Platforma de elearning a profesorilor ce predau disciplina religie, e-Religie.ro

Educația copiilor și a tinerilor trebuie să fie în permanență o prioritate națională întrucât, fără educație, o societate nu poate evolua nici social și nici spiritual sau moral. Actul educațional presupune implicare și responsabilitate, determinare, răbdare, corectitudine și fidelitate față de idealurile unei educații integrale și permanente. (1)

În zilele noastre, când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de informaţie este foarte mare, când criza determinată de noul coronavirus are un impact major la nivelul sistemului educațional, necesitatea unei platforme e-learning, care să permită utilizarea mai eficientă a resurselor materiale şi a celor umane, era din ce în ce mai mare. Ideea unei platforme e-learning pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice s-a ivit cu multă vreme în urmă, însă a prins contur şi s-a definitivat treptat în ultimele șase luni, fiind ca o construcție care s-a întregit pas cu pas, odată cu mutarea cursurilor din sala de curs acasă, în contextul pandemiei de COVID-19.

Prin intermediul Proiectului „Platforma e-Religie” putem susține continuarea învățării și creșterea calității actului educativ la disciplina Religie atât prin crearea și dezvoltarea unor resurse inovative online și exemple de activități de învățare față în față și online (ce pot fi aplicate de profesorii de religie atât în perioada suspendării cursurilor cât și în perioada cursurilor față în față) , cât și prin crearea unei platforme e-learning care să cuprindă toate aceste resurse inovative necesare consolidării și menținerii spiritului religios al tinerilor și păstrării legăturii dintre profesorul de religie și elevi. Platforma e-Religie, care poate fi accesată la adresa: e-religie.ro (2), a fost gândită într-o manieră didactică, ea urmărind să acopere toată programa școlară, de la clasa Pregătitoare până la clasa a XII-a și să asigure învăţarea la distanţă într-un mediu educaţional evolutiv şi bazat pe colaborare, care va îmbina metodele didactice tradiţionale cu metode bazate pe mijloace IT.

Toate documentele curriculare utilizate în studiul religiei necesare unui profesor se regăsesc pe Platforma e-Religie.ro, de la programele şcolare centrate pe competențe, la manuale și auxiliarele didactice, planificări calendaristice, resurse educaționale deschise necesare atât pentru identificarea nevoile de învățare ale elevilor în anul școlar actual, prin evaluarea inițială a achizițiilor elevilor din anul școlar precedent, cât și pentru construirea achizițiilor viitoare, prin exemple de activități de învățare, activități ce propun abordări variate cum ar fi fișe de lucru create în Google Forms, exerciții de consolidare și fixare create în LearningApps. Alături de exercițiile interactive create cu referire directă la predare-învăţare, nu a fost neglijată nici evaluarea care are un rol deosebit de important în procesul instructiv-educativ. Astfel, diversitatea de abordare a problematicii evaluării aduce Platforma e-Religie în primul plan şi în acest context se pot aminti: teste de evaluare realizate în Google Forms care permit repetarea susţinerii testului pentru îmbunătăţirea rezultatelor, precum şi diversele rapoarte pentru utilizatorii care au susţinut testul şi care se obţin după aplicarea unui test, de la analiza pe ansamblu, până la analiza pe itemi, cu obţinerea unor diferite statistici şi multe altele. Menționez că în aceste teste corectarea este automată, fiind eliminat în acest fel subiectivismul care poate afecta nota acordată.

Platforma e-Religie oferă un mediu constructivist, interactiv şi integrat, centrat pe o învăţare prin colaborare, bazată pe sarcini individuale şi de grup, învăţarea devenind astfel mult mai eficientă. Prin intermediul platformei profesorul creează un material de învăţare, elevii săi interacţionează cu acest material de învăţare şi experimentează, pentru a înţelege și în acest context, ajunge să știe ce are de făcut, este pus în situația de a explica celorlalţi şi de a face împreună. Profesorii, prin intemediul platforma beneficiază de o multitudine de instrumente utile în predare-învăţare-evaluare, instrumente ce permit o adaptare la nevoile elevi, și care sunt accesibile oricând şi oriunde, chiar şi în afara clasei. Referitor la resursele existente pe platformă care pot fi accesate, se poate spune că acestea sunt variate: manuale în format electronic, ghiduri, auxiliare, metodologii, pagini cu conţinut atractiv, adrese URL, galerie de imagini, fişiere de tip PDF, formulare Google Forms etc.

Proiectul, pe lângă oportunitățile extinse de învățare prin intermediul Platforma e-Religie, susține și  pregătirea profesională continuă în domeniul digital a profesorilor, prin participarea la cursuri online și webinarii, prin consultarea materialelor digitale și tutorialelor video, pentru a asigura continuitatea educațională, pentru a utiliza noi strategii, iar investiția în învățarea digitală, nu este văzută numai ca un răspuns la o situație de criză, ci ca o măsură de promovare a învățării combinate și a mediilor de învățare inovative.  Astfel profesorul de religie va putea dezvolta abilitățile elevilor pentru învățarea față în față și învățarea la distanță, pentru învățarea colaborativă și învățarea autonomă de acasă.

Scopul Platformei e-Religie este, atât acela de a prezenta exemple de resurse didactice care să evidențieze diversitatea situațiilor educaționale și care să încurajeze autonomia, reflexivitatea și creativitatea profesorilor de Religie, cât și promovarea colaborării, a schimbului de experiență și împărtășirea de bune practici între profesorii de religie, pentru a face ora de religie mai adaptată nevoilor elevilor și contextelor variate în care se poate realiza învățarea. Implementarea proiectului platformei are un impact bun asupra Orei de Religie prin creşterea contribuției disciplinei religie la formarea personalităţii elevilor în concordanţă cu valorile creştine.

Resurse

1. patriarhia.ro/educaia-prioritate-si-responsabilitate-naionala-7463.html
2. e-religie.ro

 

prof. Carmen Oprea

Liceul Traian Vuia, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.oprea1

Articole asemănătoare