Studiu privind absenteismul și anxietatea la adolescenți

În ultimii ani, absenteismul reprezinta un fenomen din ce in ce mai des întâlnit, în special, în rândul adolescenților. Cauzele pot fi diverse: situația financiară a familiei precară, distanța mare față de liceu, lipsa mijloacelor de transport, lipsa de susținere din partea familiei etc.

Anxietatea generalizată face referire la o neliniște continuă, o îngrijorare permanentă pentru diverse aspecte din viață: școală, familie, prieteni, propria persoană. Copiilor, adolescenților cu anxietate generalizată le este greu să-și controleze gândurile iraționale, să se controleze pe ei, și caută asigurări din partea celorlalți în legătură cu orice situație. De aceea, pentru a se simti protejați și în siguranță, evită ceea ce îi neliniștește, găsesc motive pentru a nu mai face diferite activități, sau evită să mai meargă în anumite locuri. Este posibil pentru mulți dintre elevi ca școala să reprezinte un factor ce declanșează sau susține momentele de neliniște, astfel, elevul dorind să nu mai meargă la școală, să evite elementul de anxietate.

Obiectivele prezentului studiu au fost:

  • evidențierea relației dintre absenteism și anxietate la adolescenții din clasa a X-a de la un liceu tehnologic;
  • anxietatea prezice absenteismul elevilor.

Ipoteze
Ipoteze de corelație
Ipoteza 1. Presupunem că există o relație semnificativă statistic între anxietatea care împiedică însușirea cunoștințelor și absenteism.
Ipoteza 2. Presupunem că există o relație semnificativă statistic negativă între anxietatea care facilitează însușirea cunoștințelor și absenteism.
Ipoteza de predicție
Ipoteza 1. Presupunem că anxietatea prezice absenteismul la adolescenți.

Instrumentele utilizate au fost chestionarul pentru absenteism și Chestionarul de evaluare a anxietății asociate activităților academice.
Participanții la studiu au fost 50 de elevi din clasele a X-a de la profil sportiv și de la profil servicii.

Procedura de lucru
Elevilor li s-au aplicat cele două instrumente în afara programului de la școală, după ce părinților li s-a explicat scopul studiului, și după ce au fost informați cu privire la confidențialitatea și prelucrarea datelor. După acordul părinților, elevii au completat în format creion-hârtie cele două chestionare. Au fost asigurate condițiile optime pentru testare.

Rezultate
În urma aplicării chestionarelor, datele au fost introduse în programul SPSS și s-au utilizat corelația Pearson și regresia liniară. Astfel, din cele două ipoteze de corelație, s-a confirmat doar ipoteza conform căreia Presupunem că există o relație semnificativă statistic între anxietatea care împiedică însușirea cunoștințelor și absenteism. Cu cat neliniștea privind însușirea cunoștințelor este mai mare, cu atât numărul absențelor este mai mare. Elevii absentează de cele mai multe ori de teama testelor, de a evita o notă mică. De asemenea, în privința ipotezei de predicție, Presupunem că anxietatea prezice absenteismul la adolescenți, se poate spune că aceasta se confirmă, de asemenea, întrucât în ceea ce privește prezentul studiu, absenteismul este prezis de anxietatea simțită de elevi. Astfel, elevul absentează pentru că se simte neliniștit la anumite discipline.

Concluzii
În concluzie, anxietatea prezice absenteismul, conform datelor prelucrate de la elevii din prezentul studiu, însă cu siguranță, nu doar acesta este singurul factor care declanșează și întreține absenteismul. Ca o limită o prezentei cercetări se poate menționa numărul mic de participanți, iar pe viitor se pot utiliza alte instrumente pe un eșantion mai mare de elevi pentru a se investiga și alți factori care prezic absenteismul în rândul adolescenților.

 

prof. Andreea-Daniela Bucurică

CJRAE Dâmbovița (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/andreea.bucurica

Articole asemănătoare