Un proiect Erasmus+ „Verde”, la mijloc de drum

Proiectul de parteneriat al Colegiului Economic „Delta Dunării” Tulcea „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!” (având acronimul în limba engleză „LLMCE” – aferent titlului „Let’s Living and Moving Consciously in our Europe”), se desfăşoară în cadrul programului european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tipul proiectului fiind KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară,  proiect ce se desfășoară pe perioada 01.09.2018-31.08.2020, a fost aprobat de către Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, primind numărul de identificare 2018-1-RO01-KA201-049106.

În cadrul acestui parteneriat strategic, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea este coordonator, având ca parteneri alte 3 școli din Uniunea Europeană:

  • Istituto Professionale di Stato – Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera – S. Savioli, Riccione, ITALIA;
  • Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, PORTUGALIA;
  • Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, CROAȚIA.

Acest parteneriat strategic al 4 state ale U.E. (România – coordonator, Italia, Portugalia și Croația), cu un BUGET TOTAL DE 128.000 EURO are scopul conștientizării și responsabilizării elevilor cu privire la turismul în varianta ecologică.

Școlile implicate în acest proiect sunt plasate în țări cu o identitate turistică puternică sau care încearcă acum să dezvolte acest domeniu economic. Creșterea volumului turistic implică preocuparea pentru eco-turism, iar cele 4 școli din parteneriat împărtășesc aceste valori și concep activități comune pe această bază.
Acest proiect, care urmărește obiectivele definite în Strategia U.E. „Europa 2020″, vizând un turism durabil și responsabil, se adresează în primul rând elevilor de la specializări din domeniul turismului, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, fără a îi exclude pe cei de la alte specializări. SCOPUL PROIECTULUI este de a consolida patrimoniul local, de a răspândi pe plan internațional și de a întări relațiile cu părțile interesate și cu organismele publice.

Obiectivele generale (OG) ale proiectului „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!” sunt următoarele:

  • OG 1: Dezvoltarea și promovarea respectului etic/moral în turism, prin strategii de învățare și schimb de bune practici, într-o perspectivă europeană.
  • OG 2: Adăugarea de valoare diferențelor culturale și istorice, care trebuie împărtășite de grupuri mai mari din spațiul European.
  • OG 3: Încurajarea experiențelor transnaționale prin schimbul de idei, crescând rolul muncii în echipă pentru a produce produse ecologice durabile, încărcate pe net, astfel încât să se bucure de ele și publicul internațional.

Așa cum spuneam mai devreme, proiectul este în fază de derulare, în fază intermediară. Astfel, au avut loc până acum câteva activități importante, precum:
– Încheierea de acorduri de parteneriat între Coordonator (Colegiul Economic „Delta Dunării”) și partenerii din proiect;
– Selecția Comisiei de implementare a Proiectului;
– Selecția grupului țintă: 24 elevi (și 2 rezerve), cu vârste cuprinse între 16-18 ani, de la Domeniul Turism și Alimentație, fără a exclude și celelalte domenii, în limita locurilor rămase disponibile;
– Realizarea site-ului proiectului și a platformei eTwinning;
– Ridicarea tuturor materialelor pe platformele MOBILITY-TOOL și eTwinning;
– Activități de lansare, promovare, diseminare a proiectului;
– Trei întâlniri transnaționale de management al proiectului (în Portugalia, Italia și România), conform graficului de activități, urmând ca ultima întâlnire să aibă loc în luna mai a anului 2020;
– Realizarea următoarelor planuri, la nivel de parteneriat și nivel local: planul de implementare; planul de comunicare; planul de evaluare/autoevaluare la nivelul parteneriatului; planul de diseminare și exploatare a rezultatelor;
– Două mobilități cu elevi și profesori – acele mobilități cunoscute sub numele de LTTA (Learning/Teaching/Training Activity), în Croația și Italia, unde fiecare țară a avut ca reprezentanți câte 2 profesori și 6 elevi;
– Participarea la zilele „ERASMUS-DAYS”, perioada 12-13 octombrie 2018 și 10-12 octombrie 2019;
– Monitorizarea implementării planurilor;
– Pregătirea Raportului intermediar.

Ca o concluzie, echipa de proiect continuă implicarea la cote maxime în anul școlar 2019-2020 cu scopul de a îndeplini toate activitățile propuse prin Programul Managerial al proiectului, activități, care fie s-au derulat, fie sunt în fază intermediară, așa cum este și proiectul.

Fie ca PROIECTUL LLMCE să rămână VERDE!

Notă: Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

Coordonator proiect,
Director adjunct,
Prof. ec. Mocanu Camelia – Domnica

prof. Camelia-Domnica Mocanu

Colegiul Economic Delta Dunării, Tulcea (Tulcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.mocanu

Articole asemănătoare