Exemple de bune practici privind dezvoltarea socio-emoțională a elevilor de vârstă școlară mică (Proiect)

Proiectul educațional „Prietenii emoțiilor” este un proiect de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea dezechilibrului emoțional, punând accent pe: conștientizarea de sine, abilități de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, identificarea  nevoilor și abilitatea de a face față presiunii grupului și de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. 

„Emoţiile sunt cele care ne definesc ca oameni. Cele care ne dau veridicitate. Cuvântul emoţie înseamnă energie în mişcare. Fii sincer cu privire la emoţiile tal şi foloseste-ţi mintea şi emoţiile în favoarea şi nu împotriva ta însăşi.” – Robert Kiyosaki

Copiii care prezintă deficite la nivelul competențelor emoționale și sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenței cât a vieții adulte, într-o serie de domenii cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, tulburäri de comportament, delincvență juvenilä, consum de alcool și droguri, etc.), dezvoltare cognitivă (atitudini negative față de școală, lipsa încrederii în sine, în abilitatea de a rezolva sarcinile școlare sau refuzul acestora), adaptarea (absenteism, abandon școlar, dificultăți în adaptarea la cerințele mediului școlar etc.).

Proiectul educațional „Prietenii emoțiilor” este centrat pe dezvoltarea a cinci competențe cheie: autocunoașterea, stapânirea de sine, conștiința socială, abilitatea de a lua decizii responsabile și gestionarea relațiilor interpersonale.

Proiectul vizează dezvoltarea emoțională a elevilor din ciclul primar prin promovarea stării de bine a elevilor, atât fizic cât și psihic.

Obiective SMART:

 • Dezvoltarea abilităților de a-și recunoaște .și regla, optim, emoțiile, gândurile, comportamentele;
 • Dezvoltarea abilităților de a empatiza cu alte persoane;
 • Dezvoltarea abilităților de a valoriza propria persoană în relațiile cu ceilalți, de a valoriza relațiile interpersonale;
 • Dezvoltarea abilităților de a face alegeri constructive în baza unor standarde etice, morale, sociale realiste;
 • Îmbunătățirea spiritului de echipä și îmbunătățirea  relațiilor sociale;
 • Dezvoltarea abilităților de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor care o aplică, cât și elevilor în cadrul activităților derulate;

Obiective specifice:         

A. Privind elevii:

 • Stimularea interesului, investigarea propriei persoane pentru cunoașterea propriei persoane, pentru autocunoaștere (cunoașterea propriilor emoții trăite în diferite situații);
 • Identificarea emoțiilor pozitive și a emoțiilor negative, a propriilor trăsături evidențiate prin comportamentul în familie și cu prietenii;
 • Identificarea consecințelor unor acțiuni provocate de emoții;
 • Exersarea unor modalități adecvate de gestionare a emoțiilor negative, a unor modalități adecvate de comunicare asertivă, de rezolvare a problemelor;
 • Exersarea unor modalități adecvate de luare a unor decizii pentru o dezvoltare sănătoasă, a unor modalități adecvate de gestionare a relațiilor interpersonale;
 • Exprimarea unor opinii cu privire la anumite reacții, atitudini comportamente observate în situațiile/contextele explorate;
 • Exprimarea unor opinii cu privire la anumite reacții, atitudini și comportamente ale celor din jur în situații în care elevii îsi exprimă refuzul sau sunt puși să ia decizii si să facä alegeri responsabile;
 • Valorizarea propriei persoane și a relațiilor familiale;
 • Cultivarea sentimentului acceptării necondiționate, al siguranței al încrederii de sine;
 • Conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei.

B. Privind cadrele didactice:

 • Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru dezvoltare personală prin autocunoaștere;
 • Abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educațional care să motiveze copilul în procesul de învătare;
 • Educarea unei atitudini pozitive față de abordarea metodelor interactive, ca metode de lucru folosite în sprijinul realizării obiectivelor programului.

C. Privind părinții:

 • Conștientizarea rolului lor în gestionarea adecvatä a emoțiilor propriilor copii;

Grupul țintă: 

 • Beneficiari direcți: elevii Școlii Primare Ampoița;
 • Beneficiari indirecți: părinții elevilor implicați în proiect;

Resurse:              

RESURSE UMANE: Elevii din clasele primare, cadrele didactice, părinții elevilor beneficiari;
RESURSE SPAȚIALE: Școala Primară Ampoița
RESURSE MATERIALE: laptop, cărți de povești terapeutice, planșe, fișe de lucru, creioane colorate, lipici, foarfece;
DURATA PROIECTULUI: Proiectul educațional s-a desfășurat în perioada mai-iunie 2023.

Denumirea activității: Prietenii emoțiilor

Descrierea activității:

Elevii vor identifica emoții pozitive si emoții negative în diferite situații/ texte literare.
Se va discuta despre „sentimente mai puțin grozave”, situațiile, lucrurile care îi înfurie, care îi dezamăgesc sau care îi îngrijorează, apoi vor indica modalități prin care pot sä le facă față acestor situații sau cum își pot gestiona pozitiv emoțiile prin care trec. Argumentează alegerile făcute și descoperă lucruri noi despre gestionarea emoțiilor negative.
Se identifică prin ,, studiul de caz” nevoile elevilor pentru a se adapta unor situații neprevăzute.
Se vor realiza diferite compoziții plastice cu următoarele teme: „Harta inimii mele de cercetaș” în care elevii au inclus: „Muntele bucuriei”, „Câmpia prieteniei”, „Dealurile tristeții”, „Râurile fericirii”, „Pădurea fricii și a frustrărilor”, „Oceanul iubirii”, „Peștera curajului”. Acest exercițiu are ca scop descoperirea și recunoașterea propriilor trăiri, sentimente, emoții, gânduri , nevoi.

Modalități de evaluare a activității: monitorizare permanentă a activităților derulate, comunicarea elev-elev, elev-părinte, părinte-cadru didactic, elev-cadru didactic.

Rezultate înregistrate:
-relaționarea cât mai bună în cadrul familiei, în cadrul clasei si în cadrul grupului de prieteni;
-mai buna cunoaștere a propriei persoane, a propriilor limite;
-deprinderea unor strategii de gestionare eficientă a conflictelor sau problemelor;
-realizarea unor compoziții plastice;

Diseminarea activității: popularizarea activităților în diverse medii sociale.

 

prof. Ioan Sicoe

Școala Gimnazială, Ampoița (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioan.sicoe

Articole asemănătoare