Abordarea finlandeză pentru incluziune și stare de bine (Mobilitate Erasmus+)

Anul şcolar 2022-2023 mi-a oferit şansa de a participa la cursul de formare „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom”. Cursul s-a desfăşurat în Helsinki, Finlanda, în perioada 12-17 decembrie 2022, în cadrul proiectului Erasmus+ “ Incluziune prin starea de bine”. Proiectul “ Incluziune prin starea de bine”, nr. de referinţă 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075211, implementat de Școala Gimnazială Vulcana Pandele în perioada 1 iunie 2022-31 iulie 2023, este finantat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acţiunea-cheie 1 Mobilitatea persoanelor în scopul învăţării.

La cursul „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom” am participat la activităţi  şi jocuri  diverse: exerciţii de mindfulness, jocuri care integrează activitatea fizică şi cea academică, activităţi de auto şi inter cunoaştere. Aceste activităţi au avut ca scop să ne familiarizeze cu bazele pedagogiei pozitive şi elaborarea unui plan al stării de bine în şcoală care promovează incluziunea.

Exemple de jocuri și activități care imbină activitățile statice cu cele dinamice:

„Jocul culorilor’’
În locuri diferite din clasă, se află lipite coli de hârie de diverse culori. Un jucător stă în mijlocul clasei, cu ochii închiși, numărând până la 10. În timpul acesta, ceilalți jucători se așează în dreptul colilor (fiecare unde dorește). Când a terminat de numărat, jucătorul numește o culoare. Cei care sunt așezați în dreptul culorii respective vin în centru și alături de primul participant, numără din nou până la 10, timp în care jucătorii rămași se reașează în dreptul colilor colorate. Cei din centru, din nou numesc o culoare, iar cei din dreptul culorii respective vin în mijloc. Jocul se repetă în acest mod, până sunt numite toate culorile afișate. Câștigă cel/cei care s-au reașezat, fără a fi numită culoarea lor.

Jocul „Ghicește ce-am mimat’’
Participanții sunt împărțiți în două echipe, fiind așezati unul în spatele celuilalt. În fața echipelor se află câte un număr egal de cărți/imagini. Pe rând, fiecare participanț din fiecare echipă vine în față, extrage o carte și mimează cee ce vede în imagine, pentru membrii echipei sale. Câștigă echipa care a terminat de mimat prima, toate imaginile.

Jocul „Traseul emoțiilor’’
Pe podea este desenat/ aplicat un traseu (o înșiruire de figuri geometrice, sfoară, șotron …etc). După parcurgerea întregului traseu, folosind diverse variante de mers, alergare, sărituri,  la final, fiecare copil extrage câte un jeton pe care este desenată o emoție. O descrie, exemplifică printr-o întâmplare, un moment în care a trăit acea emoție și o reprezintă cu ajutorul expresiei feței.

În învățământul preșcolar, multe din aceste jocuri pot fi adaptate si utilizate atât în cadrul activităților pe domenii experiențiale, cât și în cadrul jocurilor liber alese, rutinelor și tranzițiilor. Copiii sunt implicați activ, atmosfera de învățare este relaxată, se dezvoltă încrederea în sine, se îmbunătățesc relațiile copii-educatoare, dar și copii-copii.

Bibliografie
Suport de curs „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom”, furnizor de curs: Europass Teacher Academy Finland, 12-17.12.2022, Finlanda

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Elena Constantin

Grădinița cu Program Normal Gura Vulcanei, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.constantin1

Articole asemănătoare