Comunicarea în sistemul învățării electronice (e-learning)

Sistemele multimedia pun accentul pe crearea unui mediu educațional complet și eficient. Instruirea bazată pe prezentarea informațiilor, explicarea relațiilor cauzale, rezolvarea de exerciții și probleme, se îmbină cu demonstrațiile video, receptarea datelor direct de pe ecran, cu avantajele instruirii asistate de calculator.

E-learning este un termen care desemnează o învățare prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Acesta descrie învățarea realizată cu ajutorul calculatorului, conectat la Internet, ceea ce oferă elevilor un prilej de a învăța aproape oricând și oriunde. Termenul e-learning mai este cunoscut și sub numele de învățământ electronic, învățământ online, educație online, învățământ la distanță, învățământ pe web.

Internetul poate fi definit ca o interconectare de rețele de dimensiuni mondiale, capabilă să multiplice capacitatea de stocare și prelucrare a informației, de comunicare a acesteia  între conectanții ei. Internetul (NET sau Cyberspace) s-a dezvoltat considerabil după 1980.

Folosind Internetul, elevii au posibilitatea:

 • de a se documenta
 • de a explora o lume reală, dar și una virtuală

Prin Internet se mărește posibilitatea de manifestare a imaginației, a creativității, a anticipațiilor rezolutive:

 • îmbogățirea vocabularului specific domeniului de interes
 • exersarea abilităților de comunicare
 • dezvoltarea strategiilor de procesare a informației.

Integrat în sistemul educațional, Internetul oferă profesorului, dar și elevilor o gamă largă de facilități cum ar fi:

 • utilizarea poștei electronice
 • navigarea pe Internet
 • participarea celor interesați la grupuri de informații, care le oferă posibilitatea de a face schimburi reciproce de mesaje, de a purta unele discuții
 • construirea unui website, ceea ce presupune cunoștințe de limbi străine, abilități creatoare, imaginație, capacitate de utilizare largă a potențialelor multimedia
 • utilizarea modalității IRC-Internet Relay Chat, ca posibilitate de a ,,conversa”  ,,pe ecran”, de a purta un dialog scris cu vorbitorii de altă limbă.
 • utilizarea unor ,,jocuri de aventuri” , în cadrul cărora participanții acționează într-un scenariu imaginar.

Învățarea electronică își permite să opereze cu o mare varietate de medii de învățare: text, grafică, imagine statică și animată, sunet, filme scurte. Mesajele sunt prezentate într-o formă multimedia:

 • print = texte pe suport electronic (cărți, reviste electronice)
 • web, CD-ROM, dischete, cursuri online
 • video = transmisii video, casete video, transmisii prin satelit, transmisii prin cablu
 • audio = transmisii audio, casete audio
 • control și examene = electronic, interactiv, hârtie
 • comunicare asincronă = e-mail, discuții, weblogs, forumuri de discuții
 • comunicare sincronă = chat, videoconferințe, teleconferințe, întâlniri online.

Cele mai multe medii e-learning permit: interactivitate audio și video, monitorizarea activității participanților, simulări și lucrul pe subgrupuri. Cursanții pot alege cursuri potrivite stilului lor de învățare. Învățarea electronică este implicată  în organizarea și susținerea învățământului la distanță (ID). Aceasta înseamnă că:

 • furnizează programe de învățământ la distanță
 • spre deosebire de învățământul  tradițional, organizat pe grupe de vârstă, învățământul la distanță este organizat pe teme (subiecte)
 • asigură asimilarea cunoștințelor indiferent de vârstă ori de pregătirea anterioară, fără întreruperea activității profesionale
 • nu implică interacțiuni ,,față în față”
 • îi dă fiecăruia posibilitatea să acceseze informația în ritmuri proprii de asimilare
 • dă posibilități de diversificare, îmbogățire, amplificare și completare a instruirii
 • devine un sprijin în pregătirea lecțiilor
 • influențează formarea opiniilor și atitudinilor
 • mărește îndemânarea în lucrul cu calculatorul.

Bibliografie
1. Cerghit, I. Sisteme de instruire alternative și complementare, Polirom, Iași, 2008
2. Instrumente pentru e-Learning. Ghid informatic al profesorului modern, Polirom, Iași, 2006

 

prof. Simona Plăpămaru

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.plapamaru

Articole asemănătoare