Construirea mediilor de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivelul întregii școli, printr-o abordare a sistemelor (Proiect Erasmus+)

Proiectul „Construirea mediilor de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivelul întregii școli, printr-o abordare a sistemelor” este un proiect care are drept scop proiectarea și implementarea unui sprijin profesional în școli pentru dezvoltarea comportamentelor pozitive ale elevilor prin strategii proactive în vederea menținerii comportamentelor adecvate ale elevilor, prin crearea de medii școlare incluzive.

SWPBS construiește un continuum al sprijinului pozitiv al comportamentului pentru toți elevii din școlile implicate în proiect. Stabilește sisteme de sprijinire a cadrelor didactice cu scopul de a fi instruiți și consultați pentru punerea în aplicare a cunoștințelor însușite.

Proiectul de parteneriat strategic nr. – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY, Programul Erasmus+, Key Action 3 – Support for policy reform cu titlul „Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems – Change Approach (SWPBS)”, finanțat de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din cadrul Comisiei Europene este implementat în România într-un parteneriat format din Universitatea din Pitești și Inspectoratul Școlar Județean Argeș. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni: 28.02.2019-27.02.2022 și este coordonat de Centrul „CARDET” – „Centrul pentru promovarea cercetării și dezvoltării în tehnologia educațională limitată”, cu sediul în bulevardul Lykavitou 29, Engomi, 2401 Nicosia, Cipru.

În proiect sunt implicați 11 parteneri din patru țări europene: 3 parteneri din Cipru, 4 parteneri din Finlanda, 2 parteneri din Grecia și 2 parteneri din România (Universitatea din Pitești și Inspectoratul Școlar Județean Argeș).

Partenerii proiectului sunt următorii:
– Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (CI)
– Paidagogiko Instituto Kyprou, Ministry of Education (Cipru)
– Innovade Ltd (Cipru)
– Jyvaskylan Yliopisto (Finlanda)
– Kontiolahden kunta (Finlanda)
– City Of Varkaus (Finlanda)
– Lappeenrannan Kaupunki (Finlanda)
– Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecia)
– Perifereiaki Diefthinsi Protovathmias Kai Defterovathmias Ekpaidefsis (Grecia)
– Universitatea Din Pitesti (România)
– Inspectoratul Scolar Judetean  Arges (România)

Obiectivele proiectului SWPBS sunt:

  • Dezvoltarea capacității de formare externă la nivelurile autorității publice pentru susținerea școlilor în implementarea nivelurilor SWPBS.
  • Creșterea capacității interne de pregătire între personalul școlar și alți profesioniști în practicile SWPBS. Pentru a achiziționa un cadru de indivizi, care sunt instruiți pe suporturi comportamentale și socio-emoționale în interiorul și în afara școlilor, pentru a oferi asistență de instruire continuă și monitorizare a progreselor pentru fiecare nivel SWPBS.
  • Dezvoltarea resurselor de calitate pentru SWPBS. Pentru a proiecta și dezvolta un mediu de învățare electronică ușor de utilizat, module de învățare electronică și resurse digitale și OER-uri, care vor fi liber accesibile tuturor părților interesate pentru a le folosi și / sau adapta în practica lor.
  • Îmbunătățirea calității generale a sistemului educațional din țările participante. Pentru a crea un grup de școli din fiecare țară și din Europa care au stabilit o viziune, o limbă și o experiență comune în jurul culturii școlare incluzive pozitive, utilizarea practicilor bazate pe dovezi și prevenirea disciplinei școlare bazate pe cadrul de prevenire SWPBS cu trei niveluri. La nivelul proiectului SWPBS sunt angajate peste 100 de școli, 2000 de profesori, 20.000 de elevi și 40.000 de părinți. În plus, acest proiect urmărește să promoveze schimbări legislative care accentuează utilizarea practicilor bazate pe dovezi pentru a sprijini nevoile socio-emoționale și comportamentale ale elevilor printr-un continuu de susținere și utilizarea unor practici instructive bazate pe pozitive, mai degrabă decât reactive, punitive și excludătoare.
  • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la logica SWPBS nivelată prin împărtășirea implementării continue a proiectului și a rezultatelor finale; astfel, adresându-se factorilor de decizie naționali și europeni, părților interesate de educație și publicului larg.

Proiectul European SWPBS se desfășoară în perioada 2019-2021, iar în anul școlar 2019 – 2020 au fost selectate 30 de școli din județ pentru a implementa activitățile proiectului conform scopului acestuia de a crea medii școlare incluzive, pozitive și sigure. În acest sens, la nivelul școlilor s-au parcurs mai multe etape.

Echipele desemnate la nivel de școală au participat la fiecare training organizat de coordonatorii acestui proiect pentru a se familiariza cu scopul, obiectivele și metodele de lucru ale proiectului și pentru a putea instrui pe toți cei implicați în acest proiect în cadrul școlilor. Antrenorii externi au aplicat chestionare elevilor de clasa a III-a și a IV-a, cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare și s-a cerut acordul părinților elevilor pentru participarea acestora la implementarea acestui proiect.

În derularea proiectului la nivelul școlilor, s-au identificat nevoile, resursele școlare pe care le au, dar și un plan de acțiune.

În ideea abordării unui management al comportamentului, adecvat proiectului, dar și practicii școlare și sociale, au fost revizuite în fiecare școală participantă misiunea și viziunea școlii. Din acestea s-a elaborat o matrice a așteptărilor comportamentale la nivel de școală din care s-au desprins un set de valori reprezentative pentru școli. S-a început în luna martie cu implementarea rutinelor școlare și abilitățile sociale pe care fiecare elev trebuie să și le însușească și să facă dovada acestora prin atitudinea lui în grupul din care face parte, dar și în organizația școlară de care aparține.

În școli au fost realizate împreună cu elevii postere/ afișe privind misiunea și viziunea la nivelul școlii și cu ajutorul Asociaților de părinți, a fost realizată pavoazarea pe holul unităților școlare cu informații, viziunea și misiunea școlii din cadrul proiectului, imagini din timpul activităților desfășurate cu elevii;

Toate cele menționate mai sus au fost aduse la cunoștință echipei de proiect/ antrenori externi.

Date fiind condițiile în care școlile își desfășoară activitatea, fiecare cadru didactic implicat în activitatea proiectului continuă să promoveze aceste valori și norme chiar și în mediul online școlar, urmărind asigurarea unui climat social mai bun în școli prin formarea unor comportamente non-conflictuale și dezvoltarea unor abilități care să evite generarea situațiilor de violență și discriminare.

Echipele de proiect au elaborat  proiecte didactice model pentru cele patru abilități sociale (respect, siguranță, toleranță cooperare), proiecte pe baza cărora se vor realiza activități în școli.

Echipele SWPBS din școli s-au întrunit în fiecare  lună pentru a monitoriza progresul activităților SWPBS și pentru a lua decizii, pe care le-au  comunicat personalului didactic și nedidactic din școli. Au fost realizate afișe tematice cu diferite mesaje în legătură cu așteptările la nivel de școală, evidențiindu-se valori și principii precum: respect, siguranță, toleranță cooperare. În mai multe zone ale școlilor  au fost amplasate afișaje cu comportamentele preconizate.

În cadrul ședințelor lunare ale comisiei au fost analizate și dezbătute rezultatele chestionarelor aplicate personalului și elevilor. Acest lucru a permis creionarea  unei viziuni școlare comune și precizarea a 2-3 așteptări la nivel de școală (matricea abilităților sociale)
• Predarea așteptărilor, rutinelor și abilităților sociale la nivel de școală
• Recunoașterea comportamentelor așteptate ale elevilor printr-un sistem de recunoaștere la nivel de școală
• Necesitatea implementării unei proceduri comune pentru descurajarea comportamentelor inadecvate

Diseminarea proiectului și a activităților s-a realizat atât în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, cât și în cadrul ședințelor Consiliului elevilor, a ședințelor cu părinții și prin mediatizare pe site-urile școlilor.

 

prof. Florina-Teodora Biculescu

Liceul Tehnologic, Topoloveni (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.biculescu

Articole asemănătoare