Utilizarea hărților conceptuale interactive în predarea-învățarea-evaluarea matematicii (Studiu)

Mi-am propus să realizez un studiu pornind de la următoarea ipoteză: însușirea noțiunilor de matematică este mai eficientă prin utilizarea hărților conceptuale. Pentru a verifica eficacitatea demersului metodelor folosite în procesul didactic, am recurs la o comparație a rezultatelor obţinute de un eşantion experimental, cu cele obţinute de un eşantion de control.

Studiul se realizează în trei etape, subiecţii fiind  elevi de clasă a VII-a ai aceleiaşi unităţi, cu aproximativ acelaşi nivel de pregătire(ce reiese din rezultatele testării iniţiale administrate la începutul anului şcolar). Clasa experimentală (VII A) este formată din 17 elevi, iar clasa de control din 18 elevi (VII B), ambele colective fiind eterogene.

Durata studiului: 5 săptămâni (durata parcurgerii unităţii de învăţare “Patrulatere”).

Etapa iniţială:
La începutul unităţii de învăţare s-a aplicat un test de evaluare inițială, pentru a se stabili nivelul de pregătire al elevilor. Aceștia au fost testaţi în aceeaşi zi, după același test, li s-a acordat acelaşi timp necesar rezolvării sarcinilor de lucru. În acestă etapă  iniţială, constatativă a nivelului de cunoştinţe al elevilor, rezultatele au indicat că elevii ambelor clase au nivele asemănătoare de pregătire, fiind omogene din acest punct de vedere – condiţie esenţială pentru dezvoltarea investigaţiei propuse.

Etapa formativ-ameliorativă:
În această etapă la clasa de control  lecțiile s-au desfășurat în mod tradițional, după predarea noțiunilor teoretice s-au rezolvat la tablă, în fiecare oră, probleme din culegeri. La clasă experimentală, lecţiile se desfăşoară în laboratorul de informatică, utilizând aplicațiile interactive Mozabook, Canva și Wordwall.

Exemplu de activitate desfășurată în la sfârșitul unității de învățare, în cadrul unei lecții de consolidare:

Obiective operaționale:
1. Să recunoască  paralelogramele particulare pe baza unor proprietăţi precizate
2. Să descrie proprietățile referitoare la laturi, unghiuri și diagonale ale unor patrulatere particulare
3. Să calculeze perimetrele și ariile patrulaterelor studiate
4. Să dezvolte abilități de lucru în echipă și comunicare în cadrul unui proiect.

Sarcina de lucru pentru elevi:
Elevii vor folosi softul  Canva pentru a crea un document colaborativ.

Descrierea modului în care elevii rezolvă sarcina:
1. Ora de matematică se va desfășura în laboratorul de informatică, astfel toti elevii având acces la calculatoare.
2. Profesorul  distribuie un link care să permită oricui să îți editeze designul; oricine are linkul poate să editeze fără a se conecta, dacă îl accesează dintr-un browser desktop, iar persoana respectivă va fi afișată ca „invitat”.
3. Pornind de la tema „Patrulatere”, fiecare elev trebuie să își aducă contribuția în realizarea materialului.
4. Sarcinile sunt împărțite înainte de către profesor, un elev are ca sarcină adăugarea continutului teoretic la „Paralelogram”, alt elev trebuie să adauge o aplicație referioare la „Paralelogram”, și asa mai departe, până când sunt cuprinse toate patrulaterele studiate.
5. Materialul va fi prezentat în cadrul lectiei viitoare, în felul acesta realizându-se o recapitulare temeinică a noțiunilor teoretice, dar și rezolvarea de aplicații.

Această activitate le permite elevilor să aplice cunoștințele dobândite în cadrul lecțiilor de matematică, să iși dezvolte abilități practice în folosirea unui software și nu în ultimul rând să dezvolte abilități de gestionare a proiectului, cum ar fi planificarea și împărțirea sarcinilor în cadrul echipei.

Etapa finală:
La finalul unităţii de învăţare, elevii sunt evaluati prin acelaşi test sumativ. În urma interpretării rezultatelor la clasa de control 78%  dintre elevi au obtinut note≥5 iar la clasa experimentala 91%. Se observa  că procentajul mai mare l-a obţinut clasa care a beneficiat de lecţiile interactive, lecţiile de geometrie fiind mai uşor de înţeles prin vizualizarea pas cu pas a noţiunilor predate şi controlul permanent al elevului asupra conţinutului.

Concluzii:
Elevii sunt încântaţi de tot ceea ce este nou şi consider că această este o metodă potrivită de a-i atrage spre studiul matematicii care, de cele mai multe ori este considerată o disciplină cu un grad ridicat de dificultate şi rigurozitate.

Bibliografie
1. Ardelean L, Seceleanu N.- Didactica matematicii, Ed. Universității “L. Blaga”, Sibiu, 2007
2. Ulrich C.- Managementul clasei – învăţare prin cooperare – ghid,  Editura Corint, București, 2000
3. Flueraș V.– Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005
4. Manuale alternative de Matematică pentru clasele a a VII – a, Ed. Art/ Paralelă 45/Delfin
5. Programa școlară în vigoare

 

prof. Violeta Cătălina Bulai

Școala Gimnazială Lascăr Catargiu, Schela (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/violeta.bulai

Articole asemănătoare