Violența asupra copiilor în familie și în școală (Studiu)

Violența asupra copiilor reprezintă una dintre cele mai mari și importante teme de studiu ale contemporanității. De-a lungul anilor, această problemă a devenit din ce în ce mai gravă. Din ce în ce mai mulți copii sunt abuzați fizic sau/ și psihic atât în cadrul familiei, cât și în cel al școlii. Fie că sunt victimele altor copii sau ale părinților, copiii abuzați pot prezenta traume psihologice la maturitate care ajung să influențeze în mod negativ comportamentul cu persoanele din jur.

Această lucrare are ca scop analiza violenței asupra copiilor, adică se dorește ca, printr-un sondaj adresat copiilor, să se studieze datele socio-demografice ale acestora, structura familiei, condițiile de locuire, situațiile materiale familiale etc. și în care dintre mediile de trai apare violența. În vederea realizării acestei investigații, am avut următoarele repere metodologice:
– Eșantion: elevi, persoane minore care fac parte din colectivul Liceului Teoretic „Dunărea” Galați.
– Volumul eșantionului: 115 respondenți.
– Procedeul de formare al eșantionului: prin intermediul completării unui chestionar realizat și aplicat online;
– Perioada de completare: 7 ianuarie- 29 februarie 2020.

Chestionarul cuprinde 17 întrebări, dintre care 9 sunt cu caracter demografic (numărul minorilor din familie, situația familiei, situația financiară a familiei, situația școlară, vârsta, genul, etnia, clasa și mediul) și au scopul de a contura profilul fiecărui copil care a răspuns la chestionar, iar restul întrebărilor ajută la analiza propriu-zisă. Chestionarul a fost creat și completat pe site-ul isondaje.ro și răspunsurile sunt sub anonimat. După atingerea volumului eșantionului, s-a trecut la prelucrarea și codificarea răspunsurilor cu ajutorul programelor IBM SPSS Statistics 20 și Excel.

• Amenințări (părinți)

Figura 1. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „amenințări (părinți)”
Figura 1. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „amenințări (părinți)”

Conform rezultatelor, 34 de copii din 115 au fost amenințați în ultimul an de părinți pentru a fi convinși să îi asculte.

Figura 2. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică ușoară (părinți)”
Figura 2. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică ușoară (părinți)”

Într-un număr semnificativ (79), cei mai mulți copii au spus că părinții nu au folosit violența fizică ușoară (urecheat, lovit cu palma) în ultimul an ca mijloc de pedeapsă.

• Violență fizică gravă (părinți)

Figura 3. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică gravă (părinți)”
Figura 3. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică gravă (părinți)”

Doar 18 din cei 115 respondenți au spus că părinții au folosit violența fizică gravă (bătaie cu obiecte) ca mijloc de pedeapsă.

• Violență verbală (profesori)

Figura 4. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență verbală (profesori)”
Figura 4. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență verbală (profesori)”

Aproximativ jumătate dintre respondenți sunt certați de profesori atunci când greșesc. Dintre cele trei variante de răspuns, „niciodată” a fost aleasă cel mai puțin, procentul fiind de 21,74%.

• Jigniri (profesori)

Figura 5. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „jigniri (profesori)”
Figura 5. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „jigniri (profesori)”

Mai mult de jumătate (aproape 55%) dintre copii nu sunt jigniți de profesori atunci când greșesc. Doar 11,3% sunt deseori jigniți.

• Violență fizică (profesori)

Figura 6. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică (profesori)”
Figura 6. Distribuția eșantionului în funcție de variabila „violență fizică (profesori)”

Un procent foarte mic (aproximativ 16%) sunt pedepsiți „deseori” sau „câteodată” prin violență fizică de către profesori.

Concluzii

Scopul acestei lucrări a fost de a analiza factorii care determină violența asupra copiilor sub 18 ani în cadrul familiei, al școlii sau al grupului de prieteni. Acest studiu poate ajuta atât personalul didactic, cât și părinții colectivului Liceului Teoretic „Dunărea” Galați să afle care sunt factorii care determină violența și cum să abordeze situațiile fiecărei clase. Pentru această analiză, am realizat un chestionar format din 17 întrebări, la care au răspuns 115 copii. Din statisticile descriptive am aflat că vârsta respondenților este cuprinsă între 11 și 18 ani și că numărul fetelor este aproape egal cu cel al băieților, diferența dintre procente fiind de 0,86%. În ceea ce privește situația familială a copiilor, cei mai mulți dintre ei cu un procent de 74,78% au spus că locuiesc cu ambii părinți. De asemenea, aproximativ 73% dintre respondenți au spus că au o situație financiară la fel ca a celorlalți copii de vârsta lor. Am aflat că 35,65% dintre copii au o relație foarte bună cu părinții și 37,39% sunt supravegheați mereu. Dintre cei 115 respondenți, 11,3% sunt romi, iar aproximativ 33% locuiesc in mediul rural. Rugați să își evalueze situație școlară pe o scară de la 1 la 5, 41,7% și-au acordat 4, media fiind de 3,59.

Am aflat că există mai multe legături între mai multe variabile: situația financiară a copiilor și violența fizică aplicată de către profesori, etnia copiilor și violența verbală și fizică aplicată de către profesori, mediul de proveniență al copiilor și violența verbală și fizică între copii. Conform analizelor făcute, relația cu părinții este cea mai importantă variabilă, urmată de situația financiară. Supravegherea părinților este pe ultimul loc ca și importanță.

În concluzie, putem afirma faptul că violența asupra copiilor în familie și la școală este influențată de mai mulți factori, principalii fiind situația financiară, etnia și mediul de proveniență.

 

prof. Jenica Zeld

Liceul Teoretic Dunărea, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/jenica.zeld

Articole asemănătoare