Utilizarea creativă a tehnologiei în proiectul eTwinning „Protecting natural heritage”

Proiectul „Protecting natural heritage” a fost adresat elevilor cu vârste între 11-14 ani, și a avut ca obiectiv principal protejarea mediului înconjurător. Astfel, atenția copiilor a fost îndreptată asupra încălzirii globale, a poluării mediului și a găsirii unor soluții pentru păstrarea unui mediu sănătos. Prin lucrul individual sau în echipe, elevii au desenat în MS PAINT (sau în alte editoare grafice), au creat lumi virtuale MINECRAFT și diferite prezentări Microsoft PowerPoint pentru a contura viziunea lor asupra menținerii unui mediu sănătos, având ca direcție principală problema stopării poluării.

Proiectul s-a derulat în Lıceul Teoretıc „Traian” – Constanța, fiind implicați elevi din claselea VI-a, fiind integrat pe deplin curriculumului școlar deoarece elevii au avut în programă opționalul ca disciplină nouă – ODN „Creez prezentări multimedia”. Astfel, ei au folosit softurile propuse într-un mod cât mai creativ, specific vârstei lor. Elevii au putut să aplice ce au învățat la clasă pentru rezolvarea concretă a sarcinilor propuse în dezvoltarea proiectului. S-a ținut cont de gândirea critică, analitică, de posibilitatea colaborării între ei, dar și cu alți copii implicați în acest proiect – din alte țări partenere. Elevii au lucrat cu mare plăcere în acest proiect, rezultatul muncii lor fiind deosebit de apreciat de profesorii și elevii parteneri

Astfel, li s-a prezentat importanta tehnologiei în rezolvarea diferitelor probleme din viața reală, dar și importanța creativității în realizarea diferitelor produse. Elevii s-au gândit la diferite situații posibile pe care le-au prezentat sub forma unor idei, sau a unor scenarii posibile. Ei au încercat să creioneze un oraș al viitorului mai curat, fără poluare și cu mai multe spații verzi. Găsirea unor noi direcții necesare păstrării unui mediu sănătos, dar și sensibilizarea publicului asupra poluării mediului datorat emisiilor de carbon sunt prezentate de micii artiști prin poveşti interactive, prin crearea unor lumi virtuale şi animaţii (materiale digitale) realizate în Minecraft și/sau PowerPoint, dar și prin realizarea unor desene cât mai sugestive – utilizând MS Paint, sau dialoguri inspirate din tematica aleasă. Materiele digitale sunt împărtăşite pe web – pe pagina proiectului https://twinspace.etwinning.net/63261/pages/page/420657 și pe site-ul special realizat cu această ocazie https://sway.com/EQuNE6kH6liex73h?ref=Link

Încă de la început s-a dorit dezvoltarea abilităților elevilor de a folosi într-un mod cât mai creativ tehnologia. S-au avut în vedere:

  • Posibilitatea de a utiliza tabla inteligentă interactivă Prestigio Multiboard-Widows 10 (multi-touch screen), cu diferite accesorii și echipamente IT, pentru prezentarea produselor digitale din cadrul proiectului;
  • Crearea unei pagini web necesară diseminării produselor rezultate în urma derulării proiectului, la nivel local, național, internațional: https://sway.com/EQuNE6kH6liex73h?ref=Link
  • Utilizarea MINECRAFT în modelarea unor lumi virtuale: realizarea de furnale și de uzine ce pun în pericol mediul, simularea unei ploi acide ce afectează habitatul urșilor polari, modelarea unor mașini poluante, dar și a unor mașini electrice mult mai potrivite în viitor, modelarea sistemului solar atrăgând atenția asupra protejării Pământului, etc.
  • Utilizarea MS Paint pentru realizarea desenelor, a posterelor proiectului;
  • Utilizarea PowerPoint pentru crearea prezentărilor, a jocurilor de tip Quizz cu întrebări specifice protejării mediului.

S-au folosit rețelele de calculatoare, Internetul, S.O. Windows, pachetul Office (în special MS Paint și PowerPoint), MINECRAFT, imprimanta, tabla inteligentă multi-touch. Le-am explicat elevilor că tehnologia apare astăzi în toate domeniile, dar și faptul că elevii trebuie să realizeze propriile produse IT pe care să le împărtășească colegilor lor din țară, sau orinde din lume.

Tehnologia a fost liantul comunicării și colaborării între partenerii proiectului – prin folosirea platformei eTwinning (diferite materiale digitale, fotografii din tipul implementării proiectului, etc.) Materialele realizate (în mod individual sau în rchipe de 2-3 elevi) au fost postate: – pe platforma eTwinning: https://twinspace.etwinning.net/63261/pages/page/420657

Țările partenere au fost: România, Slovacia, Turcia, Portugalia și Republica Macedonia.

 

prof. Gabriela Violeta Tănăsescu

Liceul Teoretic Traian, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.tanasescu

Articole asemănătoare