Stimularea interesului pentru lectură prin intermediul proiectelor educative

Un rol deosebit în educarea elevilor îl are participarea acestora la activități extrașcolare cât mai diverse prin intermediul cărora pot fi valorificate talentul, abilitățile practice, spiritul creativ și îndemânarea lor. Acestea pot fi realizate pe parcursul întregului an școlar sau în perioada denumită „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Multe dintre activități se desfășoară în cadrul unor proiecte educaționale cu tematică diversă, realizate la nivel județean, național sau chiar internațional, favorizându-se astfel dezvoltarea relațiilor interumane.

Implicarea elevilor în aceste proiecte poate contribui la consolidarea ori aplicarea unor cunoștințe teoretice dobândite în cadrul orelor.  De asemenea, prin intermediul lor, elevii pot dobândi cunoștințe noi pe care programa școlară nu le cuprinde, privind organizarea unui târg de produse tradiționale, a unei firme de exercițiu, adoptarea unui stil de viață sănătos. Totodată se poate stimula interesul pentru lectură ori pentru teatru, se pot cunoaște tradițiile și obiceiurile specifice poporului român, se pot însuși meșteșuguri care nu se mai practică. Un deosebit interes suscită proiectele de tip Erasmus care implică deplasarea elevilor în afara granițelor țării și schimburi de experiență prin care să cunoască alte instituții școlare, alte forme de desfășurare a actului educațional, să lege prietenii cu elevi din diferite colțuri ale lumii.

Unul dintre proiectele în care i-am implicat pe elevii cărora le predau a fost cel intitulat „Cartea – mijloc de educație, cultură și tradiție” prin intermediul căruia mi-am propus să atrag atenția tinerilor asupra importanței lecturii în realizarea educației lor, dar și asupra cultivării tradițiilor și a obiceiurilor specifice zonei din care provin și care au impact asupra vieții lor sociale. În cadrul acestui proiect am avut în vedere faptul că, într-o societate în care este dificil să ții pasul cu noile descoperiri în domeniul tehnologiei, este important ca elevii să nu renunțe la lectura menită să le îmbogățească experiența, îndeosebi cea sufletească, să îi sprijine în dezvoltarea lor ca oameni. Totodată, prin acest proiect am dorit ca elevii să depășească spațiul virtual din care își culeg, de cele mai multe ori, informațiile prin intermediul calculatorului și să se apropie de carte pentru a descoperi ținuturi ale imaginației, valori etice eterne, modele de comportament prin intermediul personajelor. Scopul proiectului a vizat, în egală măsură, definirea rolului cărţii ca mijloc indispensabil în proiectarea şi desfăşurarea  demersului didactic, conștientizarea rolului pe care aceasta îl are în  dezvoltarea personalităţii elevului.

Beneficiind de colaborarea cu diferite muzee din Oradea sau Beiuș, am reușit să insuflu dragostea elevilor pentru tradiții și obiceiuri locale, pentru portul popular bihorean, contribuind astfel la păstrarea specificului nostru național. De aceea, unele dintre activitățile desfășurate în cadrul proiectului au constat în vizite pe care le-am efectuat la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea și la Muzeul Municipal din Beiuș în cadrul cărora am promovat rolul etnografiei în dezvoltarea armonioasă a culturii tinerilor.

Printre obiectivele importante ale acestui proiect s-au numărat: stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice, evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formare a personalităţii, realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între cadrele didactice participante la proiect, dezvoltarea creativităţii şi a spiritului critic, crearea unui mediu educaţional care să motiveze înclinaţia spre socializarea directă, diseminarea exemplelor de bună practică în ceea ce priveşte rolul cărții și al tradiției în procesul instructiv-educativ. În acest sens, am realizat activități precum: „Scriitori români altfel!”, „Pledoarie pentru lectură”, „Călător în lumea cărților”, „Carte vs. Internet” care s-au desfășurat sub forma unor dezbateri sau ateliere de lucru. În cadrul acestora s-a urmărit definirea cărții și cunoașterea evoluției acesteia de-a lungul timpului, recunoașterea rolului pe care îl are cartea în educația unui om, dar și în formarea unei culturi, conștientizarea de către elevi a importanței lecturii în formarea personalității unui tânăr, identificarea  unor creații literare importante din literatură română și din cea universală. Tocmai de aceea, elevii au fost îndemnați să citească o carte (în special, una care să constituie un reper în evoluția literaturii române sau în cea a literaturii universale) și să o prezinte celorlalți colegi recomandându-le să o citească. Pledoaria lor pentru lectură s-a realizat sub forma unor prezentări Power Point sau a unor eseuri în care au fost precizate date despre biografia și opera autorului cărții, câteva repere critice, subiectul acesteia însoțit de imagini ale coperții sau extrase din filme realizate după cartea respectivă. La finalul prezentării, au fost formulate argumente prin care să-i convingă pe colegii lor să citească acele cărți. Dintre cărțile preferate, s-au putut remarca cele ale autorilor canonici români, dar și cele științifico-fantastice. Prin aceste pledoarii, s-a urmărit adoptarea unei atitudini pozitive față de carte, față de lectură, dar și realizarea unei colaborări eficiente între elevi și biblioteca școlii.

În unele activități s-a realizat dramatizarea unui fragment din opera prezentată (de exemplu, scena fonciirii din romanul „Moromeții” de Marin Preda) și apoi a fost urmărit un fragment din același film pentru a se remarca ce formă de receptare a acestei creații este preferată: lectura cărții, dramatizarea unei secvențe sau realizarea unui film. Elevii și-au exprimat preferința pentru vizionarea filmului, deoarece necesită un timp relativ scurt pentru a-l urmări, este atractiv, prezintă viziunea artistică a regizorului asupra operei.

Unele dezbateri s-au concentrat asupra rolului cărții în dezvoltarea unei culturi, dar și în păstrarea unor tradiții, fiind menționate câteva titluri de referință în acest sens. Au fost identificate funcțiile pe care le are cartea în educarea tinerilor (mijloc de a transfera informații, sursă de inspirație, mijloc de formarea a culturii, dar și de relaxare), precum și avantajele pe care le are citirea unei cărți: dobândirea unor cunoștințe, informarea, formarea unei culturi generale, dezvoltarea vocabularului, îmbunătățirea exprimării.

Împreună cu invitații la activitate s-a pus în discuție importanța pe care o are cartea în educația unui tânăr, vorbindu-se despre avantajele pe care le au cei care citesc și despre consecințele pe care le are lipsa lecturii asupra evoluției unui elev. S-au identificat cauzele pentru care tinerii nu mai sunt interesați de citirea unei cărți, cea mai importantă fiind apariția Internetului de unde aceștia își pot lua mai ușor informațiile. O altă cauză a fost apariția unui nou tip de carte, cea online, pe care o accesează, în general, tinerii care obișnuiesc să utilizeze computerul în activitățile lor cotidiene.

În cadrul acestui proiect s-a desfășurat și concursul „Prieteni cu tradiția” prin care s-a urmărit valorificarea potenţialului creator al elevilor în procesul instructiv-educativ şi extracurricular, promovarea şi stimularea elevilor cu aptitudini literare şi plastice. Concursul a fost urmat de realizarea unei expoziții cu cele mai frumoase desene care să prezinte viziunea elevilor asupra cărții și a importanței acesteia în viața tinerilor.

Spiritul civic al elevilor a fost stimulat prin implicarea acestora în activități de voluntariat desfășurate în cadrul acestui proiect. Astfel ei au donat cărți fie elevilor cu o situație financiară precară și care erau pasionați de citit fie bibliotecii școlii, susținând astfel interesul pentru lectură al colegilor lor și sprijinindu-i în acest fel.

Prin diversitatea activităților desfășurate, obiectivele propuse au fost atinse, determinându-i pe elevi să conștientizeze importanța lecturii și a cărții în educația lor. Aceștia s-au implicat în totalitate în desfășurarea activităților prin participarea la dezbateri, prin realizarea unor prezentări deosebite ale cărților preferate și prin formularea unor opinii pertinente ce dovedesc interesul pentru această temă. Proiectul a îmbinat utilul cu plăcutul, valorificând talentul creator al elevilor, dezvoltând capacitățile lor de a interacționa și stimulând dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale.

 

prof. Corina Budurean

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/corina.budurean

Articole asemănătoare