Formarea și dezvoltarea competențelor cheie la școlarul mic prin intermediul activităților de lectură

Competențele sunt definite ca ansambluri de cunoștințe, atitudini și abilități de aplicare, operare și transfer al achizițiilor, care permit desfășurarea cu succes a unei activități, rezolvarea eficientă a unei probleme sau situații. Abordarea curriculumului pentru clasele primare în manieră integrată, planificarea conținuturilor și a unităților de învățare axându-ne pe competențele prevăzute în programa școlară, derularea unor proiecte educaționale sau tematice, a unor activități extracurriculare sunt câteva din  modalități practice  de abordare didactică  care contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor specifice și generale contribuind astfel la conturarea profilului absolventului  de clasa a IV-a din perspectiva competențelor cheie de nivel elementar.

În dezvoltarea competențelor cheie în învățământul primar, este esențial să se pună accent pe diversele abilități și cunoștințe fundamentale necesare pentru progresul elevilor. Formarea de competențe este argumentată întrucât la vârsta claselor primare copiii se ridică la un nivel generalizat mai mare decât al celor de la grădiniță. Ei pot grupa ușor obiecte după o însușire esențială și comună. Rămân prin acțiunile lor legați de concret, fac legături între acțiune și cuvânt. Se continuă procesul formativ al limbajului interior, are trăiri, emoții și sentimente, este atras de diferite personaje.

Copilul își ordonează gesturile, are putere de concentrare mai mare, începe să fie stăpân pe sine. Participă la activități de învățare de durată mai mare decât cea din grădiniță. Este atent cu propria persoană, se poate interioriza. Simte și manifestă dorințe de ajutor, dorește să converseze mai mult cu cei mari și să fie ascultat. Poate prezenta idei pe care le susține, pune întrebări, așteaptă răspunsuri. Se lărgește orizontul de cunoaștere, se comportă ca cei mari, își depășește uneori posibilitățile, descurajandu-se când nu reușește. De aceea, are nevoie de sprijin în încrederea lui în forțele proprii.

În perioada școlarizării, elevii înregistrează progrese importante în dezvoltare intelectuală și fizică, învățarea devine fundamentul activ. Școala îi conferă cunoștințe de formare de priceperi și deprinderi ce nu le-ar putea dobândi singur. Statutul social se schimbă la copii prin trecerea la clasele primare. Devin mai importanți în familie și grupul de copii.

Un exemplu excelent de bună practică pentru dezvoltarea competențelor cheie în învățământul primar este integrarea activităților de lectură plăcută în rutina zilnică a claselor. Acest lucru poate fi realizat prin implementarea a diverse strategii și activități care să încurajeze și să promoveze plăcerea lecturii în rândul elevilor. Iată câteva exemple:

1. Colțul de lectură: amenajarea unui spațiu dedicat lecturii în clasă, care să fie atrăgător și confortabil. Acest colț poate fi înzestrat cu perne, covoare și bibliorafturi cu cărți variate și accesibile pentru vârsta elevilor.
2. Sesiuni de lectură împreună: organizarea unor momente zilnice sau săptămânale în care elevii și profesorul să citească împreună din cărți sau povești. Aceste sesiuni pot fi însoțite de discuții despre povești, personaje și lecții de viață.
3. Cluburi de lectură: încurajarea formării unor cluburi de lectură în școală, unde elevii să poată împărtăși și discuta despre cărțile preferate. Cluburile pot fi organizate pe grupe de vârstă sau în funcție de interese comune.
4. Concursuri și activități tematice: organizarea de concursuri de lectură, precum cititul celui mai mare număr de cărți sau recitarea unor pasaje preferate din cărți. De asemenea, pot fi organizate activități tematice, precum săptămâna cărților de aventuri sau a cărților de povești.
5. Parteneriate cu biblioteca școlii și cea locală: colaborarea cu bibliotecile pentru a oferi acces la o varietate mai mare de cărți și pentru a organiza evenimente speciale, precum întâlniri cu autori sau ateliere de lectură creativă.

Prin promovarea plăcerii lecturii în școală, elevii își pot dezvolta abilitățile de citire, vocabularul și imaginația, dar și competențe sociale precum empatia și înțelegerea diversității culturale. De asemenea, această practică contribuie la cultivarea unei pasiuni durabile pentru lectură în rândul elevilor.

Bibliografie
Maria Dulamă, Despre competenţe, Presa Universitară Clujeană,  Cluj, 2011;
Suport de curs „ CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II învățământ primar”
Programa Școlară pentru clasele pregătitoare, I și a II-a, M.E.N.,București, 2013;
Programa Școlară pentru clasele a III-a și a IV-a, M.E.N., București, 2014;

 

prof. Ionica Enuță-Ștefan

Școala Gimnazială Nr. 17, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionica.enutastefan

Articole asemănătoare