Exemple de utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare la discipline tehnice

Tehnologiile educaționale moderne contribuie la amplificarea eficienței procesului de predare – învățare prin antrenarea mai multor receptori  și dezvoltarea competențelor elevilor în utilizarea calculatorului. Eficiența tehnologiilor digitale în activitatea didactică este determinată de metodologia folosită de cadrul didactic pentru integrarea acestuia în procesul educațional. Atât succesele cât și insuccesele în pregătirea teoretică și practică a elevilor sunt determinate, în bună parte, și de modul în care fiecare cadru didactic știe să folosească potențialul didactic al mijloacelor de învățământ. De aici rezultă că, pentru profesori, educația permanentă, formarea profesională continuă pe măsura evoluției tehnologiilor cu potențial educațional, tinde să evolueze spre „o permanență a educației permanente”.

Caracteristici ale abordărilor tradiționale și moderne de educație:

1. Medii tradiționale de învățare: instruire centrată pe profesor; avansare lentă, pas cu pas; folosește un singur media; activitate izolată;       furnizare de informații prin predare; învățare pasivă; învățare factuală (bazată pe prezentarea de fapte); răspuns reactiv; context izolat, artificial

2. Noi medii de învățare: învățare centrată pe elev; avansare mai rapidă, în mai mulți pași; multimedia; activitate (muncă) colaborativă; schimb de informații; învățare activă, exploratorie; gândire critică și adoptare de decizii în cunoștință de cauză; acțiune planificată, proacticvă; context autentic, ancorat în realitate

În momentul de față, se poate vorbi deja despre o evoluție a intervenției calculatorului în activitatea didactică:
– introdus inițial ca simplu mijloc didactic pentru ilustrare sau pentru testare obiectivă,
– integrarea lui în lecție devine ulterior metodă,
– utilizarea în predare-învățare-evaluare cu un ansamblu de principii didactice, astfel încât să devină parte importantă a strategiei de învățare.

În acest sens, pentru orele de discipline tehnice la care predau am creat și utilizat resurse web 2.0 pentru învățare  și instrumente digitale pentru evaluare, acestea fiind publicate pe platformele LearningApps și iTeach/ digitaledu.ro.

Enumăr în cele ce urmează o serie de resurse educaționale deschise create pentru diferite module de specialitate:

1. Modulul: Procese de bază în alimentație, clasa a IX-a, domeniul Turism și alimentație:
– Caracteristicile alimentelor (learningapps.org/view24463909),
– Afânători, esențe, coloranți alimentari, substanțe gelifiante (learningapps.org/view24526895),
– Stimulente și alte adaosuri vegetale (learningapps.org/view24528385),
– Condimente (learningapps.org/view24527488),
– Produsele lactate (learningapps.org/view24745807),
– Laptele (learningapps.org/view24745486),
– Clasificarea cărnii după proveniență (learningapps.org/view24743664),
– Caracteristicile principalelor tipuri de carne (learningapps.org/view24744905),
– Transformări care se produc în carne după sacrificarea animalelor (learningapps.org/view24744036),
– Conservarea și păstrarea cărnii (learningapps.org/view24744367),
– Lapte și produse lactate – condiţiile de calitate (learningapps.org/view24748057),
– Carnea – caracterizare, structură (learningapps.org/view24743412),
– Caracteristicile organoleptice ale ouălor prospete (learningapps.org/view24843814),
– Structura oului (learningapps.org/view24843550).

2. Modulul: Structuri de primire, clasa a IX a, domeniul Tursim și alimenentație:
– Unități de alimentație (learningapps.org/view24329279)
– Unități de alimentație (learningapps.org/view24342310)
– Caracteristicile unăților de alimentație (learningapps.org/view24440401)

3. Modulul: Etică și comunicare profesională, clasa a X-a, domeniul Turism și alimentație:
– Factorii ce influențează comunicarea (learningapps.org/view24815296)
– Regulile comunicării eficiente (learningapps.org/view24814973)
– Barierele comunicării (learningapps.org/view24818693)
– Ascultare activă vs.ascultare pasivă ( learningapps.org/view24817178)
– Tipuri de ascultare (learningapps.org/view24815652)

4. Modulul: Servire, clasa a X-a, domeniul Turism și alimentație:
– Operații de servire (learningapps.org/view24310771)
– Transportul și așezarea pe masă a obiectelor de inventar (learningapps.org/view24182006)
– Mise-en-place-ul de întâmpinare / în așteptare (learningapps.org/view24158995)
– Mise-en-place-ul de întâmpinare (learningapps.org/view24159215)
– Obiecte de inventar (learningapps.org/view24159736)
– Reguli de servire (learningapps.org/view24463414)
– Sistemul de servire indirect / francez – avantaje și dezavantaje (learningapps.org/view28147677)
– Servirea cu ațutorul cleștelui / a lușului – avantaje și dezavantaje (learningapps.org/view28147540)
– Servirea la farfurie (learningapps.org/view28147110)
– Servirea cu ajutorul cleștelui (learningapps.org/view28147384)
– Sisteme de servire (learningapps.org/view28148092)

5. Politici de marketing, clasa a XII a, domeniul  Turism și alimentație:
– Mixul de marketing (learningapps.org/view28897537)
– Variabilele mixului de marketing și obiectivele propuse (learningapps.org/view28898075)

Consider că utilizarea tehnologiilor educaționale moderne contribuie la amplificarea eficienței procesului de predare-învățare în contextul actual.

Bibliografie
1. Oprea Crenguța-Lăcrămioara, Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universității din București, 2003, pp. 310-311
2. I. Cerghit, I., Neacșu, I., Negreț- Dobridor, I. O., Pânișoară, Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, Iași, p. 63
3. M. Ionescu, V. Chiș, Didactica modernă, ediție a II-a revizuită, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 126
4. Hagiu, Felicia, Resurse și instrumente digitale pentru educație – online: https://iteach.ro/profesor/felicia.hagiu

 

prof. Felicia Hagiu

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/felicia.hagiu

Articole asemănătoare