Educația în afara școlii (Proiect educațional)

În cadrul Concursului Național de Proiecte de Mediu, am desfășurat la nivelul Școlii Gimnaziale Brănești, în anul școlar 2022-2023 proiectul Remediu pentru Lotul Școlar Brănești. Acesta a urmărit ameliorarea daunelor făcute mediului la nivelul orizontului local prin acțiuni de ecologizare și plantare de puieți. În același timp, s-a urmărit stimularea tuturor elevilor în prevenirea și combaterea atitudinilor negative de distrugere, de neglijență sau nepăsare în acțiunile lor din mediul înconjurător.

A fost o experiență care mi-a adus satisfacții personale și profesionale și în același timp mi-a întărit convingerea că educația de tip outdoor este extrem de importantă și eficientă la orice vârstă.

Proiectul, privit de elevi ca o problemă de mediu și de suflet, a fost derulat de o echipă de 15 elevi din clasele  a VII a și a VIII a, fiind stabilite scopul proiectului. obiectivele acestuia, materialele și metodele folosite. Activitățile propuse au fost următoarele:

 • Atragerea în proiectul nostru a comunității locale( părinți, cetățenii comunei, autorități locale).
 • Strângerea deșeurilor menajere de pe Lotul Școlar și toaletarea pomilor fructiferi.
 • Stoparea proceselor erozionale care afectează partea estică a Lotului Școlar  prin plantarea unui număr de 15 puieți.

Sensibilizarea locuitorilor comunei s-a realizat cu ajutorul unor pliante pe care elevii le-au împărțit, explicând scopul activității și obiectivul principal.

Curățarea terenului s-a realizat anterior plantării. Activitatea desfășurată a respectat conceptul de dezvoltare durabilă și sustenabilă, resursele nefiind irosite. În timpul toaletării copacilor crengile de mici dimensiuni și frunzele au fost depozitate la marginea terenului în scopul obținerii îngrășământului, folosit mai târziu pentru fertilizarea terenului. Elevii s-au implicat și în creșterea calității vieții locuitorilor comunei prin donarea crengilor de dimensiuni mari pentru a fi folosite ca lemn de foc.

În vederea identificării proceselor geomorfologice din zonă, a fost analizată structura petrografică. Au fost identificate roci de tipul conglomerate, gresii, marne, argile, nisip și pietriș. Alternanța tipurilor de roci a condus la dezvoltarea unor procese erozionale( rigole, ogașe, ravene, torenți și alunecări de teren).

Pentru a stopa evoluția formelor erozionale, s-a optat pentru  plantarea de puieți de salcâm (specie adaptată la soluri degradate cu aport superficial de substanțe nutritive). Pentru a reduce costurile financiare ale proiectului elevii au obținut puieții prin scoaterea acestora de pe terenul unuia dintre părinților elevilor de clasa a VIII a.

Finalitatea acțiunii noastre a fost aducerea unui impact pozitiv asupra mediului prin înlăturarea mentalităților care pot provoca atitudini negative sau incertitudine față de siguranța și sănătatea acestuia, care duc inconștient la afectarea ecosistemului și la dispariția treptată a resurselor de care depinde calitatea vieții locuitorilor comunei.

Experiența de învățare în aer liber desfășurată a oferit posibilitatea dezvoltării abilităților de învățare cum ar fi:

 • Cultivarea unei atitudini de respect și responsabilitate față de mediu. Toți participanții s-au arătat interesați să redea fostului Lot Școlar o imagine proaspătă și curată.
 • Soluționarea unei probleme reale. Prin acțiunea lor, elevii au ridicat un semnal de alarmă cu privire la procesele geomorfologice din zonă.
 • Comunicare și colaborare. Pe parcursul întregii activități, elevii au manifestat veselie, dorință de implicare și sprijin reciproc.
 • Curiozitate
 • Reflecție. Au învățat să respecte opiniile și ideile coechipierilor.
 • Adaptabilitate
 • Dezvoltarea creativității care trebuie încurajată și cultivată prin respectul de sine.

Beneficiile învățării de tip outdoor desfășurate sunt evidente:

 • elevii au avut posibilitatea de a pune în practică, în lumea reală ce au învățat în teorie
 • la finalul activității ne-am bucurat să formăm cetățeni preocupați de bunăstarea mediului înconjurător din localitate.
 • am oferit situații de învățare  care stimulează, îmbunătățește și inspiră motivația
 • elevii au beneficiat de posibilitatea de învățare prin joc.
 • activitățile de tip outdoor fac învățarea mai captivantă și mai relevantă pentru elevi.
 • încurajează voluntariatul atât în rândul elevilor cât și în rândul profesorilor.

Bibliografie
Armaş, Iuliana(1999), Bazinul hidrografic Doftana. Studiu de geomorfologie, Editura Enciclopedică, București.
Bălteanu D., Tanislav D., Costache A.(2003) Modificările mediului şi vulnerabilitatea aşezărilor umane. Exemplificări din Subcarpaţii şi Piemontul Getic.
Diaconescu Daniel, Brăneşti file de monografie Ediţia a II a Editura Transversal Târgovişte 2015
Dulamă M. E. Didactica axată pe competenţe. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010. 458 p.
Erdeli G., Istrate I. Amenajări turistice. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşt

 

prof. Mihaela Stoian

Școala Gimnazială Radu cel Mare, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.stoian1

Articole asemănătoare