Anul European al Competențelor: La orice vârstă, meseria se învață, nu se fură

Prin Decizia Parlamentului European și a Consiliului, în data de 9 mai 2023 a fost lansat „Anul European al Competențelor-2023”. Manifestările incluse în agendă durează până pe 8 iunie 2024. În acest interval, statele membre au oportunitatea de a organiza evenimente și disemina informații despre acțiunile dedicate acestuia. Anul European al Competențelor plasează cele opt competențe-cheie în centrul dezbaterii politice din UE. Articolul prezintă acțiuni de promovare a învățământului profesional și tehnic desfășurate în cadrul anului european al competențelor.

Așadar, în cadrul mai mai multor acțiuni desfășurate în acest interval, se promovează sprijinirea elevilor în scopul obținerii competențelor-cheie, care reprezintă un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini, de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, incluziunea socială şi găsirea unui loc de muncă. Acestea trebuie să fie dezvoltate la sfârşitul educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare, ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii.

În acest context, Ministerul Educației a invitat inspectoratele școlare, unitățile de învățământ preuniversitar și universitățile, instituțiile din subordine și partenerii lor să devină vectori de promovare, informare și diseminare la nivel local, regional și european a tuturor acestor acțiuni.

Pentru a marca Anul European al Competențelor, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău implementează proiectul educațional „Orientarea elevilor de gimnaziu către o carieră potrivită. Meseria face diferenţa!. Schimb de experienţă cu alte unități de învățământ”, în premieră inclus în Calendarul Activităților Educative Județene (CAEJ) – 2024, poziția 40 și aprobat în CA al ISJ Bacău din 18.12.2023.

Scopul acestuia este îmbunătățirea proceselor de orientare și consiliere vocațională a elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a, dezvoltarea unor competențe profesionale noi, în concordanță cu cerințele secolului XXI, prin documentare, precum și compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-economic și schimbul de experiență al cadrelor didactice implicate în activitățile din cadrul proiectului.

Principalul obiectiv constă în îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor din învăţământul preuniversitar, în vederea facilitării tranziției acestora spre nivelele superioare de educație sau piața muncii și accesul/implicarea elevilor cu cerințe educaționale speciale și din medii defavorizate, dar și accesul elevilor din mediul rural la liceele de profil tehnic și economic.

În acest context,coordonatorii proiectului la nivel județean, prof. Gabriel Stan – Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și prof. Doru Pralia – Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești, au organizat o serie de activități, care se circumscriu celor dedicate „Anului European al Competențelor-2023”.

Astfel, prima, cu tema „Autocunoaştere şi dezvoltare personală”, s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău, parteneră în proiect. Elevii din clasele a VII-a și a VIII-a au fost încurajați de profesorii coordonatori să-și descopere cât mai multe trăsături pozitive despre sine și să observe schimbările asociate vârstei, prin abordarea unor teme, precum: „Să ne cunoaştem mai bine”, etc.

A doua activitate, desfășurată sub forma unui atelier de lucru, cu tema „Comunicare și abilitare socială”, a avut loc la Școala Gimnazială Măgirești și la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moinești, de asemenea parteneri în proiect. Cadrele didactice coordonatoare au prezentat elevilor câteva noțiuni despre managementul emoțiilor și comunicare, încurajându-i să descopere importanţa autocontrolului, modalitățile prin care vor face față emoţional unor situaţii dificile, avantajele cooperării în grup, despre solidaritate și despre comportamentele agresive/ neagresive.

O altă secvență a constat în vizite tematice la liceele și şcolile vocaţionale, parte a acestui proiect. Astfel, elevii claselor a VIII-a de la Școala Gimnazială „Nicolae Șova” Poduri, care doresc să își continue studiile la liceu, sau la şcoala profesională, împărţiți pe grupe, în funcţie de interesul şi abilităţile lor, au vizitat Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moinești, așadar obținând informaţii despre oportunităţile oferite de acestea.

La Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău și la Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești, elevii au realizat eseuri, în cadrul unui concurs cu tema „Meseria care mi se potrivește, punte între ce îmi doresc să ajung și motivația necesară”. Ela urmărit evidențierea motivației acestora pentru a practica o meserie potrivită.

Printre acţiunile propuse în cadrul acestei campanii se regăsesc și o serie de acţiuni comune ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ale operatorilor economici, privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor, caravane ale meseriilor, vizite ale elevilor din unităţile de învăţământ implicate la operatorii economici, care asigură pregătirea şi/sau practica în învăţământul profesional şi profesional dual, precum și ateliere de informare pentru profesorii diriginţi ai claselor a VII-a şi a VIII-a.

Deci, suita de activități din cadrul proiectului va contribui la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional-tehnic şi profesional-dual în rândul viitorilor absolvenţi ai claselor a VIII-a, dar și la multiplicarea acțiunilor de popularizare a ofertelor educaționale, marcându-se astfel Anul European al Competențelor (2023–2024).

 

prof. Gabriel Stan

Colegiul Economic Ion Ghica, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriel.stan

Articole asemănătoare