STEAM like Leonardo, proiect Erasmus+. Ultima mobilitate a proiectului

Școala George Emil Palade pregătește din aprilie implementarea ultimei mobilități din cadrul proiectului STEAM like Leonardo, care a avut loc în 24-28 mai 2021, online, din laboratorul multimedia. Pandemia a determinat echipa de coordonare să solicite prelungirea cu 12 luni a proiectului, în speranța că se va putea realiza fizic și ultima mobilitate a acestuia, respectiv deplasarea în Polonia, Golub- Dobrzyn. Din păcate, restricțiile impuse de autoritățile poloneze, din cauza pandemiei, nu au permis acest lucru. De aceea, coordonatorii au decis implementarea online a ultimei mobilități.

Instituția noastră a implementat activități premergătoare, în scopul realizării la standardele dorite a tuturor activităților prevăzute de săptămâna mobilității în online. Printre acestea enumerăm sesiuni de formare pentru utilizarea aplicațiilor Microsoft Teams sau GeoGebra Apps. Cei cinci parteneri, România, Spania, Italia, Belgia și Polonia, reuniți de tema mobilității, Leonardo omul de știință și matematicianul, au implementat în colaborare, sincron și asincron, temele propuse de partenerul gazdă, Polonia.

Formatul online al mobilității a permis lărgirea echipei, care, în cazul nostru, a fost formată din 12 elevi de clasa a VIII-a si 4 cadre care au implementat local activitățile mobilității, între 24-28 mai. Instituția noastră a avut oportunitatea de a pune în valoare competențele dobândite de elevii săi, prin realizarea unor activități moderne, inovative, facilitate de dotările tehnice recente ale laboratorului multimedia.

24 mai 2021: Mobilitatea a început cu activități în asincron care au presupus completarea profilului personal al participanților pe pagina padlet a jurnalului online, completarea cu versiunea în limba română a mini dicționarului de termeni din domeniul științelor, necesar implementării activităților ulterioare, completarea așteptărilor participanților printr-un chestionar Mentimeter. Activitățile au utilizat și dezvoltat competențele digitale și de limba engleză ale elevilor implicați, două din competențele cheie ale învățământului modern.

25 mai 2021: A doua zi a mobilității a fost dedicată activităților desfășurate sincron între parteneri. Participanții au descoperit Polonia şi Golub-Dobrezn printr-un tur virtual care a luat forma unui escape room educațional – parcurgerea cu succes a etapelor a oferit cifrele unui cod ce permitea rezolvarea finală a cerinței. Formatul educațional escape room este unul foarte modern, pliat pe cerințele nativului digital, interesat de utilizarea tehnologiei în rezolvarea sarcinilor de lucru și motivat prin captarea continuă a atenției prin provocări educaționale.

Chestionarul rezolvat în colaborare între parteneri a permis exersarea competențelor interculturale dobândite prin realizarea sarcinilor anterioare. Prezentarea informațiilor esențiale despre domului geodezic şi despre corpurile platonice desenate de Leonardo da Vinci, a constituit baza teoretică a activităților practice de a doua zi. Completarea jurnalului online cu reflecții şi impresii a continuat.

26 mai 2021: Mobilitatea a continuat prin activitatea practică STEAM, în echipe naționale, de construcție a domului geodezic şi a corpurilor platonice. Partenerii au construit simultan aceste corpuri și au completat fișe de observație despre acestea. Aplicația online GeoGebra le-a permis vizualizarea acestora în 3D şi aprofundarea noțiunilor geometrice. Aplicația Quizizz a favorizat participarea simultană a partenerilor la un chestionar despre corpurile construite și analizate anterior. Ziua s-a încheiat cu impresii şi rezoluții completate în jurnalul online padlet al mobilității.

27 mai 2021: Leonardo’s detectives a fost activitatea care a permis colaborarea simultană a partenerilor în 6 echipe internaționale, în scopul de a descifra misterele conectate multiplelor domeniilor de activitate ale personalității polimorfte ale lui Leonardo da Vinci. Coechipierii au avut de descifrat coduri, de interpretat mesaje scrise în oglindă, de a face conexiuni logice sau de a realiza calcule matematice. Plăcerea de a colabora și de a identifica soluții problemelor logice a fost beneficiul principal al acestei activități. Exersarea limbii engleze, dezvoltarea competențelor digitale şi a celor interculturale sunt, de asemenea, alte rezultate educaționale atinse.

A patra zi a jurnalului online şi-a scris rândurile. Mobilitatea online a ajuns în ultima sa zi. Participanții au elaborat, cu ajutorul aplicațiilor online Canva sau Power Point, postere comune cu cele mai relevante aspecte ale activităților desfășurate online. Ultimele impresii despre programul mobilității Leonardo omul de știință și matematicianul au colorat emoțional paginile jurnalului online.

Consider că cei 3 ani de implementare a proiectului au constituit, prin acțiunile de diseminare, un catalizator pentru inițierea altor proiecte similare la nivelul instituției. Ca rezultat imediat, putem menționa implementarea altor două proiecte Erasmus+ KA229 și, cel mai semnificativ, acreditarea instituției pentru implementarea proiectelor Erasmus+ KA1 în exercițiul financiar european actual, 2021-2027.

Aceste rezultate sunt rodul entuziasmului de care echipa de implementare a proiectului STEAM like Leonardo a generat-o. Este un mare pas înainte, ce confirmă, prin rezultate palpabile, direcția europeană a instituției noastre. Dar beneficiile cele mai relevante sunt cele care se pot măsura în competențele dobândite de elevii noștri, care dovedesc, acum la absolvirea școlii gimnaziale, că au dezvoltat competențele anterioare și au atins nivelul impus de profilul absolventului de clasa a VIII-a. Cele 8 competențe cheie au fost punctul focus al planului de implantare, iar formatul educațional inovativ, modern, ancorat în cele mai recente tendințe ale învățământului european, a facilitat dezvoltarea competențelor transversale necesare forței de muncă actuale: rezolvarea de probleme, gândirea critică, auto reflecția, colaborarea și munca în echipă.

 

prof. Camelia Timofte

Școala Gimnazială George Emil Palade, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.timofte

Articole asemănătoare