Valoarea formativă a software-ului educațional

Conținutul multimedia și interactivitatea cu utilizatorul sunt principalele puncte forte ale software-urilor educaționale, care le diferențiază în principal de conținuturile tradiționale, cum ar fi cărțile. Conținutul multimedia oferă software-ului capacitatea de a atrage utilizatorul și în special copiii: desene animate, personaje, dialoguri, sunete și filme.  Pot stimula curiozitatea utilizatorilor mai tineri și îi impulsionează spre aprofundarea cunoștințelor și explorarea software-ului.

Un nivel ridicat de interacțiune cu software-ul oferă utilizatorului libertatea de a decide cum să acționeze: copiii pot alege direcția în explorarea software-ului și pot stabili gradul de detaliu al informațiilor furnizate și se pot opri oricând doresc. Legăturile și hiperlegăturile care se găsesc pe tot parcursul conținutului instrumentelor educaționale invită utilizatorul să descopere noi scenarii, noi argumente și puncte de vedere surprinzătoare care susțin dezvoltarea gândirii asociative și o viziune multidimensională a aceleiași probleme.

Toate aceste caracteristici pot modifica drastic modul de învățare al elevilor care schimbă abordarea pasivă în dorința de a învăța. Profesorii adesea susțin că elevii învață, folosind anumite programe software, instrumente cheie pentru îmbunătățirea și eficiența învățării, care sunt special concepute pentru a-i implica activ în procesul de învățare și le oferă controlul educației lor. (Castro Sanchez, 2009)

Practic, software-ul educațional nu a fost conceput pentru a îmbunătăți gradul de cunoaștere a elevilor cu privire la anumite subiecte, dar scopul principal al acestora este îmbunătățirea învățării propriu-zise (Guzdial și colab., 1997) și, desigur, o aprofundare a însușirii cunoștințelor în ceea ce privește subiectele tratate de software reprezintă un efect secundar major.

Pe parcursul sesiunilor de învățare folosind calculatorul, copiii au posibilitatea de a experimenta singuri căutarea subiectelor de învățat, într-un mod complet diferit de ceea ce se întâmplă în timpul lecțiilor tradiționale, unde profesorul decide pentru toată lumea. Prin urmare, elevii experimentează propriile moduri de învățare și gândire și devin conștienți de particularitatea mecanismelor de învățare. Copiii vor începe treptat să își controleze propriile activități intelectuale și vor exploata această nouă abilitate în studiile lor viitoare.

Principalele produse software integrează sisteme de comunicare între elevi și profesori, aspect foarte important, deoarece le permite elevilor să împărtășească mai ușor anumite experiențe și trăiri într-un mod natural și să exploreze software-ul împreună. Datorită dezvoltării recente a tehnologiilor Internet, utilizarea colectivă a instrumentelor de predare se poate face atât în cadrul aceleiași clase, cu mai mulți elevi partajarea aceluiași computer personal, cât și de către elevi aflați în zone geografice diferite.

Tehnicile uzuale de comunicare între utilizatori includ mesageria în timp real, e-mail, apel vocal și video etc. Aceste tipuri de facilități de comunicare permit implicarea profesorului prin alegerea celor mai bune metode care să avantajeze predarea și învățarea, luând decizii privind conceptele sau cunoștințele pe care trebuie să le parcurgă elevii sau asupra gradului de dificultate a cunoștințelor, pot ajuta elevii răspunzându-le la întrebări în timp real. Mai mult decât atât, profesorii care interacționează cu elevii lor își pot evalua nivelul propriu de cunoștințe și pot planifica strategii pentru predarea ulterioară.

Un alt beneficiu oferit de software-urile educaționale este posibilitatea elevilor de a-și autoaprecia învățarea. În mod normal, testele de autoevaluare pot fi găsite la sfârșitul fiecărui modul (dacă software-ul este organizat în module) sau la sfârșitul unui curs, deci elevul își poate verifica cunoștințele prin intermediul întrebărilor și poate evalua nivelul său de cunoaștere a temei prezentate.

Elevii sunt adesea atrași de testele de evaluare parțială sau finală propuse de aceste instrumente datorită naturii lor ludice sau a simplității, mai mult decât de testele propuse de profesorii din sălile de clasă.

Software-ul educațional oferă direct mai multe avantaje și pentru profesori. Unele produse interactive permit modificarea, extinderea și actualizarea atât a conținutului software-ului, cât și a testelor propuse pentru evaluarea elevilor.

Utilizarea instrumentelor educaționale îmbunătățește, pentru profesori, posibilitatea de a urmări mai atent învățarea și progresul elevilor și poate reduce drastic timpul dedicat lecțiilor tradiționale, oferind profesorului mai mult timp pentru activități de îndrumare și consiliere.

Datorită tuturor acestor caracteristici, software-ul educațional a câștigat un rol important în educația copiilor, la școală și acasă, multe teme se pot rezolva cu ajutorul unor astfel de instrumente care își exploatează la maxim capacitățile interactive excepționale: istorie, matematică, geografie, informatică, literatură, muzică etc.

 

prof. Octavia Anghel

Clubul Copiilor Martha Bibescu, Comarnic (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/octavia.anghel

Articole asemănătoare