Când profesorii devin elevi (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială „Aron Densușianu” Hațeg este beneficiara unui proiect  Erasmus+, Acţiunea cheie 1, cu titlul „Viziune digit@lă pentru noua generație”, proiect ce presupune organizarea de 6 fluxuri de  mobilităţi ale personalului didactic în domeniul Educaţiei şcolare, în noua generaţie de proiecte educaţionale Erasmus+ 2021-2027, finanţate prin fonduri europene. Acest proiect în domeniul Educaţie şcolară implică participarea personalului didactic de predare la cursuri de formare, dar și la activități de tip job-shadowing prin care vor fi îmbunătăţite competenţele de predare şi evaluare în anumite domenii educaţionale. Formarea va avea ca rezultat creşterea calităţii demersurilor didactice furnizate, precum şi dezvoltarea capacităţii instituţionale de gestionare a proiectelor europene din școala noastră.

Al patrulea și al cincilea flux de mobilități a fost axat pe dezvoltarea competențelor în domeniul IT în rândul profesorilor. 5 profesori din școala noastră, respectiv A.M.N (profesor de limba română), V.T ( profesor de matematică), M. G. ( profesor înv. primar și director adjunct ), I.N.D ( profesor înv. primar ) și D.S.Ș. ( profesor înv. primar) au participat la cursul de formare pe tema „Să ne facem lecţiile mai interesante prin activităţi amuzante, jocuri şi folosirea TIC” (Making Lessons More Interesting By Fun Activities, Games And Ict Usage). Obiectivul principal al cursului a fost introducerea dispozitivelor mobile şi a aplicaţiilor de învăţare în demersul didactic, cu analiza beneficiilor care decurg din acest proces. Ca rezultate ale învăţării amintim: abilitatea de a integra jocurile şi tehnologia digitală în demersurile didactice întreprinse; familiarizarea cu tendinţele TIC actuale şi cum pot fi acestea folosite pentru a crea o e-lecţie; crearea de resurse cu care se poate îmbogăți conţinutul e-learning (RED). Tot în cadrul acestui curs s-a urmărit însuşirea de abilitaţi de predare prin joc, folosind tehnici de coeziune a grupului de elevi; vizionarea de exemple de bună practică legate de introducerea de conţinut TIC în lecţii, urmând ca participanţii să elaboreze la rândul lor, exemple de planuri de lecţii care includ şi conţinut TIC şi folosirea autoevaluării ca instrument de îmbunătățire a propriului demers didactic.

Cursul a avut loc în Paris, Franţa, furnizorul de curs fiind organizaţia Cappadocia Education și acesta s-a desfășurat în perioada 10-14 iulie 2023.

Al cincilea flux de mobilitate a avut ca protagoniști alți 5 profesori din școala noastră: N.M.A. ( profesor de limba franceză), M.V. (profesor de geografie), N.C.B. ( profesor învățământul primar), G.L.F. (profesor învățământul primar), C.D.L (bibliotecar). Aceștia au participat la cursul organizat de Asociația Anatolia Educațion care poartă titlul ,,Clasa inversată”( Flipped classroom). Acest curs a contribuit la formarea profesorilor și a personalului școlii cu o abordare nouă și inovatoare, și anume schimbarea orelor de curs, integrând învățarea bazată pe TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) în dezvoltarea personală și profesională și în mediul școlar, în conformitate cu prioritățile Erasmus+.

Prin participarea la acest curs, noutatea în abordarea educațională aflată sunt lecțiile inversate și modul în care profesorii își planifică lecțiile. În mod tradițional, în educație, profesorii planifică lecțiile în această ordine: obiective, prelegere, evaluare. Profesorii își pun împreună obiectivele/rezultatele de învățare, apoi planifică modul în care vor explica materialul studenților prin prelegere și apoi încheie procesul de planificare venind cu evaluări. Evaluările mai tipice au fost examenele și lucrările, cu unele proiecte de grup. Când se proiectează o lecție inversată, este important ca profesorii să adopte o abordare diferită, deoarece întregul proces de predare se schimbă.

Designul este un proces de planificare al lecției care are loc în această ordine: obiective, evaluare, desfășurare. Este întotdeauna important să planificăm mai întâi obiectivele/ rezultatele așteptate, deoarece acestea sunt ghidul pentru ceea ce dorim să obțină elevii noștri la lecție. Scrierea obiectivă, într-un alt sens, este eliminarea informațiilor necesare din informațiile nu atât de necesare. Este important să planificăm evaluarea în continuare, deoarece ne îndemnăm studenții să asculte cursurile. Dacă evaluarea/activitatea noastră în clasă nu este bine gândită și slabă, lecția va fi la fel. Deci, imediat după ce vă planificați obiectivele, creați o evaluare/activitate care să reflecte direct obiectivele dvs. După ce ați planificat primii doi pași, creați mediul de desfășurare. Acest proces va fi mai simplu, deoarece până acum veți fi avut deja gândurile bine organizate și evaluarea/ activitatea deja planificată.

Participarea la aceste cursuri de formare europeană generează impact instituțional în primul rând, la nivelul elevilor Școlii Gimnaziale „Aron Densușianu”, beneficiari direcţi ai procesului instructiv-educativ, dar și în rândul părinților elevilor și în comunitatea educațională locală. Prin activitățile de diseminare în comunitatea educațioală online, alți profesori pot prelua exemplele de bune practici prezentate în cadrul activităţilor de diseminare a experienţei de învăţare europeană în comunitatea lărgită de învăţare de către profesorii participanţi la cursuri.

Prin preocuparea permanentă a dascălilor de învățare pe tot parcursul vieții, prestigiul școlii noastre crește, comunitatea îmbunătăţindu-și percepţia despre produsul educațional oferit beneficiarilor învățării, aceștia având parte de un act educaţional înalt calitativ.

* * *

Prof. Simona Șăroni este coordonator Erasmus+.

 

prof. Simona Șăroni

Liceul Teoretic I.C. Brătianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.saroni

Articole asemănătoare