Studiu privind activitățile din cadrul programului Săptămâna verde

Începând cu anul școlar 2022-2023, în instituțiile de învățământ preuniversitar se desfășoară programul „Săptămâna verde”, ceea ce presupune că în fiecare unitate școlară din țară timp de o săptămână se desfășoară activități specifice cu caracter ecologic. Perioada în care se desfășoară acest program este la alegerea fiecărei unități de învățământ.

Având în vedere că efectele schimbărilor climatice sunt tot mai evidente la nivel planetar, este imperios ca tinerele generații să cunoască impactul pe care activitățile umane le au asupra mediului natural și să conștientizeze faptul că fiecare dintre noi poate contribui la protecția mediului natural. În acest fel, activitățile din cadrul acestui program pot contribui la conștientizarea impactului pe care îl au activitățile antropice asupra mediului, precum și formarea unui comportament ecologic elevilor.

Programul contribuie la  dezvoltarea competențelor de investigare interdisciplinară a mediului înconjurător, prin derularea de activități cu specific ecologic.

Un aspect important de menționat în acest context este faptul că elevii trebuie să înțeleagă schimbările climatice în context global, să utilizeze noțiuni de bază referitoare la mediu și la schimbările climatice, precum și să exploreze mediul înconjurător în vederea cunoașterii acestuia.

Activitățile care se pot desfășura în cadrul programului sunt foarte diverse, acestea putând fi încadrate în mai multe domenii: apa și viața acvatică, poluarea, risipa alimentară, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, catastrofele naturale, energia verde, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, justiția socială.

Programul „Săptămâna verde” contribuie totodată la atingerea obiectivelor educaționale din diferite domenii precum tehnologie, inginerie, ecologie, științe, arte și oferă contexte de învățare menite să dezvolte noi competențe elevilor.

Activitățile au un caracter interdisciplinar sau transdisciplinar, contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu dar și la sensibilizarea populației locale cu privire la acestea. O finalitate a acestui fapt este conștientizarea de către populație a problemelor de mediu și adoptarea unor măsuri eficiente pentru rezolvarea acestora.

În cadrul programului “Săptămâna verde” derulat pe parcursul anului școlar trecut, am avut funcția de responsabil de mediu la nivelul unității de învățământ. În acest sens, am coordonat activitățile desfășurate și în același timp am centralizat feedback-ul cu privire la acestea.

Obiectivele urmărite pe parcursul derulării activităților au fost: conștientizarea modului în care societatea umană degradează mediul natural, evidențierea importanței reciclării în contextul protecției mediului, ecologizarea zonelor din apropierea școlii, formarea unui comportament ecologic elevilor, conștientizarea elevilor cu privire la consumul rațional de resurse naturale, înțelegerea și aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă precum și cunoașterea biodiversității locale și a importanței acesteia.

Activitățile desfășurate au fost foarte diverse și au avut un nivel adecvat fiecărui ciclu de învățământ în parte. Acestea au fost atât de tip indoor cât și outdoor și au avut un grad ridicat de interactivitate. Activitățile au vizat creativitatea elevilor. Aceștia și-au putut exprima creativitatea prin realizarea unor afișe, postere sau obiecte decorative din materiale  reciclabile, învățând totodată și importanța reciclării și reutilizării materialelor. O reușită  a fost reprezentată și de activitățile de tip outdoor, care au trezit interesul elevilor pentru studiul calității mediului înconjurător și pentru protejarea acestuia.

În urma analizării feedback-ului primit de la elevi privind activitățile realizate, principala concluzie a fost faptul că activitățile preferate de aceștia au fost cele de tip outdoor, desfășurate în natură. Investigarea mediului înconjurător, a biodiversității locale, precum și activitățile de reciclare și ecologizare au fost în topul preferințelor elevilor de gimnaziu și liceu. Aceștia au apreciat faptul că au putut descoperi mediul local prin intermediul unor activități cu caracter aplicativ, precum și faptul că au lucrat în echipă.

Pe locul al doilea în topul preferințelor s-au clasat activitățile care s-au desfășurat pe baza unor parteneriate educaționale, aceștia putând descoperi tainele naturii de la diferiți specialiști în domeniu.

Punctele tari identificate în urma oferirii feedback-ului au fost următoarele: claritatea obiectivelor activităților desfășurate, caracterul realist al obiectivelor propuse, interesul ridicat al elevilor pentru activitățile de tip outdoor, promovarea produselor realizate în cadrul anumitor concursuri, libertatea de inițiativă a elevilor, colaborarea cu instituțiile partenere, precum și utilizarea eficientă a resurselor disponibile.

Punctele slabe identificate sunt interesul mai scăzut al elevilor pentru activitățile de tip indoor și lipsa unor resurse pentru desfășurarea unor activități didactice mai complexe.

Oportunitățile principale au constat în creșterea calității actului educațional și a rezultatelor învățării, asigurarea șanselor egale pentru dezvoltare personală și formarea unui gandiri ecologice, în vederea gestionării durabile a resurselor naturale.

Activitățile desfășurate și-au atins scopul și anume conștientizarea importanței acțiunilor societății umane asupra mediului înconjurător și consecințele degradării mediului.

Un aspect demn de menționat în acest context este faptul că utilizarea resurselor trebuie să fie făcută în așa fel încât și generațiile viitoare să beneficieze de aceleași resurse ca și cele actuale. Adoptarea de către oameni a unui comportament care să ducă la o dezvoltare durabilă este o necesitate în zilele noastre.

În concluzie, activitățile din cadrul programului „Săptămâna verde” contribuie la formarea unui comportament ecologic, în armonie cu natura și la conștientizarea faptului că fiecare dintre noi putem contribui la protecția mediului înconjurător și la o scădere a ritmului de apariție a efectelor schimbărilor climatice.

Bibliografie
www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2023/Anexa_OM_3629_2023_Metodologie_Saptamana_Verde.pdf

 

prof. Alexandru Marian Ganea

Liceul Tehnologic Justinian Marina, Băile Olănești (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandru.ganea

Articole asemănătoare