lansarea-prinderea mingii pe sol, târăre pe genunchi și pe coate, mers în echilibru, aruncare la țintă cu cerc, transport de obiecte, mers pe vârfuri
Materiale şi instalaţii:
2 saltele de gimnastică, 14 cercuri de gimnastică, 2 mingi, 4 măsuțe, 2 sfori/corzi, 18 jaloane, 2 mingi medicinale 1 kg
Descriere:
Se realizează două parcursuri aplicative identice pentru o bună densitate motrică.
Preșcolarii sunt împărțiți în două grupe care parcurg fiecare traseul propriu.
Când un preșcolar a terminat târârea pe sub măsuțe, poate începe următorul preșcolar.
Stația 1: rulări laterale pe saltea; Stația 2: sărituri pe două picioare în cercuri; Stația 3: lansarea mingii aflată în cerc, prin rostogolire pe sol, în perete, prinderea și așezarea ei în cerc; Stația 4: târârea pe genunchi și pe coate pe sub 2 măsuțe; Stația 5: mers în echilibru cu brațele lateral pe o coardă/sfoară de 2 metri; Stația 6: aruncarea unui cerc la țintă peste un jalon și apoi punerea lui la locul inițial; Stația 7: transportul unei mingi medicinale aflată într-un cerc în alt cerc aflat la 3 metri și apoi aducerea ei în cercul inițial; Stația 8: mers pe vârfuri cu brațele întinse sus printre jaloane și așezarea la capătul șirului.
3 x, pauză 1 minut

Parcurs cu obstacole la ciclul primar, clasa a IV-a

Particularități: 12 fete și 13 băieți cu o dezvoltare psihomotrică normală
Locul de desfăşurare: sală de sport
Calităţi motrice vizate pentru a fi dezvoltate: capacități coordinative, viteză, rezistență, forță
Deprinderi motrice vizate a fi consolidate: Rulare laterală, rostogolire înainte, alergare peste obstacole, mers în echilibru, săritura în lungime de pe loc, aruncare la coș, aruncarea mingii de oină de pe loc la distanță, escaladare, târâre, tracțiuni pe banca de gimnastică, câțărare-coborâre la scara fixă, aruncarea cu două mâini a mingii medicinale, dribling multiplu
Materiale şi instalaţii:
2 saltele de gimnastică; 4 gărdulețe mici; 4 bănci de gimnastică; 6 cercuri de gimnastică; două mingi de baschet; 1 minge de oină; 1 ladă de gimnastică; 1 capră de gimnastică; 5 spaliere; 1 minge medicinală 2 kg.
Descriere:
Stația 1: rulări laterale pe o saltea continuate cu rostogolire înainte pe a doua saltea; Stația 2: alergare peste patru gărdulețe; Stația 3: mers în echilibru cu brațele lateral pe partea îngustă a unei bănci de gimnastică; Stația 4: sărituri în lungime de pe loc în trei cercuri consecutive; Stația 5: aruncare la coș-recuperarea mingii și așezarea ei la loc în cerc; Stația 6: aruncarea mingii de oină de pe loc, cu un picior în cerc, la distanță (15 m, în perete) recuperare și așezarea mingii în cerc; Stația 7: escaladarea-coborârea la lada de gimnastică; Stația 8: târârea pe sub capra de gimnastică; Stația 9: tracțiuni cu brațele pe două bănci de gimnastică; Stația 10: cățărare pe primul spalier-deplasare laterală până la ultimul-coborâre de pe spalier; Stația 11: aruncarea mingii medicinale de 2 kg, cu două mâini de la piept, în perete (4 m) recuperarea ei și așezarea în cercul de gimnastică; Stația 12: dribling multiplu cu mingea de baschet în jurul unei bănci de gimnastică.
3x, pauză un minut. Parcursul aplicativ se realizează în torent, următorul elev pornește când primul termină stația 5, aruncarea la coș.

Bibliografie

1. Prodea, C. (2020). Didactica educației fizice și psihomotorii (învățământ primar și preșcolar), suport de curs, Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai
2. Stănescu, M., Ciolcă, C., Urzeală, C. (2004). Jocul de mișcare, metodă și mijloc de instruire în educație fizică și sport, București: Cartea Universitară
3. Ungureanu, A. -, Didactica educației fizice și sportului, București, proiectul ”Calitate, inovare, comunicare, în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior”

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare